Latvijas studentu apvienība

Apmācības par augstākās izglītības kvalitāti jau rīt Rīgā pulcēs studentus no visas Eiropas

No 4. līdz 6. oktobrim Rīgā norisināsies starptautiskas, Latvijā vēl nebijuša mēroga apmācības par augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu vairāk nekā 50 studentiem no Latvijas un vēl 20 Eiropas valstīm.

Apmācībās piedalīsies Eiropas Studentu apvienības un Latvijas Studentu apvienības studentu-ekspertu tīkla pārstāvji – studējošie, kas piedalās augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanas procedūrās. Apmācības ļaus iegūt pieredzi, ko dalībnieki pēc tam spēs pielietot kvalitātes vērtēšanas vīzītēs gan savā valstī, gan starptautiskā mērogā, kā arī iesaistoties augstākās izglītības politikas veidošanā. Turklāt apmācības ļaus Latvijas studentiem-ekspertiem iegūt skatījumu par kvalitātes nodrošināšanas procesu Eiropā, kā arī pārņemt pieredzi no citu valstu studentiem-ekspertiem.

Apmācību dalībnieki uzzinās vairāk par kvalitātes vērtēšanas procesu un iesaisti tajā, dažādu studiju aspektu sasaisti ar kvalitāti, augstākās izglītības sistēmām dažādās valstīs, kā arī gūs ieskatu vēsturiskajā kontekstā par studentu iesaisti kvalitātes nodrošināšanā Eiropā. Apmācībās uzstāsies Latvijā un Eiropā atzīti lektori – Rīgas Stradiņa universitātes mācību prorektore un bijusī Izglītības un zinātnes ministre laikā, kad Latvija pievienojās Boloņas procesam, Tatjana Koķe, Rīgas Tehniskās universitātes profesore un izglītības kvalitātes eksperte Inga Lapiņa, Eiropas Studentu apvienības prezidents Adam Gajek, viceprezidents Robert Napier un izpildkomitejas pārstāvji, kā arī kvalitātes nodrošināšanas eksperti no Latvijas un ārvalstīm.

Studējošo dalība kvalitātes novērtēšanas procedūrās ir būtiska, jo studējošos tiešā veidā ietekmē piedāvātās izglītības kvalitāte. Lai tā būtu jēgpilna, būtiska ir informētība par aktuālajām norisēm Eiropā un pasaulē, plašs skatījums uz izglītības procesiem, atbilstošas komunikācijas, analītiskās un sadarbības prasmes. Latvijā jau šobrīd pastāvīgi notiek studiju programmu licencēšanas, studiju virzienu un augstskolu akreditācijas, kurās studējošie iesaistās kā eksperti, tomēr šobrīd šādas apmācības ir īpaši būtiskas, jo, sākot no 2020. gada, četru gadu laikā notiks akreditācijas vairāk kā 200 studiju virzieniem.

Apmācības notiek projekta “ESU un LU SP apmācības studentiem – izglītības kvalitātes novērtēšanas ekspertiem” ietvaros un tā realizācijā ir iesaistīta Latvijas Studentu apvienība, Latvijas Universitātes Studentu padome, Eiropas Studentu apvienība un Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content