Latvijas studentu apvienība

Amatā ievēlētas divas valdes locekles

Sestdien, 18. maijā, Rīgas Stradiņa universitātē norisinājusies Latvijas Studentu apvienības (LSA) atkārtotā domes sēde, kurā viens no darba kārtības punktiem bija valdes locekļu vēlēšanas. Sociālā virziena vadītāja amatu turpinās ieņemt Ilze Lisovska, bet akadēmisko virzienu turpinās vadīt Liene Vaivode. Tāpat sēdē apstiprināts LSA biedru naudas apmērs un darbinieku atalgojuma apmērs 2019./2020. gadam, kā arī pozīcija par doktorantūras līmeņa studijām un promocijas sistēmu Latvijā.

Ilze Lisovska amatā ievēlēta ar 22 balsīm par un 0 pret. Līdzīgi kā kandidējot uz šo amatu janvārī, viņa nosauca trīs galvenās jomas – jebkuram nodrošināt iespēju kļūt par studentu, padarīt studiju vidi un procesu pieejamu visos tā aspektos, kā arī studenta labsajūtas un iespēju attīstīties nodrošināšana. Par šī gada prioritātēm viņa atzīst augstākās izglītības pieejamības (kreditēšanas sistēmas izmaiņas, stipendiju apjoma un skaita palielināšana), iekļaujošas vides augstskolās (vides pieejamība, diskriminācijas izskaušana, studiju pamešanas iemeslu izpēte) un ilgtspējīgas darbības veicināšana.

Liene Vaivode ar 21 balsi par un 1 pret atkārtoti kļuva par akadēmiskā virziena vadītāju. Arī viņas prioritātes kopš kandidēšanas janvārī nav būtiski mainījušās. Kā savas prioritātes Vaivode izvirzījusi sadarbību ar studējošo pašpārvaldēm un to akadēmisko spēju celšanu, studentu-ekspertu tīkla darbības uzturēšanu un pilnveidi, studiju sasaistes ar zinātni veicināšanu, kā arī iesaistīšanos nacionāla mēroga procesos, kas skar studējošos.

Uz iekšējā virziena vadītāja amatu kandidēja Kristīne Pēča, tomēr ar 8 balsīm par un 14 pret netika ievēlēta. Nenotika arī starptautiskā virziena vadītāja vēlēšanas, jo amatam netika saņemts neviens pieteikums. Gan uz iekšējā, gan starptautiskā virziena vadītāja amatu tiks izsludināta atkārtota pieteikšanās, un nākamās vēlēšanas plānotas domes sēdē, kas 15. jūnijā notiks Latvijas Kultūras akadēmijas telpās. Tai sekos domes stratēģiskais seminārs, kurā tiks veidoti LSA darbinieku gada plāni, kas iekļaus katrā virzienā veicamos uzdevumus nākamā gada laikā.

Tika apstiprināta arī pozīcija par doktorantūras līmeņa studijām un promocijas sistēmu Latvijā, kas izveidota kopā ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienību. Pozīcija ļaus pārstāvēt LSA viedokli par doktorantūras jautājumiem. Tajā minēts LSA viedoklis par to, ka jāizstrādā vienotas doktorantūras kvalitātes prasības, jānodrošina kompetentu promocijas darba vadītāju atlase, doktorantūrai paredzētais finansējums jāizlieto efektīvi, jāpieaug doktora grāda ieguvēju skaitam, un viņiem jābūt augstākās kvalifikācijas speciālistiem, kas spēj konkurēt ne vien akadēmiskajā vidē, bet arī ārpus tās.

Tāpat dome apstiprināja biedru naudas apmēru, kas nosaka katras studējošo pašpārvaldes biedra naudu par dalību LSA 2019./2020. gadā, kā arī LSA darbinieku atalgojuma apmēru 2019./2020. gadam.

Visbeidzot, Studentu līderu foruma organizatori izstāstīja vairāk par plānoto forumu, kas norisināsies no 8. līdz 11. augustam. Tajā 50 studentu līderi no dažādu augstskolu un koledžu studējošo pašpārvaldēm pulcēsies, lai attīstītu līderības prasmes, padziļinātu zināšanas par augstākās izglītības telpu un uzsāktu darbu pie konkrētu problēmjautājumu risināšanas. Organizatori ziņoja, ka pieteikties dalībai seminārā augstskolu pašpārvaldēs būs iespējams līdz jūnija beigām, un tam sekos atklātā pieteikšanās, kurā uz dalībnieka vietu varēs pretendēt jebkurš interesents.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content