Latvijas studentu apvienība

7. janvāra Domes sēdē norisinājās Latvijas Studentu apvienības valdes vēlēšanas

2023. gada 7. janvāra  Latvijas Studentu apvienības (LSA) Domes sēdē, notikušajās valdes vēlēšanās ievēlētas Rīgas Stradiņa universitātes studējošās Līva Vaivade, Agate Mačtama un Latvijas Kultūras akadēmijas studējošā Anna Paula Veidemane. Jaunā organizācijas valde ievēlēta uz laiku līdz 15. maijam.

Uz 7. janvāra LSA Domes sēdi tika saņemti 3 pieteikumi uz valdes amatiem – Līvas Vaivades pieteikums uz sociālā virziena vadītāja amatu, Agates Mačtamas pieteikums uz Sabiedriskās līdzdalības un starptautiskā virziena vadītāju un Annas Paulas Veidmanes pieteikums uz viceprezidenta amatu. 

Vaivade savā vīzijā norāda, ka uzskata, ka studējošajiem, neatkarīgi no studējošā izvēlētās studiju programmas, dažādiem sociālajiem aspektiem, spējām, vajadzībām un apgrūtinājumiem, ir jābūt vienādām iespējām iegūt kvalitatīvu izglītību. Vaivade savā darbībā vēlas fokusēties uz finansiālu atbalstu studējošajiem krīzes laikā, diskrimināciju augstākās izglītības vidē, kā arī uz augstākās izglītības pieejamību. Kandidāte tika ievēlēta ar 29 balsīm par un 1 balsi pret. 

Mačtama, savukārt, norāda, ka vēlas koncentrēties uz Ziemeļvalstu studējošo apvienību (NOM) un Baltijas valstu studējošo apvienību (BOM) tīkla tikšanās reižu uzņemšanu Latvijā, tādējādi stiprinot LSA starptautisko tēlu un sadarbību ar citu valstu apvienībām. Mačtama vēlas pastiprināti strādāt ar ārvalstu studējošajiem Latvijā, iesaistoties dažādu problēmjautājumu risināšanā un apzināšanā. Kandidāte tika ievēlēta ar 28 balsīm par, 1 balsi pret un 1 balsi atturoties. 

Veidemane norāda, ka vēlas darboties organizācijā, lai nodrošinātu tās attīstību, ilgnoturību un stabilitāti. Veidmane vēlas stiprināt organizācijas pamatvērtības, stiprināt komunikāciju ar LSA biedriem – studējošo pašpārvaldēm un veicināt biedru izpratni par organizācijas darbību. Kandidāte tika ievēlēta ar 19 balsīm par, 9 balsīm pret un 2 balsīm atturoties. 

Jaunā valde uzsāks darbu 2023. gada 9. janvārī un amata pienākumus pildīs līdz 15. maijam. 

LSA ir organizācija, kas pārstāv Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā. Organizācija ir nozīmīgs augstākās izglītības politikas veidotāju partneris jautājumos, kas skar studējošos. LSA veido augstskolu un koledžu studējošo pašpārvaldes, un tās loma ir noteikta Augstskolu likumā.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content