Latvijas studentu apvienība
 • Ievēlēti jaunie LSA Valdes locekļi

  Sestdien, 22. aprīlī, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā norisinājās Latvijas Studentu apvienības (LSA) Domes sēde. Sēdes laikā tika ievēlēta apvienības jaunā valde, kā arī apstiprināts LSA biedra naudu un algu apmērs. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad LSA Valde sastāvēs no Prezidenta un četriem Valdes locekļiem – Viceprezidenta, Akadēmiskā virziena vadītāja, Sociālā virziena vadītāja un Iekšējā virziena vadītāja. Par LSA Viceprezidentu vienbalsīgi ievēlēts Sandis Kārkliņš no Latvijas Universitātes. Viņš kā galvenās prioritātes savam darbam izvirzīja sadarbību ar studējošo pašpārvaldēm un darbu pie atgriezeniskās saites starp LSA un starptautiskajām studentu organizācijām, kā arī sadarbību ar pārējiem LSA Valdes locekļiem par jautājumiem, kas skar starptautisko dimensiju. LSA Akadēmiskā virziena vadītāja amatā otro gadu…

 • Saeima atbalsta grozījumus Augstskolu likumā

  Šoden, 20. aprīlī, norisinājās Saeimas plenārsēde, kurā trešajā lasījumā tika apstiprināti grozījumi Augstskolu likumā. Šie grozījumi ļaus augstākajā izglītībā noteikt valsts eksāmenus kā studiju programmas sastāvdaļu. Primāri šie grozījumi tika virzīti, lai varētu ieviest vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, bet nepieciešamības gadījumā ļaus valsts eksāmenu ieviest arī citās nozarēs. Jaunie grozījumi paredz, ka Augstskolu likuma 58. pants tiks papildināts ar punktiem, kuros minēts, ka Ministru kabinets var noteikt, ka valsts pārbaudījuma sastāvdaļa atsevišķās otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās ir valsts eksāmens. Valsts eksāmena organizēšanas, norises, finansēšanas, vērtēšanas, komisijas izveidošanas un tās darbības kārtību nosaka Ministru kabinets. Tāpat likumā tiks definēts, ka valsts eksāmena uzdevums ir noteikt studējošā zināšanas, prasmes…

 • Uz LSA Valdes amatiem pieteikušies seši kandidāti. Vēlēšanas 22. aprīlī

  Sestdien, 22. aprīlī, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (Jelgavas ielā 1, Rīgā), norisināsies Latvijas Studentu apvienības (LSA) Domes sēde, kurā tiks ievēlēti apvienības Valdes locekļi. Pieteikumus noteiktajā termiņā iesniedza seši kandidāti. Ar visu kandidātu iesniegtajiem dokumentiem var iepazīties ŠEIT. Pamatojoties uz jaunās LSA prezidentes valdes modeli, šogad apvienības valdi veidos četri locekļi: ● Viceprezidents; ● Akadēmiskā virziena vadītājs; ● Sociālā virziena vadītājs; ● Iekšējā virziena vadītājs. Uz LSA Viceprezidenta amatu pieteikumu iesniedzis Sandis Kārkliņš (Latvijas Universitāte), kurš kā galvenās prioritātes savam darbam izvirza sadarbību ar studējošo pašpārvaldēm un darbu pie atgriezeniskās saites veidošanas ar LSA pārstāvjiem, kuri deleģēti starptautiskajiem braucieniem. Tāpat starp galvenajiem uzdevumiem ir iekļauta ārējā darbība, kas ietver darbu…

 • Izmanto iespēju atgūt pārmaksātos nodokļus

  No šī gada 1. marta ir iespējams iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2016. gadā gūtajiem ienākumiem. Ienākumu deklarāciju iespējams iesniegt arī elektroniski, kas ir daudz ātrāk un ērtāk, jo tajā automātiski tiek atspoguļota visa VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju elektroniski, arī gada diferencētais neapliekamais minimums gada ienākumu deklarācijā tiek aprēķināts automātiski. Šogad deklarācijā automātiski tiks atspoguļota arī tā informācija par 2016. gadu, ko par personas veiktajiem maksājumiem par izglītību Valsts ieņēmumu dienestam būs iesniegušas mācību iestādes. Studentiem īpaša vērība jāpievērš, ka attaisnotos izdevumus par pārmaksātajiem nodokļiem var saņemt par šādiem izdevumiem izglītībā: • Par augstākās izglītības un visu pakāpju profesionālās izglītības iegūšanu, kā arī par…

 • Piesakies par LSA Sabiedrisko attiecību vai Finanšu un sadarbības vadītāju!

