Latvijas studentu apvienība

8. maijā norisināsies valdes vēlēšanas

Foto no LSA personīgā arhīva

Rīt, 8. maijā, Latvijas Studentu apvienības (LSA) ārkārtas domes sēdē norisināsies valdes vēlēšanas. Pieteikumus ir iesnieguši 3 kandidāti. Sēde norisināsies tiešsaistē. Pievienoties domes sēdei ir aicināts ikviens interesents. Būs iespēja iepazīties ar kandidātiem, izteikt viedokli, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus.

Pieteikumu uz akadēmiskā virziena vadītāja vietu ir iesniedzis Rūdolfs Aleksandrs Strods (Latvijas Universitāte). Kandidāts norāda, ka viņa darbības vīzija ir ilgtspējīga organizācijas attīstības veicināšana – sabalansēts budžets, informācijas pieejamība, LSA biedru iesaiste, pozīciju, nostāju pārskatīšana un pārstrukturēšana -, kā arī studējošo pārstāvniecības normatīvu izstrāde atbilstoši Augstskolu likumu grozījumiem. Kā dažus no uzdevumiem kandidāts izvirza – LSA vieta Augstākās izglītības padomē – nodrošināt studējošo balss pārstāvniecību un svarīgu jautājumu aktualizēšanu -, AII finansējuma modelis – lai šī modeļa izmaiņas nenotiek uz studējošo rēķina (netiek celtas studiju maksas, studējošie joprojām tiek nodrošināti ar visu nepieciešamo infrastruktūru u.c.) -, nozaru izglītības jautājumi, it īpaši pastiprināts darbs ar medicīnas nozares jautājumiem, studentu – ekspertu tīkls, profesionālās izglītības vieta augstākās izglītības telpā (Augstskolu likuma grozījumu rezultātā ir gaidāmas izmaiņas citu normatīvo aktu un likumu, kas ietekmēs to, kādu vietu Latvijas augstākās izglītības telpā ieņems tieši profesionālā izglītība), valodu lietojums studiju procesā un noslēgumu darbu sagatavošanā, jaunā doktorantūras modeļa attīstība, akadēmiskā godīguma aktualizēšana, visbeidzot, nodrošināt informācijas un zināšanu nodošanu gan no LSA, gan citām AII SP.

Aicinām sīkāk iepazīties ar Rūdolfa Aleksandra Stroda iesūtītajiem dokumentiem!

Diviem amatiem pieteikušies šībrīža valdes locekļi – uz sociālā virziena vadītāja amatu atkārtoti kandidēs Elīza Dāldere (Latvijas Universitāte), bet uz iekšējā virziena vadītāja amatu – Lāsma Līga Reisa (Rīgas Tehniskā universitāte).

Elīza Dāldere kā galvenās darbības jomu izvirza augstākās izglītības pieejamību. Kandidāte savā darbībā par izšķiroši svarīgu uzskata principu – ikvienam ir iespēja kļūt par studējošo jebkurā no augstākās izglītības cikliem un studējošā statusu nepazaudēt sociālekonomisku iemeslu dēļ- un vēlas turpināt strādāt pie atbalsta sistēmu pilnveides studējošajiem (studiju un studējošo kreditēšanas sistēma, valsts budžeta stipendiju pieejamība, sociāla stipendiju fonda izveide studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm, atbalsta mehānismu izstrāde studējošajiem – vecākiem u.c.), darbu pie pieejamas un iekļaujošas vides veidošanas ( vides pieejamība AII, digitālās vides pieejamības elementu esamība studiju materiāltehniskajā nodrošinājumā, dienesta viesnīcu pieejamība, studējošo psihoemocionālā veselība un diskriminācijas novēršana AI vidē), kā arī atbalstu ikviena studējošā izaugsmei. 

Aicinām sīkāk iepazīties ar Elīzas Dālderes iesūtītajiem dokumentiem!

Lāsma Līga Reisa norāda, ka viņas darba vīzija ir stiprināt LSA tēlu AII studējošo pašpārvalžu vidū, lai veicinātu uzticību starp pašpārvaldēm un LSA, kā arī pašpārvaldēm savā starpā. Kā dažus no saviem darbības uzdevumiem kandidāte izvirza – veidot savstarpēju komunikāciju starp pašpārvaldēm un LSA, īpašu uzmanību pievēršot reģionālo augstākās izglītības iestāžu pašpārvaldēm, koledžu pašpārvaldēm un privāto AII pašpārvaldēm. Pēc kandidātes domām, svarīgi ir veicināt pašpārvalžu piederības sajūtu organizācijai, lai radītu ne tikai cilvēcisko prieku par iesaisti, bet arī stiprinātu aktīvistu vēlmi darboties un potenciāli piesaistīt citus studējošos LSA.

Aicinām sīkāk iepazīties ar Lāsmas Līgas Reisas iesūtītajiem dokumentiem!

Sēdes sākums plānots plkst. 10.00, reģistrācija – no 9.30.

Darba kārtība

  1. Domes sēdes atklāšana
  2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
  3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
  4. Valdes vēlēšanas
  5. Valdes vēlēšanu rezultātu apstiprināšana

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content