Studiju process ārkārtas situācijā

(Informācija pēdējo reizi atjaunota 23.03.2020.)

Biežāk uzdotie jautājumi par attālinātā studiju procesa norisi

Ārkārtas situācija valstī neatbrīvo ne augstākās izglītības iestādi (AII), ne studējošo no studiju līguma pildīšanas. Tas nevar būt pamatojums, lai liegtu iespēju apgūt izvēlētos kursus (piemēram, tāpēc, ka studējošais kaut ko nav nokārtojis vai apmeklējis pirms ārkārtas situācijas sākuma), pasniedzējiem ir pienākums mācīt, tomēr augstskolai ir arī tiesības mainīt studiju semestra garumu vai brīvlaiku datumus, ja tā uzskata, ka tas ir vajadzīgs.

Tāpat likums paredz, ka studējošais nedrīkstētu palikt neziņā par to, kas notiek viņa studiju programmā un iespējamā karjerā – tev ir tiesības saņemt saistošu informāciju no augstskolas. Tajā pašā laikā jārēķinās ar to, ka atbilde šobrīd var būt arī “pagaidām apstākļi ir neskaidri, termiņi un nosacījuma var tikt mainīti, utt.”, bet tas nedrīkst tā palikt visu laiku.

Jārēķinās arī ar to, ka ārkārtējās situācijas ilgums var tikt mainīts (gan palielināts, gan samazināts), un tas var mainīt arī studiju norisi un tavus plānus vasaras mēnešiem. Šajā ziņā mēs neko daudz nevarēsim ietekmēt. Lūdzam ievērot valsts iestāžu rekomendācijas, drošības pasākumus un aicināt arī citus būt atbildīgiem.

Tālāk uzskaitīsim dažādus aspektus, ar kuriem tev var būt radušās problēmas, bet atbildes uz šiem jautājumiem aicinām meklēt savas augstskolas iekšienē – mājaslapā, pie administrācijas pārstāvjiem vai pie konkrētajiem pasniedzējiem. Šie jautājumi nav un nevar tikt regulēti visās AII valstī vienādi.

 • Studiju norise apturēta pilnībā;
 • Vismaz vienam kursam elektroniskie materiāli nav pieejami vispār;
 • Vismaz vienam kursam elektroniskie materiāli nav pietiekami kvalitatīvi;
 • Pasniedzēji nemāk izmantot tiešsaistes rīkus, kā rezultātā kurss tiek pasniegts nekvalitatīvi;
 • Praktisko nodarbību trūkums neļauj apgūt studiju vielu;
 • Pasniedzēji nav pieejami konsultācijām;
 • Ar vienu vai vairākiem pasniedzējiem nav iespējams sazināties vispār;
 • Nepieciešamie materiāli ir pieejami tikai bibliotēkās, kuras ir slēgtas;
 • Nav pagarināta studenta apliecība (liegta piekļuve bibliotēkai);
 • Nav skaidrs, kā tagad kārtot studiju parādus;
 • Nav skaidrs, cik garš būs studiju gads.

 

Sākumā sazinies ar savas studiju programmas metodiķi/lietvedi, studiju programmas direktoru/vadītāju vai dekānu. Ja neizdodas rast atbildi vai risinājumu, sazinies ar savas AII studējošo pašpārvaldi vai AII atbildīgo struktūrvienību.

 • Nav pieejami informācijas resursi (grāmatas, datubāzes u.c.), lai sagatavotu kursa darbu vai noslēguma darbu;
 • Nav pieejama laboratorija, lai sagatavotu kursa darbu vai noslēguma darbu;
 • Nav iespējas vai ļoti apgrūtināti ievākt empīriskos datus kursa vai noslēguma darbam;
 • Nav pieejamas konsultācijas ar kursa vai noslēguma darba vadītāju.

 

Sākumā sazinies ar savu darba vadītāju, studiju programmas metodiķi/lietvedi, studiju programmas direktoru/vadītāju vai dekānu. Ja neizdodas rast atbildi un risinājumu, sazinies ar savas AII studējošo pašpārvaldi vai AII atbildīgo struktūrvienību.

 • Nav stabila interneta pieslēguma attālinātu studiju veikšanai;
 • Nav pieejams dators attālinātu studiju veikšanai;
 • Nav klusas, mierīgas, darbam piemērotas vides attālinātu studiju veikšanai.

 

Sākumā sazinies ar studiju programmas metodiķi/lietvedi, studiju programmas direktoru/vadītāju vai dekānu. Ja neizdodas rast atbildi un risinājumu, sazinies ar savas AII studējošo pašpārvaldi vai AII atbildīgo struktūrvienību.

 • Vai studiju semestris tiks pagarināts? 
 • Vai varēs atstrādāt iepriekš kavētās nodarbības? Kā tas notiks?
 • Kas notiks ar gala pārbaudījumu, noslēguma darbu aizstāvēšanu? 
 • Vai izlaidumi tiks pārcelti? 
 • Vai noslēguma darbu (bakalura, maģistra u.c.) rakstīšanas laiks tiks pagarināts? 
 • Kas notiks ar kursa darbu, studiju un kvalifikācijas darbu aizstāvēšanu?
 • Kas notiks ar studiju praksi, īpaši, ja prakses vietas ir slēgtas līdz 14.04.?
 • Vai nodarbību video varēs noskatīties arī citā diennakts laikā nevis tikai tiešraidē? Kā arī, vai nodarbībā paveicamos darbus varēs paveikt arī citā laikā nevis tikai nodarbības laikā? 
 • Vai par šo mēnesi būs jāmaksā studiju maksa? Vai būs kādas atlaides?
 • Vai bibliotēka būs pieejama studējošajiem arī ārkārtas situācijas laikā?
 • Vai brīvlaiks tiek atcelts? 

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem katrā AII atšķirsies, tāpēc lūdzam tevi vispirms sazināties ar savu studiju programmas metodiķi/lietvedi, studiju programmas direktoru/vadītāju vai dekānu. Ja neizdodas rast atbildi un/vai risinājumu, sazinies ar savas AII studējošo pašpārvaldi vai AII atbildīgo struktūrvienību.

Ja nepieciešama palīdzība ar augstāk neminētiem sarežģījumiem – raksti uz sudzibas@lsa.lv

Skip to content