• Kļūsti par starptautiskā virziena vai akadēmiskā virziena vadītāju!

    Norit pieteikšanās Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdes locekļu – starptautiskā virziena un akadēmiskā virziena vadītāju – amatiem (0,7 slodzes). Pieteikumu iespējams iesniegt līdz 2021. gada 17. janvārim (ieskaitot), bet vēlēšanas notiks domes sēdē 23. janvārī. Starptautiskā virziena vadītāja amata mērķis: nodrošināt Latvijas studējošo pārstāvniecību starptautiskā mērogā un augstākās izglītības starptautiskās dimensijas integrēšanu Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdes ikdienas darbā, aktualizējot starptautiski apstiprināto vadlīniju un rekomendāciju ieviešanu Latvijā atbilstoši noteiktajām pozīcijām un ievērojot studējošo intereses. Lūgums pirms kandidatūras pieteikšanas rūpīgi iepazīties ar amata aprakstu. Akadēmiskā virziena vadītāja amata mērķis: nacionālās politikas līmenī nodrošināt virzību uz to, lai Latvijā piedāvātās augstākās izglītības kvalitāte būtu atbilstoša un konkurētspējīga Eiropā un pasaulē, un lai studējošajiem…

  • Kļūsti par valdes locekļa vai biroja darbinieka palīgu!

    Ja vēlies ne tikai sniegt ieguldījumu, bet papildināt zināšanas un prasmes kādā no LSA darbības jomām, kļūsti par LSA valdes locekļa vai biroja darbinieka palīgu! Piesakies kādam no palīgu amatiem, līdz 13. decembrim aizpildot anketu! Ja tiksi apstiprināts kādā no amatiem, ar Tevi tiks noslēgts brīvprātīgā darba līgums. Piedāvājam arī pielāgot palīga uzdevumus un slēgt prakses līgumu, ja Tev ir tāda vajadzība. Palīgu darba grafiks būs brīvs, ņemot vērā nepieciešamību un iespējas veikt amata pienākumus. Prezidentes palīgs ārvalstu studējošo jautājumos Prezidente meklē palīgu, kurš spētu sniegt atbalstu ārvalstu studējošo jautājumos. Tavos pienākumos būtu palīdzība komunikācijā ar studējošo pašpārvaldēm (SP) par ārzemju studentu pārstāvniecību, informācijas apkopošana par esošo situāciju, rekomendāciju veidošana, kā arī…

  • Valdība atbalsta papildus finansējuma piešķiršanu studiju un studējošo kredītiem; nākotnē gaidāmi ierobežojumi

    17. novembra Ministru Kabineta sēdē atbalstīta papildu finansējuma piešķiršana studiju un studējošā kredītam, kas atļauj atsākt studiju un studējošā kredīta izsniegšanu, tomēr jau iezīmējušies tālāki ierobežojumi studiju un studējošo kredīta izsniegšanā.  Pieteikumu statistikas dati parādījuši, ka pēdējos divos gados veiktās izmaiņas valsts galvotā studiju un studējošā kreditēšanas sistēmā padarījušas to daudz atvērtāku un pieejamāku nekā līdz šim. Teju divreiz ir pieaudzis to imatrikulēto studējošo skaits, kas ir izvēlējušies studiju maksas un ikdienas izdevumu segšanai izmanto valsts galvoto studiju un studējošā kredītu.  Kā norādījusi Swedbank, banka atsākusi pieņemt pieteikumus studiju un studējošo kredītiem, taču kredītlīgumu slēgšana atsāksies orientējoši pēc 2–3nedēļām, kad stāsies spēkā valdības pieņemtais lēmums. Šobrīd ir novērsta problēma īstermiņā, un…

Skip to content