Latvijas studentu apvienība

Aizvadītas starptautiskās mācības studentiem-ekspertiem augstākajā izglītībā

Aizvadītajā nedēļā, no 4. līdz 6. oktobrim, Rīgā norisinājās Eiropas Studentu apvienības (ESU), Latvijas Universitātes Studentu padomes (LU SP), Latvijas Studentu apvienības (LSA) un Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) organizētās starptautiskās studentu-ekspertu mācības, kas projekta “ESU un LU SP apmācības studentiem ‒ izglītības kvalitātes novērtēšanas ekspertiem” ietvaros pulcēja dalībniekus no vairāk nekā 20 valstīm. Kopumā mācībās piedalījās vairāk nekā 50 studenti no ESU un LSA studentu-ekspertu tīkliem.

Pirmā mācību diena iesākās ar uzrunām no ESU prezidenta Adam Gajek, LU rektora vietnieka studentu un sociālajos jautājumos Jāņa Stoņa, LSA prezidenta Dāvja Freidenfelda un AIKA vadītāja vietnieces Jolantas Silkas, kam sekoja motivējoša ievadruna no Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studiju prorektores Tatjanas Koķes, kas savulaik bijusi izglītības un zinātnes ministre un aktīvi strādājusi pie Boloņas procesa ieviešanas Latvijā. Pēc tam dalībniekus par kvalitātes novērtēšanas nepieciešamību izglītoja Rīgas Tehniskās universitātes profesore un izglītības kvalitātes eksperte Inga Lapiņa. Toties kopumā diena fokusējās uz augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas starptautisko dimensiju, informējot dalībniekus par Eiropas augstākās izglītības telpu, Boloņas procesu, standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG) un citiem saistošiem procesiem.

Otrā mācību diena vērsa uzmanību uz kvalitātes nodrošināšanas nacionālo regulējumu. Dienas ietvaros tika apskatītas dažādu valstu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas un apspriesta studentu iesaiste un pieredze kvalitātes nodrošināšanas procesos. Papildus tam tika rīkota arī augstskolas institucionālās akreditācijas simulācija, kuras norises laikā dalībnieki iepazinās ar organizatoru sagatavoto pašnovērtējuma ziņojumu, kopīgi vienojās par informāciju, kas jānoskaidro ekspertu vizītes laikā augstskolā, un veica ekspertu vizītes izspēli.

Trešā mācību diena fokusējās uz studentu lomu kvalitātes nodrošināšanas procesos, apskatot tādas tēmas kā studentcentrētas izglītības un sociālās dimensijas novērtēšanu un ārējās kvalitātes novērtēšanas ziņojumu datubāzes (DEQAR) izmantošanu. Dienas ietvaros tika strādāts arī pie nākotnes vīzijas LSA studentu-ekspertu tīkla attīstībai. Šis jautājums guvis īpašu ievērību, jo tuvojas 2020. gads, kad paredzētas pirmās sadalītā studiju virzienu akreditācijas viļņa novērtēšanas vizītes.

Kopumā dalībnieki trīs dienu laikā tika sagatavoti, lai spertu pirmos soļos kvalitātes novērtēšanas procedūrās, kā arī atsvaidzināja jau esošās zināšanas, ieguva jaunus starptautiskos kontaktus un dalījās dažādo valstu pieredzē.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content