Latvijas studentu apvienība

Amatā ievēlēti divi LSA valdes locekļi

Sestdien Rīgas Tehniskajā universitātē notikušajā Latvijas Studentu apvienības (LSA) Domes sēdē notika divu LSA valdes locekļu vēlēšanas. Akadēmiskā virziena vadītāja amatā ar 20 balsīm par un 6 pret ievēlēta Rīgas Stradiņa universitātes studente Liene Vaivode, savukārt sociālā virziena vadītāja Ilze Lisovska, Latvijas Universitātes studente, amatā ievēlēta ar 23 balsīm par un 3 pret.

Jaunā sociālā virziena vadītāja Lisovska kā savas prioritātes nosauca jau uzsāktā darba ar izmaiņām studentu kreditēšanas sistēmā turpināšanu, atbalsta sistēmu jaunajiem vecākiem uzlabošanu un apstākļu uzlabošanu dienesta viesnīcās. Tāpat tiks apkopotas arī augstskolu studējošo pašpārvalžu ar sociālo virzienu saistītās problēmas, kas noteiks virzienu turpmākajiem darbiem.

Vaivode akadēmiskā virziena vadītājas amatā par savu prioritāti nākamo trīs mēnešu laikā par svarīgāko uzskata studiju sasaisti ar zinātni, kas skar gan darbu ar LSA Zinātnes fondu, gan ar promocijas procesā un doktorantūrā konstatēto problēmu risināšanu. Tomēr viņa turpinās darbu arī pie iepriekšējās virziena vadītājas Justīnes Širinas aizsāktā – augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanu, darbu ar augstskolu studējošo pašpārvalžu akadēmiskā virziena vadītājiem un interesentiem, kā arī citus aizsāktos darbus, kas saistīti ar augstākās izglītības pilnveidi.

Nākamās valdes vēlēšanas plānotas Domes sēdē aprīļa beigās. Līdz tam valde un birojs strādās pilnā sastāvā:

 • Justīne Širina – prezidente,
 • Liene Vaivode – akadēmiskā virziena vadītāja,
 • Katrīna Sproģe – starptautiskā virziena vadītāja,
 • Ilze Lisovska – sociālā virziena vadītāja,
 • Santa Katrīna Meikališa – iekšējā virziena vadītāja,
 • Dagnija Roga – finanšu un sadarbības vadītāja,
 • Evelīna Puzo – sabiedrisko attiecību vadītāja,
 • Baiba Puisīte – biroja vadītāja.

Tāpat LSA valde amatā apstiprināja vairākus valdes locekļu un biroja darbinieku palīgus. Tie ir

 • Aigars Pluģis un Signe Zutere – biroja vadītājas palīgi LSA vēstures un sasniegumu apkopošanā;
 • Aiva Staņēviča – iekšējā virziena palīgs studējošo pārstāvniecības jautājumos,
 • Paula Feldmane – akadēmiskā virziena palīgs ārējās kvalitātes novērtēšanas jautājumos,
 • Kristīne Pēča – sociālā virziena palīgs studējošo pašpārvalžu jautājumos.

Darbu turpina arī valdes locekļu palīgi, kas amatu ieņem kopš vasaras –

 • Linda Volāne – starptautiskā virziena palīgs ārzemju studentu pārstāvniecības jautājumos,
 • Ksenija Tarasova – akadēmiskā virziena palīgs studējošo interešu pārstāvniecībā zinātnes jautājumos.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content