Latvijas studentu apvienība

Augstākās izglītības padome ir lēmusi atteikt akreditēt Latvijas Biznesa koledžu

Augstākās izglītības padome (AIP), kuras sastāvā ir arī Latvijas Studentu apvienības (LSA) pārstāvis, ir lēmusi atteikt akreditēt Latvijas Biznesa koledžu (LBK). Lēmums veikts, pamatojoties uz konstatētām vairākām būtiskām neatbilstībām augstāko izglītību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) veica pārbaudi LBK, pamatojoties uz studentu un valsts institūciju vairākkārt paustajiem iebildumiem par koledžas rīcību ārvalstu studentu uzņemšanā. Pamatojoties par iespējamajiem normatīvo aktu pārkāpumiem koledžas darbībā, vasarā tika rosināta Latvijas Biznesa koledžas ārkārtas akreditācija.

Ārkārtas akreditācija notika septembrī. Tajā studenta eksperta statusā piedalījās LSA deleģēts pārstāvis. Novērtēšanas komisijas, kas veica ārkārtas akreditāciju, atzinums bija negatīvs, jo tika konstatēts, ka LBK studiju, informatīvā bāze (tai skaitā bibliotēka), materiāltehniskā un finansiālā bāze neatbilst studiju programmu īstenošanas nosacījumiem, kā arī tika konstatētas vēl vairākas koledžas darbības būtiskas neatbilstības augstāko izglītību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un maldinošas informācijas izplatīšana par studijām LBK.

AIP var pieņemt lēmumu par atteikumu akreditēt sekojošos gadījumos:

 • kopīgais novērtēšanas komisijas atzinums ir negatīvs;
 • augstskolas vai koledžas akadēmiskā personāla kvalifikācija neatbilst Augstskolu likumā noteiktajām prasībām;
 • studiju, informatīvā bāze (tai skaitā bibliotēka), materiāltehniskā un finansiālā bāze neatbilst studiju programmu īstenošanas nosacījumiem;
 • tiek pārkāpti noteikumi, kas saistīti ar studējošo pašpārvaldes autonomiju, finansēšanu un tiesībām;
 • augstskolas un koledžas atbilstības novērtējumā konstatēta augstskolas vai koledžas darbības būtiska neatbilstība augstāko izglītību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
 • augstskolas vai koledžas darbībā ir konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi vai saņemts sertifikācijas institūcijas negatīvs vērtējums.
 • Novērtēšanas komisija savā gala atzinumā norādīja šādus secinājumus par LBK:

 • “pārliecinošas stratēģijas trūkumu attiecībā uz koledžas akadēmisko un finansiālo ilgtspēju, kas rezultējies ar dramatisku studentu skaita samazinājumu;
 • sliktu programmu portfolio, akadēmiskā personāla vervēšanas un personāla attīstības organizāciju (menedžmentu);
 • necaurspīdīgu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kas neaptver pilnu kvalitātes ciklu, tai skaitā arī rezultātu analīzi;
 • uz mācību (studiju) rezultātiem balstīta pieeja netiek iekļauta programmu iztrādē attīstībā un piemērošanā;
 • neeksistē pētījumu politika”.
 • Pamatojoties uz novērtēšanas komisijas atzinumu, AIP ir lēmusi atteikt akreditēt SIA „Latvijas Biznesa koledža” (izglītības iestādes reģistrācijas nr.3347802473), juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 26, Rīga, LV-1010). Lēmumu par atteikumu akreditēt koledžu var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā, un šo iespēju LBK ir izmantojusi. LSA sekos līdz, kā šis jautājums tālāk attīstās.

  Aicinām studentus, kas studē LBK, jautājumu, neskaidrību un palīdzības gadījumā sazināties, rakstot uz lsa@lsa.lv vai zvanot +371 67216061.

  Did you like this article? Share it with your friends!

  Leave a Reply

  Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

  Skip to content