• Saņemts pieteikums iekšējā virziena vadītāja amatam

  Šo sestdien, 17. aprīlī, Latvijas Studentu apvienības (LSA) domes sēdē uz iekšējā virziena vadītāja amatu kandidēs Rīgas Tehniskās universitātes studente Lāsma Līga Reisa. Sēde norisināsies tiešsaistē, un tai pievienoties aicināts ikviens interesents. Tajā būs iespēja izteikt viedokli, kā arī uzdot jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Kandidāte norāda, ka viņas darba vīzija ir stiprināt LSA tēlu AII studējošo pašpārvalžu vidū – kopības sajūtas radīšana, patstāvīgas komunikācijas veidošana ar AII studējošo pašpārvalžu vadītājiem, lai nodrošinātu pieredzes un ideju apmaiņu savā starpā. Kā dažus no uzdevumiem kandidāte izvirza – veicināt LSA kapacitāti, piesaistot papildus cilvēkus darba grupām un nodrošinot plašāku Domes sēžu un Kongresu apmeklējumu, kā arī nodrošināt stabilas attiecības gan starp AII…

 • Kā studenti var palīdzēt skolēniem, pasniedzot privātstundas?

  Nu jau teju ikviens ir dzirdējis, ka attālinātais mācību process ir atstājis rūgtas sekas attiecībā uz apgūto vielu. Skarti ir gan studenti, gan skolēni, taču otrie problēmas izjūt krietni lielākā mērā, jo vēl nav attīstījuši pašdisciplīnu, kas nepieciešama, mācoties mājas apstākļos. Studentus vairāk ir skārusi kāda cita ierobežojumu blakne – bezdarbs. Daļai studentu nav iespēju atrast darbu, jo vairums nozaru, kurās agrāk studenti bez problēmām varēja strādāt, šobrīd, pandēmijas dēļ, ir paralizētas un apturējušas savu darbību. Kā studentiem šajos apstākļos nopelnīt naudu iztikai un skolēniem aizlāpīt radušos zināšanu robus? Atbilde ir pavisam vienkārša – savstarpējā sadarbība. Šis laiks ir lieliska iespēja studentiem, jo vairums no tiem ir ar labām zināšanām kādā…

 • Par LSA prezidentu ievēlēts Kristafers Zeiļuks

  11. aprīļa notikušajās Latvijas Studentu apvienības (LSA) prezidenta vēlēšanās amatā ievēlēts Banku augstskolas studējošais Kristafers Zeiļuks. Jaunais organizācijas vadītājs ievēlēts uz laiku līdz nākamā gada aprīlim un pilnvaras no šī brīža prezidentes Katrīnas Sproģes pārņems 12. maijā. Zeiļuks bija vienīgais kandidāts uz prezidenta amatu, un to ieguva ar 75 balsīm “par” un 15 “pret”. Pieteikumam pievienotajā darbības vīzijā kandidāts pauda uzskatu, ka iekšējā un ārējā darbības programmas ir vienlīdz svarīgas. Iekšējās darbības programmā Zeiļuks uzsvēra nepieciešamību LSA veidot uzticamu un iesaistošu vidi visām apvienības institūcijām, kas balstās uz savstarpējās uzticēšanās principiem, ļaujot organizācijai strādāt kopīgu mērķu sasniegšanai. Tika minēta nepieciešamība turpināt strādāt pie stratēģijas padomes izveides. Kandidāts norādīja, ka tieši ārējie…

 • LSA prezidenta amatam saņemts Kristafera Zeiļuka pieteikums

  Saņemts viens pieteikums no Banku augstskolas studējošā, pašreizējā LSA akadēmiskā virziena vadītāja Kristafera Zeiļuka prezidenta vēlēšanām LSA ārkārtas kongresā, kas notiks 11. aprīlī.  Pieteikumam pievienotajā darbības vīzijā kandidāts pauž uzskatu, ka iekšējā un ārējā darbības programmas ir vienlīdz svarīgas. Iekšējā darbības programmā Zeiļuks uzsver nepieciešamību LSA veidot uzticamu un iesaistošu vidi visām apvienības institūcijām, kas balstās uz savstarpējās uzticēšanās principiem, ļaujot organizācijai strādāt kopīgu mērķu sasniegšanai. Tiek minēta nepieciešamība turpināt strādāt pie stratēģijas padomes izveides nākamajam gadam, kā arī normatīvo aktu aktualizēšanas un pārskatīšanas un finansiālā stāvokļa optimizēšanas. Kandidāts norāda, ka tieši ārējie procesi vieno visus organizācijas biedrus kopīgu mērķu sasniegšanai, tādēļ svarīgi turpināt aktīvi iesaistīties nacionāla mēroga politiskajos procesos, kas skar…

