Latvijas studentu apvienība
 • Kļūsti par projekta “Kam Rūp Students?” vadītāju

  Latvijas Studentu apvienība meklē projekta vadītāju studentijas jauno aktīvistu seminārām “Kam Rūp Students? 2022”. Kandidātu pieteikumi uz projekta vadītāja amatu jāiesūta līdz 30. aprīlim (ieskaitot). Līdz šim seminārs “Kam Rūp Students?” jau vairākus gadus ir bijis motivācijas un iedvesmas seminārs, kas vienkopus pulcē jaunos un atraktīvos studējošo pašpārvalžu aktīvistus, lai pilnveidotu viņu zināšanas par studējošo pašpārvaldēm un LSA kā institūciju, kas pārstāv studējošos, izspēlējot dažādas simulācijas un piedāvājot izglītojošas lekcijas. Saistībā ar COVID-19 izraisīto pandēmiju, projekta norise jau 2 gadus ir bijusi uz pauzes, tomēr šogad ir iespēja realizēt projektu līdz šim vēl nebijušā veidā. Aicinām pieteikties interesentus, kas, saglabājot pasākuma pamatmērķi, var piedāvāt jaunas, līdz šim nebijušas idejas. Šī ir…

 • Ukrainas iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties atbalsta programmai

  English below / на русском смотреть ниже Patvēruma meklētājiem no Ukrainas ir iespēja pieteikties atbalsta programmai, iegūstot sev atbalsta personu (no angļu valodas – buddy), kas sniegs atbildes uz aktuāliem jautājumiem, tādējādi veicinot pilvērtīgāku dzīvi Latvijā. Latvijas Studentu apvienība kopā ar sadarbības partneriem ir izstrādājusi platformu patvēruma meklētājiem no Ukrainas, kas ir ieradušies vai vēl tikai ieradīsies Latvijā. Projekta galvenais mērķis ir sniegt nepieciešamo informāciju par aktuālajiem jautājumiem, ar kuriem šiem cilvēkiem nāksies saskarties ikdienas gaitās.  Programmas darbība Katram Ukrainas iedzīvotājam Latvijā tiks nodrošināta iespēja iegūt sev atbalsta personu no Latvijas iedzīvotāju vidus, kas palīdzēs ikdienas situācijās, atbildēs uz jautājumiem, sniegs informāciju par valstī pieejamajām palīdzības iespējām, kā arī palīdzēs apgūt…

 • 23. aprīlī norisināsies valdes vēlēšanas

  Izsludināta pieteikšanās Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdes locekļu amatiem. LSA valdes vēlēšanas norisināsies 23. aprīļa LSA kārtējā domes sēdē. Domes sēdes sākums plkst. 10.00 (reģistrācija no plkst. 9.30). Pamatojoties uz jaunievēlētā LSA prezidenta Rūdolfa Aleksandra Stroda 26. marta kongresā piedāvāto valdes modeli, iespējams pieteikties uz sekojošiem amatiem (0,7 slodzes): viceprezidents,  akadēmiskā virziena vadītājs,  sociālā virziena vadītājs,  sabiedriskās līdzdalības un starptautiskā virziena vadītājs. Lūgums pirms kandidatūras pieteikšanas rūpīgi iepazīties LSA valdes locekļu amatu aprakstiem. Viceprezidents  Amata mērķis: Rūpēties par LSA pastāvēšanu, tās biedriem un citiem iekšējiem organizācijas procesiem, kas nepieciešami veiksmīgai un efektīvai organizācijas darbībai. Akadēmiskā virziena vadītājs  Amata mērķis: Nacionālās politikas līmenī nodrošināt virzību uz to, lai Latvijā piedāvātās augstākās izglītības…

 • 26. marta LSA Domes sēdē ievēlēta starptautiskā virziena vadītāja

  26. marta kārtējā Latvijas Studentu apvienības (LSA) domes sēdē starptautiskā virziena vadītāja amatā ievēlēta Latvijas Sporta un pedagoģijas akadēmijas (LSPA) studējošā Adrija Andersone. Kā arī domes sēdē valde informēja domi par Saeimā skatāmajiem Augstskolu likuma grozījumiem un aktuālajām izmaiņām normatīvajos aktos. Adrijai Andersonei, jaunievēlētajai starptautiskā virziena vadītājai, pilnvaras stājās spēkā no 28. marta un ir ievēlēta savā amatā līdz 2022. gada 23. maijam. Andersone bija vienīgā kandidāte uz starptautiskā virziena vadītāja amatu, un viņas kandidatūru atbalstīja 25 no 30 klātesošajiem domniekiem. Kandidāte norādīja, ka viņas darba vīzijā galvenais mērķis ir sekot līdzi un piedalīties Eiropas Studentu apvienībā (ESU) un citās starptautiskajās organizācijās, kuru sastāvā atrodas LSA, tur notiekošajiem procesiem, aktualitātēm un…

