Latvijas studentu apvienība
  • Augstākās izglītības kvalitātes uzlabošana ir cieši saistīta ar investīcijām tajā

    Latvijas Studentu apvienībai (LSA) uzskata, ka, lai nodrošinātu veiksmīgu un ilgspējīgu ieguldījumu augstākajā izglītībā un pētniecībā, nepieciešama tālredzīga un atbildīga valsts politika. Valsts politika, kas vērsta uz ekonomiskās attīstības ambīcijām un valsts stratēģisko mērķu sasniegšanu. Spēja uzlabot augstāko izglītību un nodrošināt jaunā finansēšanas modeļa, kas balstīts uz trim pīlāriem, ieguvumus ir tieši saistīta ar investīciju apjomu augstākajā izglītībā. Šogad Izglītības un zinātnes ministrija uzsāka jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu. Modelis sastāv no trim pīlāriem. Pirmo pīlāru veido studiju un pētniecības bāzes finansējums augstskolu pamatdarbības studijās un pētniecībā nodrošināšanai, otrais pīlārs ietver augstskolu stratēģisko specializāciju un sniegumā balstītu finansēšanu, bet trešais pīlārs – atbalstu izcilībai un inovācijai. Avots: http://likumi.lv/wwwraksti/2015/124/BILDES/KR333/IMAGE002.GIF LSA pozitīvi…

Skip to content