Latvijas studentu apvienība
  • Norisinājušās studentu – ekspertu tīkla apmācības

    Šī gada 30. septembrī kluba “Kaļķu vārti” telpās, Kaļķu ielā 11, norisinājās Latvijas Studentu apvienības (LSA) organizētās Studentu – ekspertu tīkla apmācības par studiju kvalitātes nodrošināšanu. Apmācību laikā Akadēmiskā informācijas centra (AIC) pārstāve Asnate Kažoka pastāstīja par to, kā darbojas kvalitātes novērtēšana starptautiskajā līmenī. Dalībnieki varēja iepazīties ar Eiropas augstākās izglītības telpas (EHEA) nozīmi, darbību un tās ietekmi uz Latvijas augstākās izglītības telpu. Tāpat dalībniekiem tika dots ieskats Standartu un vadlīniju kvalitātes novērtēšanā Eiropas augstākās izglītības dokumentā, kas tika apstiprināts šī gada EHEA ministru konferencē Erevānā, kurā piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile. Kā svarīgs aspekts Eiropas augstākās izglītības telpas vadlīniju ieviešanai Latvijā tika minēts novērtēšanas aģentūras atrašanās EAQR…

Skip to content