 • Finanšu pratības kampaņa – podkāsts “Vai tu māki rīkoties ar savu naudu?” 3. epizode

  Podkāsta Vai tu māki rīkoties ar savu naudu? mērķis ir, iesaistot un uzklausot dažādu ekspertu viedokļus un ieteikumus, informēt un palīdzēt visiem studējošajiem uzlabot savu finanšu pratības līmeni, lai palīdzētu tiekties uz finansiālā mērķa sasniegšanu.  Podkāstu veido Elīza Dāldere, Izabella Rumkovska, Marta Kristiāna Viļuma, Kristofers Kalniņš-Liberis, Arnis Pēteris Rozentāls, Arnolds Gudkovs, Sandra Aleksandra Lode un Madara Iverta. Tas tapis sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Studentu mediju Skaļāk. Meklē podkāstu Youtube un Spotify Tēma – “Ceļš uz finansiālo patstāvību – prakses iespējas studentiem!”. 3. epizodes “Vai tu māki rīkoties ar savu naudu?” viesis ir Rihards Blese, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Izglītības un nodarbinātības jomas vadītājs, LR1/LR NABA. Podkāsta vadītāji ir Marta Kristiāna Viļuma un Kristofers Kalniņš-Liberis.…

 • 17. aprīlī norisināsies LSA valdes vēlēšanas

  Izsludināta pieteikšanās Latvijas Studentu apvienības (LSA) 2 valdes locekļu amatiem. Valdes vēlēšanas notiks 17. aprīļa LSA domes sēdē, kas norisināsies tiešsaistē. Domes sēdes sākums plkst. 10.00 (reģistrācija no plkst. 9.30). Pamatojoties uz spēkā esošo valdes modeli, var pieteikties uz šādiem amatiem (0,7 slodzes): iekšējā virziena vadītājs; starptautiskā virziena vadītājs. Iekšējā virziena vadītājs (amata apraksts) Amata mērķis: Rūpēties par LSA pastāvēšanu, tās biedriem un citām iekšējām lietām, kas nepieciešamas veiksmīgai un efektīvai organizācijas darbībai, nodrošinot padziļinātu LSA biedru iesaisti organizācijas ikdienas darbā. Starptautiskā virziena vadītājs (amata apraksts) Amata mērķis: Nodrošināt Latvijas studējošo pārstāvniecību starptautiskā mērogā un augstākās izglītības starptautiskās dimensijas integrēšanu Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdes ikdienas darbā, aktualizējot starptautiski apstiprināto vadlīniju…

 • Kļūsti par Studentu līderu foruma 2021 vai Baltic Organizational Meeting 2021 projekta vadītāju!

  Aicinām jaunos piedzīvojumos divus projekta vadītājus – Studentu līderu forumam 2021 un Baltic Organizational Meeting 2021! Studentu līderu forums (SLF) ir 4 dienu pasākums, kurā satiekas studējošo pārstāvniecības līderi, lai stiprinātu demokrātijas principus studējošo pašpārvaldēs, pilnveidotu dalībnieku līderības prasmes kā arī veicinātu atbildību pret sevi un saviem biedriem, kā arī uzlabotu studējošo pārstāvju zināšanas par augstāko izglītību politiskajā kontekstā. Foruma uzdevums ir nostiprināt jauniešu vēlmi darboties studējošo pārstāvniecībā un rast jaunus, inovatīvus risinājumus un idejas tam, kā sasniegt mūsu organizāciju izvirzītos mērķus.  Baltic Organizational Meeting (BOM) ir Baltijas valstu nacionālo studentu apvienību reģionāls sadarbības līgums, kura mērķis ir veicināt sadarbību un zināšanu pārnesi starp studentu organizācijām Baltijas valstu starpā. Pasākums notiek…

Skip to content