  Latvijas Studentu apvienība (LSA) izsludina pieteikšanos Sabiedrisko attiecību un Finanšu un sadarbības vadītāja apmaksātajām vakancēm uz pusslodzi. Sabiedrisko attiecību vadītāja pienākums ir nodrošināt, lai LSA darbojas atbilstoši vienota tēla vīzijai un LSA viedoklis par jebkuru jautājumu, kas skar studentu intereses, tiek sadzirdēts, pamanīts un saprasts publiskajā telpā, kā arī veicināt sabiedrības pārliecību, ka LSA ir neatņemama un būtiska sastāvdaļa studējošo dzīves kvalitātes celšanā. Amatā veicamie uzdevumi: sociālo tīklu pārvaldība, publiskā tēla veidošana, rakstu un relīžu rakstīšana, mājaslapas pārvaldība, vizuālo materiālu veidošana, sabiedrisko attiecību kampaņu plānošana un rīkošana, sadarbības veicināšana ar informatīvajiem medijiem, interesantu informēšana par LSA aktualitātēm. Sabiedrisko attiecību vadītāja kandidātiem līdz š.g. 13. aprīļa plkst. 17:00 jāiesūta uz elektronisko pasta…

 • Kļūsti par LSA Valdes locekli! Vēlēšanas 22. aprīlī!

  Kā ierasts, pēc prezidenta vēlēšanām, tiek vēlēta jauna LSA Valde. Šogad LSA Valdes vēlēšanas notiks 22. aprīļa LSA Domes sēdē, kas norisināsies Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (Jelgavas iela 1, Rīga). Domes sēdes sākums plkst. 11:00 (reģistrācija no plkst. 10:00). Saskaņā ar LSA Statūtiem, tās Valde ir pastāvīgi funkcionējoša organizācijas izpildinstitūcija, ko ievēl LSA Dome, kurā pulcējas studējošo pašpārvalžu deleģētie pārstāvji. Ikvienam ir iespēja pieteikt savu kandidatūru uz kādu no LSA Valdes amatiem. Lai kandidētu Valdes vēlēšanās, pretendentam jāsaņem vismaz viena LSA biedra – augstskolas studējošo pašpārvaldes – rakstisks izvirzījums un to jāiesniedz LSA prezidentei papīra formā līdz Domes sēdes sākumam. Ja, vēlēšanām sākoties, deleģējums nav saņemts, pretendents nevar piedalīties vēlēšanās.…

 • Apstiprināti grozījumi LSA reglamentējošajos dokumentos

  25. martā, kad Rīgas Stradiņa universitātē norisinājās Latvijas Studentu apvienības (LSA) Kongress, tika ievēlēts ne tikai nākamais LSA prezidents, bet arī apstiprināts LSA aizvadītā gada pārskats, pieņemts apvienības 2016./2017.gada budžets, apstiprināti grozījumi LSA darbības Vadlīnijas nākamajiem pieciem gadiem, kā arī grozījumi LSA Statūtos. Tāpat tika uzklausīts arī revīzijas komisijas ziņojums par LSA darbību aizvadītajā gadā, kā arī ievēlēta jauna revīzijas komisija nākamajam gadam. Apstiprinātajos LSA Statūtu grozījumos izmaiņas ir LSA Prezidenta ievēlēšanas kārtībā- turpmāk apvienības prezidents tik ievēlēts uz diviem gadiem, kā arī LSA Valdes loceklis nedrīkstēs vienlaikus būt LSA biedra, jeb Studējošo pašpārvaldes Valdes loceklis, vai arī viņam ir jāsaņem LSA Domes atļauja apvienot abus amatus. LSA Sabiedriskā labuma pārskatā…

Skip to content