Latvijas studentu apvienība

Aicinām aizpildīt aptauju par augstāko izglītību Latvijā un nepieciešamajām reformām tajā

Vairākas pazīmes liecina, ka augstākās izglītības sektorā ir nepieciešamas reformas, bet kādām tām būtu jābūt un uz ko jāvirzās? Šie ir jautājumi, uz kuriem nepieciešams rast atbildes ilgtermiņā. Latvija Studentu apvienība (LSA) apzinās, ka atbilstoša apmēra finansējuma piešķiršana nozarei neatrisinās visus tās problēmjautājumus, un ir nepieciešamas pārdomātas un izvērtētas reformas, kas veicinātu gan izglītības kvalitāti, gan pieejamību, gan arī racionālu un efektīvu finansējuma izlietojumu. LSA vēlas uzsākt konkrētas diskusijas par nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā, tai skaitā par augstskolu konsolidāciju, studiju programmu dublēšanās novēršanu un uzņemšanu prasību paaugstināšanu un citiem jautājumiem. Šo iemeslu dēļ LSA vēlas uzklausīt, Tavu viedokli par augstāko izglītību Latvijā un nepieciešamajām reformām tajā, tāpēc aicinām piedalīties aptaujā.

Aptauja studentiem: ejuz.lv/studentiemaptauja

Aptauja augstskolu absolventiem: ejuz.lv/absolventiemaptauja

Aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Tavas atbildes var sniegt būtisku ieguldījumu studentu domas izpētes analīzē, kura ļaus novērtēt esošo situāciju un noteikt iespējamos priekšlikumus izmaiņām valsts politikā augstākās izglītības jomā, lai uzlabotu studiju kvalitāti. Aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti apkopotā veidā. Aptaujas aizpildīšanas laiks aizņem aptuveni 15 min. Tā būs aizpildāma līdz 10.03.2017.

Piedaloties aptaujā, Tev ir iespēja laimēt kādu no 10 LSA sagatavotajām pārsteiguma balvām.

Did you like this article? Share it with your friends!

One Comment

  • Hermanis

    Jautājumi un atbilžu varianti gan tādi tendenciozi. Tāds iespaids, ka ministrija rakstījusi :-)). Piemēram, sadaļa par labumiem no konsolidācijas, vārds vārdā ministrijas sab. attiecību speciālistu frāzēs.

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content