Latvijas studentu apvienība

Baltijas studenti diskutē par garīgo veselību un seksuālo uzmākšanos augstskolās

Augusta beigās 10 Latvijas Studentu apvienības (LSA) pārstāvji piedalījušies Baltic Organizational meeting (BOM) un Lietuvas Studentu apvienības Asamblejā. 

Baltijas nacionālo studentu apvienību tikšanās reize jeb BOM pulcēja 30 studējošo pārstāvjus no LSA, Lietuvas Studentu apvienības un Igaunijas Studentu federācijas, lai diskutētu par garīgās veselības lomu un seksuālo uzmākšanos augstākās izglītības iestādēs. Ņemot vērā, ka šīs tēmas kļūst arvien aktuālākas, ir svarīgi par tām runāt publiski, neskatoties uz  neērtām tēmām.

BOM dalībnieki diskutēja par veidiem kā cīnīties ar izaicinājumiem, kas saistīti ar garīgās veselības problēmām, kā arī dalījās ar labās prakses piemēriem darbam ar šīm problēmām citās valstīs. Lai studentu apvienības spētu iegūt sabiedrības viedokli par garīgās veselības un seksuālās uzmākšanās jautājumiem, piemērotas metodes skaidroja sociologs.

Balstoties uz diskusijām un informācijas izpēti, tikai izveidota un pieņemta vienota rezolūcija par seksuālo uzmākšanos un psiholoģisko vardarbību augstākās izglītības iestādēs, kas ietver gan skaidrojumus par to, kas ir šīs problēmas, vispārēju problēmas izklāstu, kā arī principus un ieteikumus, ko apvienības apņēmušās ievērot ikdienas darbā, kā arī stratēģiju politiskajam lobijam. LSA rezolūciju ratificēja domes sēdē 22. septembrī.

Nākamgad iespēja uzņemt BOM ir uzticēta Latvijai, tādēļ tika diskutēts arī par to, vai pašreizējais sadarbības formāts ir efektīvs un kādas pārmaiņas būtu nepieciešamas, lai studējošo apvienību pārstāvji spētu iegūt iespējami daudz no dalības tikšanās reizēs un tīklā kopumā.

Pēc BOM norisinājās Lietuvas Studentu apvienības (LSS) Asambleja, kas ir ikgadēja konference, kurā piedalās ap 200 LSS biedru – pašpārvalžu – pārstāvji, vecbiedri un ārvalstu viesi, lai atskatītos uz aizvadītajā darba periodā paveikto, diskutētu par studējošajiem svarīgām tēmām, semināra laikā meklētu risinājumus dažādām problēmām, kā arī nosvinētu LSS dzimšanas dienu.

Asamblejas pirmajā dienā norisinājās diskusijas par Boloņas procesa nākotni un studējošo vietu tajā. Lai arī visi diskusijas dalībnieki piekrita, ka process ir nesis daudz pozitīvu pārmaiņu, joprojām paliek neatbildēts opozicionāru jautājums – vai vienādu prasību izvirzīšana visām augstskolām nav kaitējusi to autonomijai un starptautiskajai konkurētspējai, uz ko norāda lielā plaisa starp Eiropas un Ziemeļamerikas un Āzijas valstu augstskolu rezultātiem dažādos reitingos.

Otrajā dienā tika diskutēts par ārvalstu studējošo vietu normatīvajos aktos un dažādiem ierobežojumiem, kas tiem seko. Neskatoties uz to, ka daudzu augstskolu stratēģijā ir iekļauta internacionalizācija, birokrātija ir gana liels un noteicošs šķērslis ārvalstu studējošo uzņemšanā, īpaši no trešajām valstīm, būtiski paildzinot uzturēšanās atļaujas saņemšanu, sadārdzinot studiju uzsākšanu, ierobežojot iespēju bez pārtraukumiem pāriet augstākos studiju līmeņos.

Asambleja tika noslēgta ar vērienīgiem svētkiem jūras krastā, kur kā tradīcija tika iedegts ugunskurs. LSA delegācija izmantoja šo iespēju, lai apsveiktu Lietuvas Studentu apvienību 28. dzimšanas dienā, novēlot izturību un panākumus.

BOM ir Baltijas valstu nacionālo studentu apvienību koleģiāla institūcija, kas sanāk kopā reizi gadā un lemj par jautājumiem, kas svarīgi tieši Baltijas valstu augstākās izglītības sektorā. Šogad apritēja 20 gadi kopš sākotnējā sadarbības līguma parakstīšanas. 

LSA pārstāvju dalība Baltic Organizational meeting norisinājusies projekta “Students: tagadnes ieguldījums nākotnē” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content