Latvijas studentu apvienība

Aicinām studentus pieteikties finansējumam zinātniskās konferences/semināra apmeklēšanai!

Ikviens studējošais (tai skaitā doktoranti un rezidenti), kas studē kādā no Latvijas akreditētajām augstākās izglītības iestādēm, līdz 29. septembrim (ieskaitot) var pieteikties Latvijas Studentu apvienības Zinātnes fonda Starptautisko zinātnisko konferenču un semināru konkursā, lai saņemtu finansiālu atbalstu iespējai apmeklēt starptautiskās zinātniskās konferences un/vai seminārus (konferences norises laiks – ne vēlāk kā š.g. 15. decembris). Pieteikšanās notiek, aizpildot tiešsaistes pieteikuma anketu.

Konkursā vienam pretendentam no Fonda finanšu līdzekļiem1, kuru kopējais apmērs ir 11 400 €, var piešķirt līdz 2000.00 € apjomā sekojošām ar projektu saistītām aktivitātēm:

  • starptautiskās konferences un/vai semināra dalības maksai;
  • ceļa izdevumiem;
  • vīzu izmaksām;
  • dzīvesvietas nodrošināšanas izmaksām;
  • dienas naudai (kompensācijai par papildu izdevumiem).2

Pieteikuma anketā pievienojama klāt izmaksu tāme (tāmes veidlapa) un pretendenta dzīves gājuma apraksts (CV).

Vismaz 10% no starptautiskās konferences un/vai semināra apmeklējuma izmaksu tāmes jāsedz no dalībnieka personīgajiem vai no cita finansējuma avota gūtiem līdzekļiem.

Aicinām rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu!

Jautājumu gadījumā, lūgums sazināties ar LSA Fonda projektu koordinatori Andu Barkāni (fonds@lsa.lv, 28206498).


1 Finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets

2Atbilstoši Ministru kabineta  2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content