Latvijas studentu apvienība

BOM pārrunātas etniskajām minoritātēm aktuālās problēmas izglītībā

Aizvadītajā nedēļā norisinājās Igaunijas Studentu federācijas (EÜL) rīkotā Baltijas valstu nacionālo studentu apvienību tikšanās (Baltic Organizational meeting – BOM), kurā tika diskutēts par etnisko minoritāšu integrāciju augstākās izglītības sistēmās Baltijas valstīs, lielākoties raugoties uz to no krievvalodīgo minoritāšu skatupunkta. Šogad BOM pulcēja gandrīz 30 studējošo pārstāvjus, no kuriem 10 pārstāvēja Latviju.

Tikšanās laikā tika domāts par šķēršļiem, ar kuriem studiju procesā saskaras etniskās minoritātes, un studējošo pārstāvniecības iesaistes iespējām to risināšanā. Kā viena no būtiskākajām problēmām tika identificēta valodas barjera studējošajiem, kuriem valsts valoda nav dzimtā.

Igaunijas Izglītības un pētniecības ministrijas pārstāve Tiiu Kreegipun minēja, ka mazākumtautību vidusskolu absolventu, kas pēc tam turpina iegūt izglītību, skaits ir salīdzinoši zemāks par tiem, kas vidējo izglītību ieguvuši valsts valodā. Tomēr šajā statistikā netiek ņemti vērā tie absolventi, kas tālāk dodas iegūt augstāko izglītību ārvalstīs, jo īpaši Sanktpēterburgā. Savukārt Lietuvas Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis Andrius Zalitis uzsvēra pilnīgi citu etnisko minoritāšu sastāvu valstī – lielākā daļa no tiem ir poļi. Turklāt lietuvieši uz mazākumtautību skolām skatās kā uz iespēju iemācīties ne tikai valsts valodu, bet arī vairākas svešvalodas.

Diskusiju ceļā tika secināts, ka svarīgākais ir darbs ar minoritātēm, pirms tie uzsāk studijas, vecinot gan valodu zināšanas, gan dažādu grupu sajaukšanos. Tomēr pastāv arī iespējas un metodes etnisko minoritāšu integrācijas uzlabošanai, piemēram, veidojot jauktās studiju grupas, piedāvājot dažādas ārpuslekciju aktivitātes, augstskolās algojot atbalsta personālu, tajā skaitā psihologu, kā arī meklējot informācijas ceļus un platformas, kas vislabāk spēs sasniegt tieši šo studentu grupu.

BOM ir Baltijas valstu nacionālo studentu apvienību koleģiāla institūcija, kas sanāk kopā reizi gadā un lemj par jautājumiem, kas svarīgi tieši Baltijas valstu augstākās izglītības sektorā.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content