Latvijas studentu apvienība
 • LSA izsludina pieteikšanos uz Akadēmiskā virziena vadītāja amatu

  Sestdien, 25. februārī, tiešsaistē notiks Latvijas Studentu apvienības (LSA) kārtējā Domes sēde, kurā norisināsies LSA akadēmiskā virziena vadītāja vēlēšanas. Akadēmiskā virziena vadītāja amata mērķis ir nacionālās politikas līmenī nodrošināt virzību, lai Latvijā piedāvātās augstākās izglītības kvalitāte būtu atbilstoša un konkurētspējīga Eiropā un pasaulē un lai studējošajiem ir iespēja iesaistīties kā iekšējā, tā ārējā kvalitātes novērtēšanā. Interesantam ir iespējams pieteikties, iesūtot sekojošus dokumentus: Dokumentus jāiesūta uz lsa@lsa.lv parakstītus ar drošu elektronisko parakstu līdz 16. februāra plkst. 23:59. Lūgums pirms dokumentu iesūtīšanas rūpīgi iepazīties ar LSA valdes locekļa amata aprakstu, kas pieejams šeit. Rakstisks LSA biedra (SP) lēmums par kandidāta izvirzīšanu amatam jāiesūta līdz 20. februāra 23:59. Izvirzījumu var iesūtīt uz lsa@lsa.lv elektroniski,…

 • LSA aicina atgriezt Rīgas satiksmes sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumus studējošajiem

  Latvijas Studentu apvienība (LSA) 2023. gada 6. janvārī nosūtīja Rīgas domes priekšsēdētāja vietniekam Vilnim Ķirsim vēstuli ar aicinājumu atgriezt Rīgas satiksmes sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumus studējošajiem. Vēstulē tika uzsvērta braucienu atlaides nepieciešamība ne tikai mēnešbiļetei, bet arī atsevišķiem braucieniem, kā arī akcentēti studējošo finansiālie izaicinājumi energoresursu krīzes laikā.  No šī gada 2. janvāra Rīgas sabiedriskajā transportā stājās spēkā jauna biļešu sistēma un cenu izmaiņas. Tās paredz to, ka studējošajiem tiek piemērota 50% atlaide mēnešbiļetei (15 eiro iepriekšējo 16 eiro vietā), tomēr  ir likvidēta atlaide atsevišķiem braucieniem. Pirms izmaiņām studējošajiem bija pieejami braukšanas maksas atvieglojumi –  60 minūšu brauciens izmaksāja 30 centus, taču šobrīd cena par braucienu ir piecas reizes lielāka…

 • LSA izsludina pieteikšanos uz Sabiedrisko attiecību vadītāja amatu

  Latvijas Studentu apvienība (LSA) izsludina pieteikšanos uz Sabiedrisko attiecību vadītāja amatu (0,7 slodze). Kandidātu pieteikumi tiek gaidīti līdz 23. janvārim. Sabiedrisko attiecību vadītāja uzdevums ir panākt, lai LSA darbojas atbilstoši vienota tēla vīzijai un LSA viedoklis par jebkuru jautājumu, kas skar studējošo intereses, tiek sadzirdēts, pamanīts un saprasts publiskajā telpā, kā arī veicināt sabiedrības pārliecību, ka LSA ir neatņemama un būtiska sastāvdaļa studējošo dzīves kvalitātes celšanā. Amatā veicamie uzdevumi: sociālo tīklu pārvaldība, publiskā tēla veidošana, rakstu un relīžu rakstīšana, mājaslapas pārvaldība, vizuālo materiālu veidošana, sabiedrisko attiecību kampaņu plānošana un rīkošana, sadarbības veicināšana ar informatīvajiem medijiem, interesentu informēšana par LSA aktualitātēm. Pirms pieteikuma iesniegšanas lūdzam iepazīties ar amata aprakstu! No kandidātiem sagaidām:…

 • 11. janvārī notiks domes sēde, kurā spriedīs par augstākās izglītības pārvaldības modeli

  11. janvārī domes sēdē cita starpā tiks apspriests Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvājums veidotais konceptuālais ziņojums “Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu”. Darba kārtībā ir iekļautas arī aktualitātes saistībā ar izmaiņām doktorantūras studijās un promocijas procesā, atskats uz Eiropas Studentu apvienības biedru sapulci un gaidāmo LSA gada balvu un 25. jubilejas svinībām.  Reģistrācija Domes sēdei sāksies plkst. 11.30 Domes sēdes darba kārtība 12.00 Domes sēdes atklāšana 12.03 Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana 12.05 Par konceptuālo ziņojumu “Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu” (Ziņo prezidente J. Širina un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji – Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors Dmitrijs Stepanovs un direktora vietniece augstākās izglītības jomā Dace Jansone) 12.50…

Skip to content