Latvijas studentu apvienība

Apstiprināta BOM veidotā rezolūcija par augstākās izglītības iestāžu konsolidāciju

Latvijas Studentu apvienības (LSA) Domes sēdē, kas norisinājās 28. aprīlī, apstiprināta Baltijas valstu nacionālo studentu apvienību tikšanās reizē (Baltic Organizational Meeting – BOM) izveidotā rezolūcija par augstākās izglītības iestāžu konsolidāciju. Rezolūcijā netiek pausts viennozīmīgs atbalsts vai noraidījums AII konsolidācijām vai jebkādiem apvienošanas procesiem kā tādiem, bet gan tiek izklāstīts studentu skatījums par niansēm un procesu vadības principiem, kas būtu jāņem vērā apvienojot vai konsolidējot AII vai atsevišķas institūcijas, lai procesā tiktu ievērotas studējošo intereses. BOM norisinājās pērnā gada septembrī Latvijā, un tajā piedalījās LSA, Lietuvas Studentu apvienības (Lietuvos studentų sąjunga – LSS) un Igaunijas Studentu apvienības (Eesti Üliõpilaskondade Liit – EÜL) pārstāvji.

Konsolidācija kā būtisks pārmaiņu process augstākajā izglītībā ir ļoti kompleksa un nenoteikta. Kā redzams iepriekšējos precedentos, konsolidāciju lielākoties ierosina valdība vai AII administratīvās struktūras, nevis studentu pašpārvaldes, tādēļ studenti un to pārstāvji ir reaģējoša iesaistītā puse, kas izsakās par vai pret šādām pārmaiņām, neatkarīgi no tā, vai konsolidācijas iemesls ir politisks, finansiāls vai kāds cits. Rezolūcijā uzmanība tiek pievērsta galvenajiem aspektiem, kas jāņem vērā, konsolidējot augstākās izglītības iestādes. Šie aspekti ir sadalīti sešās apakšgrupās: studiju un zinātnes jautājumi, sociālie jautājumi, studiju administrācijas jautājumi, kultūras jautājumi, finanšu un juridiskie jautājumi un infrastruktūras jautājumi. Rezolūcijas mērķis ir nodrošināt harmonisku un stabilu konsolidācijas procesu no studentu skatupunkta. Tas iekļauj tādus jautājumus kā, piemēram, caurskatāma jaunu mācīibspēku ievēlēšana un studiju rezultātu pielīdzināšana apvienojamās studiju programmās, jaunās studiju vides pieejamība, izvēloties no konsolidējamo izglītības iestāžu telpām tās, kuras būtu pieejamākās.

LSA ieskatā, vairākas pazīmes liecina, ka augstākās izglītības sektorā ir nepieciešamas reformas, bet tām jābūt izvērtētam un kategoriski nedrīkst pieļaut situāciju, ka tās tiek sasteigtas un nepārdomātas. Augstskolu apvienošanai jānorit dabiski, nevis mehāniski, norādot, ka augstskolām nevar liegt savstarpēji apvienoties, ja tās nespēj nodrošināt kvalitatīvas studijas līdzekļu trūkuma dēļ, taču augstskolu apvienošanās idejai jābalstās ilgtermiņā, tai jādod ieguldījums Latvijas sabiedrībā, politikā, ekonomikā, bet mehāniska apvienošana negarantē valsts ilgtspējīgu attīstību. Pēdējos gados ir vērojams straujš studentu skaita kritums, bet augstskolu un studiju programmu skaits palicis gandrīz nemainīgs. To, ka Latvijai būtu jāapdomā augstākās izglītības iestāžu slēgšanu un reorganizāciju, ir norādījuši arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) eksperti savā ziņojumā „Izglītība Latvijā”, tāpat augstākās izglītības institūciju konsolidācija jau ilgāku laiku ir Eiropā un citviet pasaulē aktuāla prakse.

Iepazīsties ar rezolūciju latviešu vai angļu valodā!

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content