Latvijas studentu apvienība

Atjaunota augstskolu dienesta viesnīcu karte

Jaunas dzīvesvietas meklēšana topošajam studentam var sagādāt ne mazums raižu. Daļa augstskolu saviem studējošajiem piedāvā iespēju dzīvot dienesta viesnīcā (DV), tomēr reizēm studējošajam jāatrod dzīvesvieta paša spēkiem. Lai šo procesu padarītu vienkāršāku, esam apkopojuši Latvijā augstskolām piederošās dienesta viesnīcas kartē – kura ļaus gan redzēt to atrašanās vietu, lai vieglāk būtu izvēlēties tādu DV, no kuras var no kļūt augstskolā. Tāpat kartē iespējams aplūkot informāciju par pieteikšanos, daļai DV – arī cenas, kas izvēli var padarīt vienkāršāku.

Vairums augstskolu dienesta viesnīcu nolikumi paredz, ka gultas vietas sākumā tiek piešķirtas savas augstskolas studentiem, un, ja paliek brīvas vietas, uz tām var pretendēt arī citu augstskolu studenti. LSA aicina studentus, kuru augstskolas nepiedāvā iespēju dzīvot dienesta viesnīcā, izmantot šo iespēju. Dienesta viesnīcu nolikumi un kontaktinformācija ar augstskolu dienesta viesnīcām ir atrodama kartē, tāpat informāciju var jautāt arī savas augstskolas studentu pašpārvaldei. Daļa augstskolu ir noslēgusi līgumu ar kādu no citu mācību iestāžu dienesta viesnīcām – informāciju par to var meklēt savas augstskolas mājaslapā.

Studenti dienesta viesnīcu, kā savu dzīves vietu studiju laikā izvēlas vairāku apsvērumu dēļ, viens no galvenajiem iemesliem šādai izvēlei ir finansiālais aspekts, jo ne visi var atļauties īrēt dzīvokļus pietiekami tuvu savai studiju vietai.

“Atbalsta mehānismu – tostarp arī dienesta viesnīcu – pieejamība ļautu iegūt augstāko izglītību lielākai daļai to Latvijas iedzīvotāju, kuriem ir vēlme un spējas to darīt. Jauniešiem, kas pakļauti nelabvēlīgiem sociālekonomiskajiem apstākļiem, tā ir drošākā iespēja iekļūt vidusslānī, tā pārraujot nabadzības loku. Ir ļoti būtiski sniegt iespēju studēt visiem, kas ir spējīgi un vēlas iegūt augstāko izglītību,” viedokli pauž LSA prezidente Justīne Širina.

Eiropas studentu tiesību hartā teikts, ka ikvienam jābūt tiesībām brīvi piekļūt pienācīgai atbalsta sistēmai, lai uzsāktu, turpinātu un pabeigtu savu studiju programmu. Tāpēc LSA uzskata, lai ikvienam ērti būtu pieejama iespēja apgūt jebkuru no augstākās izglītības cikliem, augstākās izglītības iestādēm pēc studentu pieprasījuma būtu jānodrošina gultas vietu dienesta viesnīcās, jo dienesta viesnīcas ir būtiskas izglītības pieejamības nodrošināšanai. Situācijā, ja augstskolai nav savas dienesta viesnīcas, tai nepieciešams strādāt pie šīs problēmas risinājuma un pagaidu variantā slēgt sadarbības līgumus ar citu augstskolu dienesta viesnīcām vai citām iestādēm, kurās var izmitināt studējošos.

Tāpat LSA uzsver, ka dienesta viesnīcām būtu jābūt pieejamām arī studējošajiem ar invaliditāti – šobrīd piemērotas istabiņas ir tikai nelielā daļā dienesta viesnīcu – un tiem, kuri dzīvošanu DV šobrīd nespēj atļauties finansiālu apsvērumu dēļ. Daļa augstskolu piedāvā atlaižu programmas maznodrošinātajiem, studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm, jaunajiem vecākiem un citiem studentiem, kuri varētu saskarties ar šķēršļiem. Informāciju par atlaižu programmām meklē savā augstskolā vai vērsies pie studējošo pašpārvaldes.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content