Latvijas studentu apvienība

9.aprīļa Domes sēdē tiks ievēlēta jaunā LSA Valde

Šī gada 9. aprīlī notiks nākamā Latvijas Studentu apvienības (LSA) Domes sēde. Tā kā Domes sēdes katru reizi notiek citā augstskolā, tad šoreiz LSA domniekus un aktīvistus savās telpās uzņems Rīgas Stradiņa universitāte (Dzirciema ielā 16, Rīgā). Šī Domes sēde būs īpaša ar to, ka tās laikā tiks ievēlēts jaunais LSA Valdes sastāvs. Domes sēdes sākums plkst. 11.00 (reģistrācija no plkst. 10.00).

DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Valdes darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes;
2. Biedru naudas un algu apmēra apstiprināšana;
3. Vēlēšanu komisijas ievēlēšana;
4. Valdes vēlēšanas;
5. Balsošana par valdes amata kandidātiem;
6. Vēlēšanu rezultātu paziņošana;
7. Diskusija par LSA Domes vecākā atlasi, pienākumiem;
8. Atskats uz 31. Eiropas Studentu konventu (ESC);
9. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes.

Pamatojoties uz apvienības jaunās prezidentes Valdes modeli, šogad LSA Valdi veidos:
Viceprezidents – Galvenais pienākums ir Latvijas studentu pārstāvniecība starptautiskā mērogā un augstākās izglītības starptautiskās dimensijas integrēšana ikdienas LSA Valdes darbā, aktualizējot starptautiski apstiprināto vadlīniju un rekomendāciju ieviešanu Latvijā, atbilstoši noteiktajām pozīcijām un ievērojot studējošo intereses, un aizvietot prezidentu prombūtnes laikā.
Akadēmiskā virziena vadītājs – Nacionālās politikas līmenī strādā uz to, lai Latvijā piedāvātās augstākās izglītības kvalitāte būtu atbilstoša un konkurētspējīga Eiropā un pasaulē, un lai studentiem ir iespēja iesaistīties kā iekšējā, tā arī ārējā kvalitātes novērtēšanā.
Sociālā virziena vadītājs – Veicina augstāko izglītību brīvi pieejamu ikvienam, nodrošinot studējošajiem iespējas pilnvērtīgi pievērsties studiju procesam bez sociālo vai ekonomisko apstākļu radītiem šķēršļiem.
Iekšējā virziena vadītājs – Rūpējas par LSA pastāvēšanu, tās biedriem un citām iekšējām lietām, kas nepieciešamas veiksmīgai organizācijas darbībai, nodrošinot padziļinātu LSA biedru iesaisti organizācijas darbā.

Uz LSA Domes sēdi ir aicināts ikviens interesents. Būs iespēja iepazīties ar kandidātiem, izteikt viedokli, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus. Sēdes video tiešraide tiks nodrošināta arī internetā, kuras saite tiks publicēta LSA sociālo tīklu kontos sēdes dienā.

Saskaņā ar LSA Statūtiem, tās Valde ir pastāvīgi funkcionējoša organizācijas izpildinstitūcija, ko ievēl LSA Dome, kurā pulcējas studējošo pārstāvju deleģētie pārstāvji.

Jautājumu gadījumā sazināties ar LSA prezidenti Mairu Belovu (maira.belova@lsa.lv).

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content