Latvijas studentu apvienība

Notikusi studējošo tikšanās par jauno rezidentūras noteikumu grozījumu projektu

Otrdien, 23. februārī, Latvijas Studentu apvienībā (LSA) norisinājās tikšanās par Veselības ministrijas jauno Ministru Kabineta (MK) noteikumu Nr.685 “Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi” grozījumu projektu, konceptuālo ziņojumu par pārmaiņām veselības aprūpes izglītības politikas veidošanā, kā arī par vienotu valsts eksāmenu medicīnā un vienotu uzņemšanas kārtību rezidentūrā.

Tikšanās piedalījās studējošo pārstāvji no Rīgas Stradiņa universitātes (RSU), Latvijas Universitātes (LU), Latvijas Medicīnas studentu asociācijas (LaMSA), kā arī LSA.

Tikšanās mērķis bija pārrunu ceļā vienoties par kopīgu redzējumu, kādai no studentu skatpunkta vajadzētu izskatīties veselības aprūpes izglītības politikai saistībā ar šiem aktuālajiem jautājumiem.

Jautājumā par MK grozījumiem rezidentūras noteikumos, augstskolu studējošie uzskata, ka prioritātei doties rezidentūrā reģionālās veselības aprūpes iestādēs nevajadzētu būt absolūtai pār eksāmenu rezultātiem vai iegūtajām kompetencēm, kā arī to izstrādē vajadzētu ņemt vērā studējošo sociālos faktorus, darbību zinātnē jeb studēšanu doktorantūrā. Tāpat vajadzētu pieļaut iespēju stažēties ārzemēs. Runājot par atstrādes laika palielinājumu līdz 5 gadiem pilna laika darbam, studenti ir vienisprātis, ka ir jāpaliek pie 3 gadiem, jo mehāniski palielinot gadu skaitu, neveicinās ārstu trūkuma mazināšanos nedz reģionos, nedz Latvijā kopumā.

Abu augstskolu studējošo pārstāvji vienojās par kopīgu nostāju MK noteikumu projekta jautājumā un turpmākām darbībām, lai piedāvātu konstruktīvu kompromisa risinājumu. Turpmākās darbības ietver – atzinuma sniegšanu Veselības ministrijai, tikšanos ar Veselības ministrijas pārstāvjiem, kā arī sadarbību ar citām veselības organizācijām, lai nepieļautu šādu grozījumu ieviešanu.”

Informāciju sagatavoja:
Artūrs Šilovs
Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldes
Priekšsēdētājs

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content