Latvijas studentu apvienība
  • Klusuma brīdis augstākajai izglītībai: Studējošie organizēs akciju par finansējuma palielināšanu augstākajai izglītībai

    Lai pievērstu sabiedrības un politikas veidotāju uzmanību ieilgušajām problēmām, ko izraisa nepietiekamais finansējums augstākajai izglītībai kopumā, Latvijas Studentu apvienība (LSA) ir lēmusi par publisku aktivitāšu organizēšanu, lai vērstu uzmanību uz nepieciešamību palielināt augstākās izglītības finansējumu, tai skaitā, saglabātu valsts budžeta stipendijas 200 EUR/mēn. ilgtermiņā, pilnveidotu atbalsta mehānismus studējošajiem un nodrošinātu augstākās izglītības kvalitāti un pieejāmību ikvienam.  Lai aktualizētu ilgstošās problēmas finansējuma pieejamībai augstākajai izglītībai, LSA ir nolēmusi nākamnedēļ, š.g 17. augustā, plkst. 13.00. ierobežotā cilvēku lokā organizēt klusuma brīdi pie Ministru kabineta par to, ka kopš 2008. gada ir būtiski samazinājies finansējums augstākajai izglītībai. Tā rezultātā  finansējuma  apmērs nav sasniedzis pat pusi no iepriekš ieguldīto līdzekļu apmēra. LSA, neskatoties uz ārējiem…

Skip to content