Latvijas studentu apvienība

Biežāk uzdotie jautājumi par LSA

Latvijas Studentu apvienība ir organizācija, kas pārstāv visu Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā. Organizācija ir nozīmīgs augstākās izglītības politikas veidotāju partneris jautājumos, kas skar studējošos. LSA loma ir nostiprināta Augstskolu likumā.

Latvijas Studentu apvienība:

  1. Sniedz atzinumus par studējošo intereses skarošo normatīvo aktu projektiem;
  2. Izvirza studējošo pārstāvjus Augstākās izglītības padomē un citās institūcijās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  3. Nodrošina Latvijas studējošo pašpārvalžu pārstāvību ārvalstīs, piemēram Eiropas Studentu apvienībā;
  4. Savas kompetences ietvaros risina citus ar studējošo interešu pārstāvniecību saistītus jautājumus.

Visbiežāk mūs ir iespējams sastapt Saeimas komisiju sēdēs, it īpaši Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdēs, kur regulāri tiek risināti studējošajiem svarīgi jautājumi. Tomēr esam arī regulāri viesi Ministru Kabineta sēdēs un citās vietās, kur tiek pieņemti svarīgi lēmumi saistibā ar studējošajiem. 

Vismaz reizi divos mēnešos norisinās Latvijas Studentu apvienības domes sēdes, kurās Latvijas augstākās izglītības iestāžu studējošo pašpārvaldes pauž savas augstākās izglītības studējošo viedokli un pieņem dažādus dokumentus, uz kuru pamata balstās Latvijas Studentu apvienības viedoklis. 

Papildus tam, Latvijas Studentu apvienība veido aptaujas par studējošajiem nozīmīgiem tematiem, apkopo statistiku un veido savas nostājas pamatojoties uz iegūtajiem datiem. Svarīgi tomēr ir tas, ka Domei šos dokumentus pirms viedokļa paušanas ir nepieciešams apstiprināt.

Ieskaties mūsu kontaktu sadaļā un tur atradīsi visu valdes locekļu, biroja darbinieku un studējošo pašpārvalžu kontaktus.

  • Nāc uz LSA virzienu darba grupām! Katrā no tām tiek skatīti atšķirīgi jautājumi – ar tiem vari iepazīties LSA kalendārā.
  • Ja nevēlies iesaistīties kādā konkrētā virzienā, tev vienmēr ir iespēja kļūt par daļu no kāda LSA projekta organizatoru komandas.
  • Kļūsti par LSA domnieku – savas augstskolas studentu interešu pārstāvi LSA domē. Par domnieku tevi var izvirzīt tikai tavas augstskolas studējošo pašpārvalde.
  • Kandidē vēlēšanās un kļūsti par LSA valdes locekli! Lai nokļūtu valdē, tev jābūt pārliecinātam par savām spējām un vēlmi darboties studentijas labā. Protams, ir vajadzīgs arī LSA domes atbalsts un studējošo pašpārvaldes izvirzījums, taču tu jau zini, ka nekas nav neiespējams, vai ne?
  • Kļūsti par LSA Prezidentu, pierādot Kongresa dalībniekiem, ka tieši tu spēj vadīt lielāko Latvijas studentu organizāciju. Tev tas ir pa spēkam!

Lai varētu izvēlēties, kurš virziens būtu piemērotākais tieši tev, aicinām iepazīties ar LSA valdes darbības aprakstiem, kas pieejami Domnieka minimumā. 

Biežāk uzdotie jautājumi kreditēšanas sistēmu

Studiju kredīts paredzēts studiju maksas segšanai, bet studējošā kredīts – iztikai un tēriņiem studiju laikā (pārtika, mājoklis, studiju materiāli u.c.).

Jā. Ja vēl neesi to noformējis, to iespējams izdarīt, dodies uz eParaksts mobile – lejupielādē lietotni un piesakies saņemt savu elektronisko parakstu.

Pieteikumu vari aizpildīt brīdī, kad esi imatrikulēts akreditētā studiju programmā kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādē.

Studiju kredītu vai studējošā kredītu izmaksā ne ilgāk par attiecīgās studiju programmas apguvei paredzēto laiku. Studiju pārtraukums netiek ieskaitīts studiju programmas apguvei paredzētajā laikā.

Diemžēl nē, studējošā kredīts tiek ieskaitīts tavā kontā katru mēnesi, 10 mēnešus gadā – izņemot jūlijā un augustā.

Ja pēc kredītu izmaksas uzsākšanas Tev ir noteikta I vai II invaliditātes grupa vai tā tiek mainīta no vieglākas uz smagāku (uz I vai II grupu), tad kredītu ir iespējams dzēst. Lai to izdarītu Tev ir nepieciešams informēt banku, kas izsniedza kredītu un iesniegt visus nepieciešamos dokumentus. 

Ja veiksmīgi absolvēji savu studiju programmu, kredīta atmaksu sāksi divpadsmitajā mēnesī pēc absolvēšanas. Savukārt, ja esi eksmatrikulēts bez diploma iegūšanas, tad kredīta apmaksa sākas ar trešo mēnesi pēc eksmatrikulācijas.

Savukārt, ja 11 mēnešu laikā kopš absolvēšanas iestāsies uagstāka līmeņa studiju programmā, kredīta apmaksu būs nepieciešams uzsākt tikai pēc tās absolvēšanas vai eksmatrikulācijas no tās. 

Skip to content