Latvijas studentu apvienība

Augstākās izglītības kvalitātes uzlabošana ir cieši saistīta ar investīcijām tajā

Latvijas Studentu apvienībai (LSA) uzskata, ka, lai nodrošinātu veiksmīgu un ilgspējīgu ieguldījumu augstākajā izglītībā un pētniecībā, nepieciešama tālredzīga un atbildīga valsts politika. Valsts politika, kas vērsta uz ekonomiskās attīstības ambīcijām un valsts stratēģisko mērķu sasniegšanu. Spēja uzlabot augstāko izglītību un nodrošināt jaunā finansēšanas modeļa, kas balstīts uz trim pīlāriem, ieguvumus ir tieši saistīta ar investīciju apjomu augstākajā izglītībā.

Šogad Izglītības un zinātnes ministrija uzsāka jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu. Modelis sastāv no trim pīlāriem. Pirmo pīlāru veido studiju un pētniecības bāzes finansējums augstskolu pamatdarbības studijās un pētniecībā nodrošināšanai, otrais pīlārs ietver augstskolu stratēģisko specializāciju un sniegumā balstītu finansēšanu, bet trešais pīlārs – atbalstu izcilībai un inovācijai.

11909798_1038585952860220_209696608_n

Avots: http://likumi.lv/wwwraksti/2015/124/BILDES/KR333/IMAGE002.GIF

LSA pozitīvi vērtē, ka šobrīd Latvijas augstākas izglītības finansēšanā tiek ieviests “3 pīlāru modelis”, bet sākumā primāri jānodrošina pirmā pīlāra finansējumu (studiju un pētniecības bāzes finansējumu augstskolu pamatdarbībai) pilnā apmērā, kas palīdzētu nodrošināt divas būtiskas funkcijas – kvalitatīvas augstākās izglītības pieejamību un sagatavot kvalitatīvu darba spēku un nākamos darba devējus ar augstāko izglītību valsts un darba devēju vajadzībām. Tieši pirmā pīlāra finansējums tiek atvēlēts studiju procesa nodrošināšanai nepieciešamajām pamatlietām, piemēram, materiāltehniskajam nodrošinājumam.

2009. gada ekonomiskās krīzes laikā augstākajai izglītībai krasi tika samazināts finansējums un tā sekas izjūtamas vēl šodien. Studiju un pētniecības bāzes finansējums netiek nodrošināts atbilstošā apmērā.

Līdz šim nav pietiekama uzmanība pievērsta pirmajam pīlāram. Skatoties uz 2016. gada budžetu, ir acīmredzami, ka 1. pīlāra finanējums tiek saglabāts pašreizējā apjomā. LSA uzskata, ka nepieciešams uzsākt sarunas ar iesaistītajām pusēm par 1. pīlāra finansējuma piešķiršanas kritērijiem un procedūru jau tagad, lai, sastādot 2017. gada budžetu, vairāk nerastos jautājumi par finansējuma nepieciešamību augstākajai izglītībai un papildus sniegtā finansējuma radītajiem kvalitātes uzlabojumiem.

Augstākajās izglītības pieejamība nedrīkst būt eksluzīva iespēja, jo tā ir nepieciešamība, lai veiksmīgi spētu atīstīties tautsaimniecība.

Did you like this article? Share it with your friends!

One Comment

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content