• Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija rosina papildu 250 tūkstošu eiro piešķiršanu augstākajai izglītībai

  Vakar, 8. novembrī, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas (IKZK) sēdē tika izskatīta Latvijas Studentu apvienības (LSA) vēstule ar lūgumu nodrošināt papildus nepieciešamo finansējumu augstākajai izglītībai saistībā ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likmju paaugstinājumu, lai netiktu samazināts budžeta vietu skaits. IKZK nolēma vērsties pie Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas un Ministru kabineta ar lūgumu rast iespēju nodrošināt nepieciešamo finansējumu, lai kompensētu VSAOI likmju paaugstinājumu augstskolām. Iepriekš jau LSA bija publiski norādījusi, ka, nodokļu reformas dēļ, varētu tikt samazināts budžeta vietu skaits prognozējot budžeta vietu skaita samazināšanu vai arī pārdali no augstākā uz zemāka līmeņa studiju programmām. Saeimas deputāti uzklausīja LSA lūgumu, ko atbalstīja arī Latvijas Izglītības un…

 • Ekspertu konsīlija par augstākās izglītības iestāžu apvienošanu slēdziens

  Š.g. februārī Latvijas Studentu apvienības pārstāvji piedalījās Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas rīkotajā ekspertu konsīlijā „Augstākās izglītības iestāžu apvienošana – ieguvumi un riski”. Konsīlija mērķis bija kliedēt neizpratni par valsts īstenoto politiku – augstākās izglītības iestāžu apvienošanu un informēt sabiedrību par ekspertu viedokli šajā jautājumā. Rezultātā tika sagatavots ekspertu konsīlija par augstākās izglītības iestāžu apvienošanu slēdziens. Konsīlijā analīzei bija piedāvāts viens jautājums: ieguvumi un riski (zaudējumi) no pēdējos gados veiktajām un tuvākajos 2-3 gados iecerētajām augstākās izglītības un zinātnes administratīvajām reformām, apvienojot organizācijas. Konsīlijā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Dr. Agrita Kiopa. Kā eksperti piedalījās: Augstākās izglītības padomes…

 • Saeimas komisijas sēdē diskutēts par augstākās izglītības eksportu

  Šodien, 15. februārī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas (IKZK) sēdē, kurā piedalījās arī Latvijas Studentu apvienības (LSA) pārstāvji, tika diskutēts par augstākās izglītības eksporta ekonomisko nozīmi un ietekme Latvijā. Domnīcas “Certus” pētnieciskais direktors asoc. prof. D.Auers sēdē klātesošos iepazīstināja ar pētījumu par ārvalstu studentiem Latvijas augstskolās un to, kā viņi ietekmē Latvijas ekonomiku1. Diskusijās tika uzsvērts, ka jāveicina Latvijas augstākās izglītības starptautiskā konkurētspēja, un ienākumi no augstākās izglītības eksporta nevar aizstāt valsts ieguldījumu augstākās izglītības kvalitātē un pētniecībā. Domnīcas “Certus” eksperti, ņemot vērā augstākās izglītības eksporta pienesumu Latvijas ekonomikā, izteica vairākas rekomendācijas augstākās izglītības un zinātnes politikas veidotājiem un īstenotājiem. Starp rekomendācijām bija priekšlikums Pārdaugavu veidot par studentu pilsētiņu (campus),…

 • Latvijas Biznesa koledža zaudē tiesības izsniegt valsts atzītus augstākās izglītības diplomus

  Latvijas Biznesa koledža (LBK) zaudē valsts akreditētas augstākās izglītības statusu un tiesības izsniegt valsts atzītus augstākās izglītības diplomus. Šāds Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) lēmums stājas spēkā šā gada 23. februārī. Iepriekš esam informējuši 1, ka Augstākās izglītības padome (AIP), kuras sastāvā ir arī Latvijas Studentu apvienības (LSA) pārstāvis, lēma atteikt akreditēt LBK. Novērtēšanas komisijas, kas veica ārkārtas akreditāciju 2016. gada septembrī, atzinums bija negatīvs, jo tika konstatēts, ka LBK studiju, informatīvā bāze (tai skaitā bibliotēka), materiāltehniskā un finansiālā bāze neatbilst studiju programmu īstenošanas nosacījumiem, kā arī tika konstatētas vēl vairākas koledžas darbības būtiskas neatbilstības augstāko izglītību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un maldinošas informācijas izplatīšana par studijām LBK. LBK var turpināt…

 • LSA pārstāvji piedalīsies Latgales kongresa simtgadei veltītajā konferencē par vides aizsardzību

  Ludzas pašvaldība ir iesaistījusies projekta “Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” īstenošanā. Projekta pasākumi tiek rīkoti, īstenojot Latvijas vides aizsardzības fonda multisektoriālā projekta “Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” aktivitāti. Projekta atklāšanas forums notika Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā 2016. gada 25. novembrī. Tajā tika aplūkotas būtiskākās problēmas un valsts līmenī risināmie uzdevumi, lai veidotu augstvērtīgu vides un reģionālo politiku Latvijā un Latgalē. Ludzā, 2017. gada 27. janvārī, turpinot projekta tematisko iniciatīvu ciklu tiek rīkota praktiskā konference „Kā sasaistīt vides aizsardzības iniciatīvas ar pētniecību un uzņēmējdarbību? Latgales novadu pieredze”. Konferencē eksperti īpašu uzmanību pievērsīs jautājumiem, kas ir saistīti ar dabas resursu pētniecību, lai veidotu…

 • Budžeta vietu sadalei jābūt balstītai kvalitātes rādītājos

  Līdz šim valsts finansēto studiju vietu sadale ir tikusi balstīta, galvenokārt, uz “vēsturiskā aploksnes” principu, kad finansējumu studiju procesa nodrošināšanai augstskolām piešķirt tādā apmērā, kāds tas bija iepriekšējā gadā. Latvijas Studentu apvienība (LSA) ir aicinājusi Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) pārskatīt šo līdzšinējo pieeju un uzsvērusi, ka vienādu studiju programmu gadījumā pamata kritērijam jābūt kvalitātei. Jau iepriekš esam vēstījuši, ka IZM uzsākusi no valsts budžeta finansētu studiju vietu 2017. gadam plānošanas procesu un sagatavojusi principus studiju vietu piešķiršanai. Diskusijas par šiem principiem ir jau notikušas Augstākās izglītības padomē (AIP), jo valsts finansētās studiju vietu skaitu saskaņā ar Augstskolu likuma 51. pantu nosaka izglītības un zinātnes ministrs pēc AIP priekšlikuma. IZM plāno…

Skip to content