Latvijas studentu apvienība

Būs vienotā rezidentu uzņemšanas komisija; Medicīnas studentiem tiks sniegta lielāka iespēja iesaistīties ārstniecības iestāžu darbā

13. decembra Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti Veselības ministrijas virzītie grozījumi noteikumiem:

  1. par rezidentu sadali un rezidentūras finansēšanas kārtību;
  2. par kompetenci ārstniecībā un teorētisko un praktisko zināšanu apjomu ārstniecības personām un studējošajiem, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas.

Jaunie grozījumi nosaka, ka būs vienotā rezidentu uzņemšanas komisija un medicīnas studentiem tiks sniegta lielāka iespēja iesaistīties ārstniecības iestāžu praktiskajā darbā.

1. Par rezidentu sadali un rezidentūras finansēšanas kārtību

Iepriekš jau ziņojām, ka šī gada 25. augustā Latvijas Studentu apvienība (LSA) kopā ar pārstāvjiem Latvijas Medicīnas studentu asociācijas, RSU Studējošo pašpārvaldes un LU Studējošo pašpārvaldes tikās ar Veselības ministri A.Čakšu. Tikšanas reizē LSA aktualizēja jautājumu par rezidentu uzņemšanas noteikumu izstrādi un vienotās uzņemšanas komisijas darbības uzsākšanu no 2017.gada 1.janvāra. LSA norādīja, ka būtiski ir savlaicīgi (2-3 gadus iepriekš) zināt kādi būs uzņemšanas noteikumi rezidentūrā. Veselības ministrija atbalstīja studējošo priekšlikumu noteikt, ka rezidentu vienotā uzņemšanas komisija darbu uzsāk divus gadus pēc vienotu uzņemšanas noteikumu izstrāde. Šobrīd grozījumi noteikumos noteikts, ka rezidentu vienotā uzņemšanas komisija darbu uzsāks divus gadus pēc vienotu uzņemšanas noteikumu izstrādes un to apstiprināšanas abās augstskolās, kas realizē rezidentūras studiju programmas – Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) un Latvijas Universitātē (LU). Paredzēts, ka rezidentūras vienotā uzņemšanas komisija darbu sāks ar 2019.gada 1.janvāri.

Pašlaik RSU un LU strādā pie rezidentu vienotu uzņemšanas noteikumu izstrādes un vienotās uzņemšanas komisijas izveides. Plānots, ka līdz 2017.gada 1.janvārim tiks apstiprināti katrā no iestādēm, kas realizē rezidentūras studiju programmas, vienoti uzņemšanas kritēriji. Studējošie varēs iepazīties ar tiem divu gadu periodā līdz vienotās uzņemšanas komisijas darbības sākumam.

2. Par kompetenci ārstniecībā un teorētisko un praktisko zināšanu apjomu ārstniecības personām un studējošajiem, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas

Ir konstatēts, ka līdzšinējā prasība (tas ir, studējošie profesionālo darbību veic sertificētas un apmācīttiesīgas attiecīgās profesijas ārstniecības personas tiešā uzraudzībā) nav īstenojusies (apmācīttiesīgu personu trūkuma dēļ), un tādēļ tika sagatavots grozījumos noteikumos svītrot prasība, ka studējošais strādā apmācīttiesīgas ārstniecības personas uzraudzībā, saglabājot prasību, ka studējošie profesionālo darbību veic sertificētas ārstniecības personas tiešā uzraudzībā. Turklāt nosakot, ka attiecīgās profesijas ārstniecības persona ir sertificēta un kurai darba stāžs pēc ārstniecības personas sertifikāta iegūšanas ir ne mazāks kā pieci gadi. Pie pastāvošā ārstniecības personu trūkuma, pamatdarbā nodarbināto māsu skaits kopš 2005.gada ir sasniedzis zemāko līmeni desmit gadu laikā.

Apstiprinātie grozījumi nosaka, ka studenti, kuri apgūst 1. vai 2. līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas un kuru zināšanu un prasmju apjoms atbilst noteiktām kvalifikācijas un kompetences prasībām, var piedalīties ārstniecībā. Turpmāk studējošie profesionālo darbību varēs veikt sertificētas ārstniecības personas tiešā uzraudzībā, kurai darba stāžs pēc ārstniecības personas sertifikāta iegūšanas ir ne mazāks kā pieci gadi. Pēc Veselības ministrijas sniegtās informācijas, šāda kārtība atvieglos tiešā veidā medicīnas studentiem iespēju iegūt praktisku pieredzi ārstniecībā, piedaloties ārstniecībā tiešā sertificētas ārstniecības personas uzraudzībā.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content