Latvijas studentu apvienība

Bažās par budžeta vietu samazināšanu un uzņemšanas prasību celšanu studenti aicina izglītības ministri uz tikšanos

Foto: Valsts kanceleja

Latvijas Studentu apvienība (LSA) šodien, 6. novembrī, nosūtījusi Izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai vēstuli, kurā aicina uz tikšanos ar studējošajiem, lai pārrunātu Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) priekšlikumus budžeta vietu piešķiršanas kārtībai un izmaiņām reflektantu uzņemšanas kritērijos. Ministrija ar abiem priekšlikumiem klajā nākusi negaidīti, un tie nav apspriesti ar nozares organizācijām.

Publicējam nosūtīto vēstuli.

Izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai

06.11.2019., Rīgā

ATKLĀTA VĒSTULE

Uzaicinājums Izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai uz tikšanos ar studējošajiem 

Ņemot vērā Latvijas Studentu apvienības rīcībā nonākušo informāciju no augstskolu studējošo pašpārvaldēm, vēlamies uzaicināt Jūs uz tikšanos ar studējošajiem, lai atklātā dialogā pārrunātu Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos priekšlikumus budžeta vietu piešķiršanas kārtībai 2020. gadā un izmaiņām uzņemšanas kritērijos studijām augstākās izglītības iestādēs, kā arī atbildētu uz studējošo jautājumiem.

Studējošo pašpārvalžu rīcībā nonākusi informācija, ka septembrī un oktobrī Izglītības un zinātnes ministrijas darbinieki ir nosūtījuši elektroniskas vēstules valsts dibināto augstākās izglītības iestāžu administrācijām, piedāvājot izvērtēt variantu 2020. gadā daļēji pāriet uz optimālajiem studiju izmaksu koeficientiem, nemainot kopējo piešķirtā finansējuma apmēru (jeb atstājot to iepriekšēja gada līmenī), bet samazinot studiju vietu skaitu,  sevišķi aicinot izvērtēt tās studiju programmas, kurās novērojams liels studējošo atbirums vai grūtības aizpildīt budžeta vietas. Uzsvērts, ka tas attiecas arī uz budžeta vietu piešķīrumu doktorantūras studiju programmās, kurās ir vērojams liels atbirums.

Tāpat vēlamies ar Jums pārrunāt Izglītības un zinātnes ministrijas plānus pārskatīt kritērijus 2020. gada uzņemšanai studijās valsts finansētajās budžeta vietās, nosakot augstākas prasības (vidējā atzīme 7, nav nesekmīgo atzīmju), tādējādi ar šo rūpīgāko atlasi vēloties ieviest pilnīgu vai daļēju pāreju uz optimāliem koeficientiem 1. studiju gada studentiem – piešķirot mazāk budžeta vietu, bet ar lielāku finansējumu uz vietu.

Latvijas Studentu apvienība vēlās uzsvērt, ka šādi priekšlikumi, kas iepriekš nav bijuši apspriesti ar nozares organizācijām un studējošo pārstāvjiem, lai gan tieši skar studējošo intereses, raisa bažas par Izglītības un zinātnes ministrijas nevēlēšanos veicināt atvērtu dialogu ar tieši iesaistītajām pusēm. Latvijas Studentu apvienība, kā arī citi ministrijas sociālie partneri, piemēram, Augstākās izglītības padome, vairākkārt ir norādījusi, ka Latvijai būtu nepieciešams izvirzīt skaidru stratēģisko mērķi – veikt pāreju uz pilnībā valsts dotētu augstāko izglītību līdzīgi, kā tas ir ieviests Igaunijā un Ziemeļvalstīs, taču šobrīd piedāvātā ministrijas pieeja virzās tieši uz pretējo, veicinot augstākās izglītības elitārismu un zemu pieejamību.

Tāpat nav skaidrs, kādi dati un pētījumi ņemti vērā, izvēloties tieši šādus kritērijus reflektantu uzņemšanai studiju programmās. Latvijas Studentu apvienības rīcībā nav informācijas par Latvijā veiktiem padziļinātiem pētījumiem par studiju pārtraukšanu, tās biežākajiem iemesliem katrā no studiju līmeņiem vai Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotām diskusijām par šiem jautājumiem, kurās sadarbībā ar augstskolām un studējošo organizācijām  tiktu izveidots rīcības plāns un ceļa karte ar efektīvākajiem risinājumiem problēmas novēršanai. Līdz ar to šādu prasību (vidējā atzīme 7, nav nesekmīgu vērtējumu) izvirzīšana topošajiem reflektantiem 2020. gada uzņemšanā ir ne tikai nepamatota, bet arī nepārdomāta un sasteigta, neņemot vērā to, ka nepieciešams aprobēt tikko apstiprināto vidējās izglītības standartu un tā rezultātus.

Latvijas Studentu apvienība pozitīvi vērtē ministrijas iniciatīvu palielināt finansējumu uz vienu studiju vietu un veicināt pāreju uz optimālajiem koeficientiem tematiskajās jomās, tomēr kategoriski iebilst risinājumam, kas samazinātu šī brīža valsts finansēto studiju vietu skaitu. Pāreja uz optimālajiem koeficientiem ir atbalstāma, tikai piešķirot augstākajai izglītībai papildu finansējumu.

Aicinām Jūs uz tikšanos ar studējošajiem, lai skaidrotu šos priekšlikumus, Jūsu redzējumu uz nepieciešamajām pārmaiņām augstākās izglītības finansēšanas sistēmā, kā arī augstākās izglītības nozarē kopumā. Ņemot vērā to, ka jau pavisam drīz tiks uzsāktas pārrunas ar augstākās izglītības iestādēm par budžeta vietu skaitu studiju programmām 2020. gadā, piedāvājam tikšanos organizēt laikā no 11. līdz 15. novembrim. Tikšanās vietu precizēsim, tiklīdz būsim vienojušies par laiku un datumu. Latvijas Studentu apvienība uzskata, ka pārmaiņu veiksmīgas realizēšanas pamatā ir atvērts un atklāts dialogs ar visām procesā iesaistītajām pusēm un konstruktīva, argumentēta saruna, tāpēc ceram uz Jūsu atsaucību.

Gaidīsim atbildi līdz 8. novembrim un augstu novērtēsim, ja nosūtīsiet Jums piemērotos tikšanās laikus uz e-pasta adresi lsa@lsa.lv.

Prezidente J. Širina

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content