Latvijas studentu apvienība

Apstiprināti noteikumi, paredzot jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu

Šodienas Ministru kabineta sēdē atbalstīts Tieslietu ministrijas izstrādātais noteikumu projekts “Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība”. Noteikumi paredz, ka tiks ieviests valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens  kā obligāta profesionālo tiesību zinātņu maģistra studiju programmu sastāvdaļa, un tādēļ tā kārtošana būs nepieciešama jurista kvalifikācijas iegūšanai. Līdz ar noteikumu ieviešanu paredzēta arī juriskonsulta kvalifikācijas likvidācija, kas nepieciešams, lai spētu pilnībā sasniegt jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanas mērķi. Paredzēts, ka pieņemtās izmaiņas palīdzēs paaugstināt jurista izglītības kvalitāti valstī.

Šobrīd paredzēts, ka eksāmens būs obligāta profesionālo tiesību zinātņu maģistra studiju programmu sastāvdaļa, tādēļ tā kārtošana būs nepieciešama jurista kvalifikācijas iegūšanai. Paredzēts, ka eksāmenu pirmo reizi kārtos tie studenti, kas uzsāk studijas 2019. gada rudens semestrī un kārtos eksāmenu 2021. gadā. Eksāmens sastāvēs no teorētiskajiem jautājumiem, kā arī praktiska uzdevuma jeb kāzusa katrā no šādām kvalifikācijas eksāmena apakšsekcijām saskaņā ar jurista profesijas standartu:

  • Krimināltiesības un kriminālprocesa tiesības;
  • Civiltiesības, civilprocesa tiesības un komerctiesības;
  • Konstitucionālās tiesības, administratīvās tiesības un administratīvā procesa tiesības;
  • Starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības;
  • Tiesību teorija, tiesību filozofija un Latvijas tiesību vēsture.

Arī LSA aktīvi piedalījusies šo noteikumu izstrādē. 2016. gada 27. jūnijā tika pieņemta nostāja “Par valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu Latvijā”, bet šoruden tā papildināta ar sadaļu par juriskonsulta profesijas likvidāciju. LSA ierosinājusi eksāmena izstrādes procesā ņemt vērā dažādu augstākās izglītības iestāžu maģistra programmu specializāciju, sniegt iespēju studējošajiem, kuri eksāmenu kavējuši attaisnojošu iemeslu dēļ, to nokārtot tajā pašā semestrī, kā arī piešķirt eksāmenam kredītpunktus, tādā veidā paredzot to finansēt esošās studiju maksas ietvaros.

Paredzēts, ka eksāmens sastāvēs no teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā katrā tiesību nozarē studentam vienas stundas laikā būs izvērsti jāatbild uz trīs teorijas jautājumiem (LSA pārstāvji panāca, ka to skaitu palielina no viena plaša jautājuma uz trīs mazāk plašiem, lai veicinātu vērtējuma objektivitāti). Praktiskajā daļā katrā tiesību nozarē būs jārisina kāzuss. Studentam būs tiesības eksāmenā izmantot jebkādus līdzi paņemtos tiesību avotus, izņemot elektroniskās ierīces. Dažas dienas pirms eksāmena studentam tiks paziņots par tiesību avotiem, kuri ir nepieciešami kāzusa atrisināšanai. Tādējādi tiek veicināts tas, lai students (“katram gadījumam”) neņem līdzi literatūru, kas nav nepieciešama (par šādu modeli iestājās LSA pārstāvji).

Vienoto juristu kvalifikācijas eksāmenu iespējams ieviest, jo šī gada 1. jūnijā stājās spēkā grozījumi Augstskolu likumā, kas paredz iespēju ieviest valsts kvalifikācijas eksāmenu. Šāda veida regulējums ļaus nepieciešamības gadījumā ieviest valsts eksāmenu arī citās nozarēs.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content