Latvijas studentu apvienība
  • 7. janvāra Domes sēdē norisinājās Latvijas Studentu apvienības valdes vēlēšanas

    2023. gada 7. janvāra  Latvijas Studentu apvienības (LSA) Domes sēdē, notikušajās valdes vēlēšanās ievēlētas Rīgas Stradiņa universitātes studējošās Līva Vaivade, Agate Mačtama un Latvijas Kultūras akadēmijas studējošā Anna Paula Veidemane. Jaunā organizācijas valde ievēlēta uz laiku līdz 15. maijam. Uz 7. janvāra LSA Domes sēdi tika saņemti 3 pieteikumi uz valdes amatiem – Līvas Vaivades pieteikums uz sociālā virziena vadītāja amatu, Agates Mačtamas pieteikums uz Sabiedriskās līdzdalības un starptautiskā virziena vadītāju un Annas Paulas Veidmanes pieteikums uz viceprezidenta amatu.  Vaivade savā vīzijā norāda, ka uzskata, ka studējošajiem, neatkarīgi no studējošā izvēlētās studiju programmas, dažādiem sociālajiem aspektiem, spējām, vajadzībām un apgrūtinājumiem, ir jābūt vienādām iespējām iegūt kvalitatīvu izglītību. Vaivade savā darbībā vēlas…

  • Latvijas Studentu apvienības valde tikās ar Izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižnieci

    24. augustā Latvijas Studentu apvienības (LSA) valde tikās ar Izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižnieci. Tikšanās reizes laikā tika apspriests gan valsts aizsardzības dienests, gan energoresursu krīze, gan citi studējošajiem saistoši jautājumi.  Ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvjiem tika pārrunāts jautājums par Valsts aizsardzības dienesta (VAD) ieviešanas procesu. LSA Dome 6. augustā apstiprināja nostāju, kurā LSA uzsver, ka VAD ir nozīmīgs mehānisms valsts aizsardzības nodrošināšanai, tomēr LSA ir pret studējošo obligātu iesaukšanu dienestā. LSA uzskata, ka ir jāvērtē iespējas kvalitatīvi papildināt kritiski svarīgo nozares studiju kursu saturu ar mācību vielu, kas valsts apdraudējuma gadījumā izglītību ieguvušam speciālistam ļauj piedalīties valsts aizsardzībā. LSA pārstāvji tikšanās reizes laikā uzsvēra, ka šiem kursiem…

  • Aptuveni 500 studējošo varētu neuzsākt studijas trūkstošā finansējuma dēļ studiju un studējošo kreditēšanai

    2021. gada 6. jūlija Ministru kabineta sēdē plānots lemt par  trūkstošā finansējuma piešķiršanu studiju un studējošo kreditēšanas sistēmai Finansējuma trūkums šobrīd apdraud aptuveni 500 studentu iespējas iegūt augstāko izglītību. Studiju un studējošo kreditēšanas sistēma ir valstī pašlaik vienīgais atbalsta mehānisms studējošajiem, kuri nav ieguvuši valsts finansētas studiju vietas vai arī iegūst augstāko izglītību studiju programmās, kurās valsts finansētu studiju vietu nav. Kopš pērnā gada novembra aktuāls ir jautājums par trūkstošā finansējuma piešķiršanu studiju un studējošo kreditēšanas sistēmai. Augstais pieprasījums pēc augstākās izglītības un arī šiem kredītiem ir apliecinājums, ka veiktās izmaiņas likumdošanā ir bijušas veiksmīgas un veicinājušas augstākās izglītības pieejamību plašākam skaitam studēt gribētāju. Kā liecina dati, līdz brīdim, kad stājās spēkā jaunais…

Skip to content