Latvijas studentu apvienība

Ārkārtas domes sēdē notiks diskusija par pārvaldības konceptuālo ziņojumu

9. februārī plkst. 12.00 Rīgas Stradiņa universitātes telpās norisināsies Latvijas Studentu apvienības (LSA) ārkārtas domes sēde, kurā tiks formulēts LSA viedoklis par konceptuālo ziņojumu “Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu”.

“Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu” virzību uz priekšu. 11. janvāra sēdē dome nolēma, ka LSA valdei, izvērtējot radušos situāciju, ir pienākums tuvākajās nedēļās sasaukt ārkārtas domes sēdi, lai dome varētu vienoties par turpmāko LSA rīcību un viedokli.

Studējošo pārstāvju diskusija par ziņojumu notika jau iepriekšējā domes sēdē 11. janvārī, tomēr Izglītības un zinātnes ministrija sola atkārtoti iesūtīt papildinātu konceptuālā ziņojuma versiju, tāpēc nepieciešams vienoties par tālāko LSA pozīciju un turpmāko darbības stratēģiju.

Norises vieta – Rīgas Stradiņa universitātes Hipokrāta auditorija, Dzirciema iela 16, Rīga.

Domes sēdi var apmeklēt jebkurš interesents.

Reģistrācija no plkst. 11.30

Darba kārtība

12.00 Domes sēdes atklāšana
12.03 Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
12.05 Par konceptuālo ziņojumu “Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu” (Ziņo prezidente J. Širina)

Informējam, ka domes sēdes laikā var tikt uzņemtas fotogrāfijas un videomateriāls izmantošanai publicitātes nolūkos.

LSA dome ir lēmējinstitūcija, kurā pulcējas studējošo pašpārvalžu deleģētie pārstāvji – domnieki. Domes sēdēs tiek pausts viedoklis par aktualitātēm augstākajā izglītībā, diskutēts par izmaiņām normatīvajos aktos, lemts par LSA pozīcijām jautājumos, kas skar studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā, kā arī pārskatīts LSA valdes locekļu izdarītais un aktualitātes augstskolu studējošo pašpārvalžu darbībā.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content