Currently browsing author

Undija Ancēna

Notikušas LSA Valdes vēlēšanas

Sestdien, 13.aprīlī Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) notika Latvijas Studentu apvienības (LSA) Domes sēde. Tajā LSA domnieki ievēlēja LSA Valdi, kuras uzdevums nākamajā …

Rīgā notiek Baltijas organizāciju tikšanās

Šodien, 15.novembrī, Rīgā sākās „Baltijas organizāciju tikšanās” (BOM), kuru šajā gadā rīko Latvijas Studentu apvienība. Tikšanās darba kārtība veidota, lai meklētu problēmu …

Skip to content