Latvijas studentu apvienība

Atskats uz LSA Senatoru un domnieku semināru

No 29. līdz 30. novembrim atpūtas kompleksā “Brūveri” veiksmīgi tika aizvadīts Latvijas Studentu apvienības (LSA) Senatoru un domnieku seminārs projekta “Students – sistēmas zobrats” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības atbalstu.

Viens no semināra galvenajiem mērķiem bija nodrošināt studentu pārstāvjiem iespēju gūt padziļinātas zināšanas par augstākās izglītības iestāžu uzbūvi, lēmējinstitūcijām, to darbības principiem, kā arī radīt izpratni par to, kā notiek lēmumu iniciēšanas, virzīšanas un pieņemšanas procesi, veicinot jauniešu līdzdalību izglītības politikas veidošanā savas augstskolas ietvaros un arī ārpus tās.

Seminārs tika iesākts ar Akadēmiskās informācijas centra pārstāvja Riharda Bleses lekciju par augstākās izglītības lauku Latvijā, sniedzot ieskatu par iesaistītajām pusēm, to struktūru, funkcijām un lēmumu pieņemšanas kārtību. Pēc ievadlekcijas un savstarpējas iepazīšanās sekoja simulācijas spēle, kurā tika izspēlēta lēmumu pieņemšanas gaita augstskolā, sākot no mazām darba grupām līdz pat senāta sēdei, kurā tika pieņemti lēmumi. Dalībnieki simulācijas izspēles laikā uzlaboja komunikācijas prasmes, sadarbojoties gan ar vadību, gan kolēģiem institūcijās un, protams, papildināja sava zināšanas par studentu pārstāvju tiesībām un pienākumiem. Pēc simulācijas sekoja lekcija par mērķu sasniegšanu un pārmaiņu veidošanu izglītības sistēmā, ko pasniedza programmas “Iespējamā misija” patronese,  konsultāciju uzņēmuma SIA „i-bloom” īpašniece un vadības konsultante Ingrīda Blūma un lekcija “Manipulācija: Kā uz to reaģēt un nepakļauties?”, ko pasniedza SIA “Turn.lv” īpašnieks, reiz bijušais Latvijas Universitātes Studentu padomes priekšsēdētājs Pēteris Jurčenko. Semināra dalībnieki kopā ar pieredzējušiem lektoriem papildināja savas zināšanas par pārmaiņu veidošanas procesiem izglītībā, stiprinot savas argumentēšanas un lobēšanas prasmes, kā arī izprotot, kādus komunikācijas rīkus un kanālus jāpielieto lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesos. Pirmā semināra diena noslēdzās ar pieredzes apmaiņas stāstiem, studenti salīdzināja pārstāvniecību institūcijas augstskolās un dalījās ar personisko pieredzi.

Semināra otrā diena sākās ar Rektoru padomes juriskonsulta Jāņa Bernāta lekciju par normatīvo aktu regulējumu augstākās izglītības telpā, izstāstot dalībniekiem par to galvenajiem principiem un hierarhisko kārtību, kura jāzina katram studējošo interešu pārstāvim. Semināra ietavros dalībniekiem bija iespēja piedalīties diskusijā ar augstākās izglītības politikas veidotājiem par ilgtspējīgas attīstības faktoriem augstākās izglītības telpā, kā arī par augstskolu autonomiju un pārvaldības modeļiem Latvijā, ko vadīja Delfi.lv žurnālists Filips Lastovskis. Diskusiju rezultātā tika apzināti un rasti ierosinājumi augstākās izglītības nepieciešamajām reformām gan pārvaldības modeļos, gan finansēšanas kārtībā, kā arī secināts, ka, lai sasniegtu labākus rezultātus, augstākās izglītības veidotājiem, tai skaitā arī studentiem, nepieciešams savstarpēji sadarboties. Seminārs tika noslēgts ar lekciju par atbildību un rīcības sekām, ko vadīja LSA prezidents Kirils Solovjovs, daloties savā un LSA pieredzē, un Zaķumuižas pamatskolas direktors Igors Grigorjevs, kurš lika dalībniekiem apjaust, kas ir atbildība un kādas var būt no rīcības izrietošās sekas.

Atpūtas brīžos semināra dalībniekiem tika sniegta iespēja spēlēt dažādas galda spēles un piedalīties saliedējošās aktivitātēs, kā arī turpināt iesāktās diskusijas par augstākās politikas virzību un attīstību.

Paldies par studentu un lektoru vēderu lutināšanu jāteic studentu draugam Fazer, par enerģijas devas sniegšanu Red Bull un par lektoru pateicībām Jaunajam Rīgas teātrim un Odor Beauty, kas rūpejas, lai lektori varētu ļauties bagātajai smaržu pasaulei, pateicoties Latvijā ražotajiem produktiem.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content