Latvijas studentu apvienība

Augstākās izglītības padome sniedz priekšlikumu no valsts budžeta līdzekļiem finansējamo studiju vietu skaitam 2018. gadam

Augstākās izglītības padome (AIP), kuras sastāvā ir arī LSA pārstāvis, saskaņā ar Augstskolu likuma 51. pantu un 70. panta 4. punktu ir apstiprinājusi no valsts budžeta līdzekļiem finansējamo vietu skaitu. Šis budžeta vietu sadalījums atbilst jau iepriekš izstrādātajiem AIP principiem valsts budžeta vietu skaita sadalījumam. Kopumā izvirzīti 15 šādi principi, tostarp policentriska valsts attīstība, atbilstība tautsaumniecības vajadzībām, doktorantūras studiju vietu piešķiršana tikai tajās augstskolās, kurās notiek pētnieciskā darbība, kā arī kopējā doktorantūras studiju vietu skaita nesamazināšana. Pēdējais posms budžeta vietu piešķiršanā ir Izglītības un zinātnes ministra rīkojums, ar ko tiek apstiprināts budžeta vietu skaits nākamajam 2018. gadam.

Salīdzinot budzeta vietu skaitu 2017. un 2018. gadā dažādos studiju līmeņos, var redzēt, ka tas visvairāk sarucis 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās (-52 vietas, -1,0% no kopējā skaita), kā arī bakalaura studijās (-13 vietas, -0,1%), savukārt maģistrantūrā un doktorantūrā budžeta vietu skaits pieauga par 45 (+1%) un 18 (+1,5%) studiju vietām attiecīgi. Vislielākais budžeta vietu skaits doktorantūrā ir Latvijas Universitātē (375 vietas, 29.98% no kopējā doktorantūras budžeta vietu skaita), Rīgas Tehniskajā universitātē (316 vietas, 25.26%) un Rīgas Stradiņa universitātē (188 vietas, 15.03%).

No studiju virzieniem lielākais budžeta vietu skaita pieaugums pēc skaita bijis veselības aprūpes (+86 vietas, 1,8%), bet procentuāli ─ informācijas un komunikācijas zinātņu (+18 vietas, 7,6%) studiju virzienā. Lielākais samazinājums pēc studiju vietu skaita bijis enerģētikas, elektrotehnikas un elektroenerģijas (-37) un arhitektūras un būvniecības (-30), bet procentuāli ─ socioloģijas, politoloģijas un antropoloģijas (-21 vieta, -8,6%) studiju virzienā.

Augstskolas, kurās visvairāk pieaudzis budžeta vietu skaits, ir Rīgas Stradiņa universitāte (+54 vietas, 2,0%), procentuāli ─ Banku augstskola (+8 vietas, 14,6%) un Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā krusta medicīnas koledža (+23, 5,0%). Savukārt lielākais budžeta vietu skaita samazinājums ir bijis Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžā (-53 vietas, -24,3%), kam seko Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāle (-16 vietas, -7,5%) un Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža (-16 vietas, -13,6%).

Aplūko arī detalizētāku informāciju par valsts finansēto studiju vietu sadalījumu!

Did you like this article? Share it with your friends!

One Comment

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content