Latvijas studentu apvienība

8. maijā ievēlēta LSA valde

Foto no LSA personīgā arhīva

Latvijas Studentu apvienības (LSA) 8. maija ārkārtas domes sēdē notikušas valdes vēlēšanas. Akadēmiskā virziena vadītāja amatā ievēlēts Rūdolfs Aleksandrs Strods (LU), sociālā virziena vadītājas amata pienākumus turpinās pildīt Elīza Dāldere (LU), kā arī atkārtoti iekšējā virziena vadītāja amatā ievēlēta Lāsma Līga Reisa (RTU).

Par akadēmiskā virziena vadītāju ar 18 balsīm par 11 pret ievēlēts Rūdolfs Aleksandrs Strods (Latvijas Universitāte). Kandidāts norādīja, ka viņa darbības vīzija ir LSA vieta Augstākās izglītības padomē augstskolu pārvaldības reformas kontekstā – nodrošināt studējošo balss pārstāvniecību un svarīgu jautājumu aktualizēšanu -, AII finansējuma modelis – lai šī modeļa izmaiņas nenotiek uz studējošo rēķina (netiek celtas studiju maksas, studējošie joprojām tiek nodrošināti ar visu nepieciešamo infrastruktūru u.c.) -, nozaru izglītības jautājumi, it īpaši pastiprināts darbs ar medicīnas nozares jautājumiem, studentu – ekspertu tīkls, profesionālās izglītības vieta augstākās izglītības telpā (Augstskolu likuma grozījumu rezultātā ir gaidāmas izmaiņas citos normatīvajos aktos un likumos, kas ietekmēs to, kādu vietu Latvijas augstākās izglītības telpā ieņems tieši profesionālā izglītība), valodu lietojums studiju procesā un noslēgumu darbu sagatavošanā, jaunā doktorantūras modeļa attīstība, akadēmiskā godīguma aktualizēšana, visbeidzot, nodrošināt informācijas un zināšanu nodošanu gan no LSA, gan citām AII SP.

Elīza Dāldere (Latvijas Universitāte), ar 26 balsīm par un 3 pret ievēlēta sociālā virziena vadītāja amatā. Kā galvenā darbības joma tika izvirzīta augstākās izglītības pieejamība. Kandidāte savā darbībā par izšķiroši svarīgu norādīja principu – ikvienam ir iespēja kļūt par studējošo jebkurā no augstākās izglītības cikliem un studējošā statusu nepazaudēt sociālekonomisku iemeslu dēļ – un nepieciešamību turpināt strādāt pie atbalsta sistēmu pilnveides studējošajiem (studiju un studējošo kreditēšanas sistēma, valsts budžeta stipendiju pieejamība, sociāla stipendiju fonda izveide studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm, atbalsta mehānismu izstrāde studējošajiem – vecākiem u.c.), darbu pie pieejamas un iekļaujošas vides veidošanas (vides pieejamība AII, digitālās vides pieejamības elementu esamība studiju materiāltehniskajā nodrošinājumā, dienesta viesnīcu pieejamība, studējošo psihoemocionālā veselība un diskriminācijas novēršana AI vidē), kā arī atbalstu ikviena studējošā izaugsmei. 

Iekšējā virziena vadītāja pienākumus ar 27 balsīm par un 1 pret turpinās pildīt Lāsma Līga Reisa (Rīgas Tehniskā universitāte). Reisa norādīja, ka viņas darba vīzija ir stiprināt LSA tēlu AII studējošo pašpārvalžu vidū, lai veicinātu uzticību starp pašpārvaldēm un LSA, kā arī pašpārvaldēm savā starpā. Kā dažus no saviem darbības uzdevumiem kandidāte izvirzīja – veidot savstarpēju komunikāciju starp pašpārvaldēm un LSA, īpašu uzmanību pievēršot reģionālo augstākās izglītības iestāžu pašpārvaldēm, koledžu pašpārvaldēm un privāto AII pašpārvaldēm. Pēc kandidātes domām, svarīgi ir veicināt pašpārvalžu piederības sajūtu organizācijai, lai radītu ne tikai cilvēcisko prieku par iesaisti, bet arī stiprinātu aktīvistu vēlmi darboties un potenciāli piesaistīt citus studējošos LSA.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content