Latvijas studentu apvienība

Aicinām aizpildīt aptauju par diskrimināciju augstākās izglītības iestādēs

Latvijas Studentu apvienība (LSA) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Studentu Padomi (LU SP) un Latvijas Universitāti (LU) ir izstrādājusi aptauju “Diskriminācija augstākās izglītības iestādēs”, lai noskaidrotu, ar kāda veida diskrimināciju augstākās izglītības vidē sastopas studējošie, akadēmiskais un vispārējais personāls.

Šobrīd Latvijā trūkst padziļinātas analīzes par diskriminācijas izpausmēm un gadījumiem Latvijas augstākās izglītības iestādēs, kas atspoguļotu diskriminācijas gadījumus un statistiku augstskolās un koledžās, tomēr nereti nākas uzklausīt situācijas par šāda veida gadījumiem un pieredzes stāstiem no studējošo puses.

LSA aicina ikvienu studējošo, kā arī akadēmisko un vispārējo personālu aizpildīt aptauju un sniegt informāciju par pieredzēto diskrimināciju augstākās izglītības vidē gan par sevi, gan līdzcilvēkiem. Jo vairāk informācijas tiks sniegta par konkrētajiem gadījumiem, jo noderīgāki būs aptaujas dati, izprotot reālās situācijas, ar kādām nākas saskarties augstākās izglītības iestādēs. 

LSA Sociāla virziena vadītāja Līva Vaivade norāda, ka “diskriminācija pret studējošo var atstāt sekas uz viņa akadēmiskajiem rādītājiem, mentālo veselību, un, iespējams, var mazināt vēlmi studēt un apmeklēt augstākās izglītības iestādi. Šādas situācijas nav tolerējamas, un ir jārīkojas tā, lai studējošais augstākās izglītības vidē apzinātos, ka viņš netiks diskriminēts seksuālās orientācijas, dzimuma identitātes, rases, kultūras, valodas, reliģijas, funkcionālo traucējumu, sociālekonomisko faktoru vai vecuma un ārējā izskata dēļ.”

Šie aptaujas dati būs nozīmīgi, lai novērtētu, kāda šobrīd ir situācija augstākās izglītības vidē, un īstenotu diskriminācijas novēršanas un iekļaujošas vides veicinošus pasākumus.

Aptauja ir anonīma un iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

Aptaujas izpildes termiņš – šī gada 26. maijs

Aptaujas aizpildīšana – 5-15 minūtes

Aptauja pieejama šeit: https://ej.uz/diskriminacijasaptauja 

Projekta idejas iniciatori ir Latvijas Universitātes Studentu Padome. Aptaujas projekta vadītāji ir Renārs Kairis (LU Ekopadomes priekšsēdētājs, LU SP sociālā virziena vadītājs 2021./2022.) un Līva Vaivade (LSA Sociālā virziena vadītāja).

Aptauja izstrādāta sadarbībā ar LU Karjeras centra ekspertēm Daci Siliņu un Līgu Valinku, Centra MARTA eksperti Madaru Mazjāni, invalīdu un viņu draugu biedrības “Apeirons” pārstāvi Ivaru Balodi, Rīgas Tehniskās universitātes psiholoģi Viktoriju Gainu, RSU Rehabilitācijas fakultātes dekāni Signi Tomsoni, RSU Politikas zinātnes katedras pētnieci Elizabeti Vizgunovu.

Aptaujas tulkojumu angļu valodā nodrošinājuši Ventspils augstskolas tulkošanas studiju fakultātes kursa tulkošana un valodu tehnoloģijas studējošie: Undīne Bētere, Ivo Stepiņš, Līva Teterovska un Dārija Semjonova.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content