 • Par LSA Prezidentu ievēlēts Rūdolfs Aleksandrs Strods

  26. marta notikušajās Latvijas Studentu apvienības (LSA) prezidenta vēlēšanās amatā ievēlēts Latvijas Universitātes studējošais Rūdolfs Aleksandrs Strods. Jaunais organizācijas vadītājs ievēlēts uz laiku līdz nākamajam kongresam un pilnvaras no šī brīža prezidenta Kristafera Zeiļuka pārņems 6. aprīlī. Strods bija vienīgais kandidāts uz prezidenta amatu, un viņa kandidatūru atbalstīja 81 no 84 kongresa delegātiem. Pieteikumam pievienotajā darbības vīzijā kandidāts norādīja, ka iekšējā un ārējā darbības programmas ir vienlīdz svarīgas. Iekšējā darbības programmā Strods uzsvēra nepieciešamību LSA veidot uzticamu un iesaistošu vidi visām apvienības biedrorganizācijām, kas balstās uz savstarpējās uzticēšanās principiem, ļaujot organizācijai strādāt kopīgu mērķu sasniegšanai. Kandidāts minēja nepieciešamību turpināt strādāt pie stratēģijas padomes izveides nākamajam gadam, vadlīniju izveides, kā arī normatīvo…

 • LSA prezidenta amatam saņemts Rūdolfa Aleksandra Stroda pieteikums

  Saņemts viens pieteikums no Latvijas Universitātes studējošā, pašreizējā LSA akadēmiskā virziena vadītāja Rūdolfa Aleksandra Stroda prezidenta vēlēšanām LSA ārkārtas kongresā, kas notiks 26. martā.  Pieteikumam pievienotajā darbības vīzijā kandidāts norāda, ka iekšējā un ārējā darbības programmas ir vienlīdz svarīgas. Iekšējā darbības programmā Strods uzsver nepieciešamību LSA veidot uzticamu un iesaistošu vidi visām apvienības institūcijām, kas balstās uz savstarpējās uzticēšanās principiem, ļaujot organizācijai strādāt kopīgu mērķu sasniegšanai. Tiek minēta nepieciešamība turpināt strādāt pie stratēģijas padomes izveides nākamajam gadam, vadlīniju izveides, kā arī normatīvo aktu aktualizēšanas un pārskatīšanas un finansiālā stāvokļa optimizēšanas. Papildus, kandidāts piedāvā valdes un biroja modeļa izmaiņas nākamajam gadam jaunā sastāvā – prezidents, viceprezidents, akadēmiskā virziena vadītājs, sociālā virziena vadītājs,…

 • Esi daļa no atbalsta programmas Ukrainas iedzīvotājiem Latvijā!

  Lai atbalstītu Ukrainas iedzīvotājus, kuri ir cietuši no karadarbības Ukrainā, studējošajiem ir iespēja pieteikties atbalsta programmai, kļūstot par atbalsta personu, tādējādi palīdzot integrēties Ukrainas iedzīvotājiem Latvijas sabiedrībā.  Latvijas Studentu apvienība ir izstrādājusi atbalsta programmas platformu patvēruma meklētājiem no Ukrainas, kas ir ieradušies vai vēl tikai ieradīsies Latvijā. Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt Ukrainas iedzīvotājiem Latvijā nepieciešamo atbalstu, kā arī sniegt informāciju par aktuālajiem jautājumiem, ar kuriem nāksies saskarties.  Programmas darbība Programmas ietvaros katram Ukrainas iedzīvotājam Latvijā tiks nodrošināta iespēja iegūt sev atbalsta personu no Latvijas studējošo vidus, kas palīdzēs ikdienas situācijās, atbildēs uz jautājumiem, sniegs informāciju par valstī pieejamajām palīdzības iespējām, kā arī palīdzēs apgūt pamatfrāzes latviešu valodā, lai, nonākot Latvijā,…

Skip to content