Latvijas studentu apvienība
 • Norisinājās seminārs KAM RŪP STUDENTS? 2015

  No 30. oktobra līdz 1. novembrim norisinājās Latvijas Studentu apvienības (LSA) seminārs KAM RŪP STUDENTS? 2015 (KRS? 2015). Seminārs KRS? 2015 vienkopus pulcēja jaunos un atraktīvos pašpārvalžu aktīvistus no dažādām Latvijas augstskolām, lai pilnveidotu viņu zināšanas par studējošo pašpārvaldi un LSA kā institūcijām, kas pārstāv studentus. Semināra dalībniekiem bija iespēja izspēlēt dažādas simulācijas un noklausīties izglītojošas lekcijas, ko viņiem sagatavoja pieredzējuši un zinoši lektori – Mihails Džonžua, Mārtiņš Zvīdriņš, Mārtiņš Šmits, Oļesja Aleksova, Aldis Zauls, Krišjānis Berķis, Marģers Majors, Undija Ancāne, Kirils Solovjovs, Egita Aizsilniece, Evita Zariņa, Mārtiņš Brencis, Pēteris Jurčenko, Jēkabs Silanžs un Aivars Šāblis. KRS? 2015 sniedza lielu iedvesmas vilni jaunajiem pašpārvalžu aktīvistiem. “Šis bija viens liels sapņu lidojums,…

 • LSA domnieki apstiprina rekomendācijas Baltijas valstu valdībām un pieņem pozīciju par valodu lietojumu

  Šā gada 24. oktobrī Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) norisinājās Latvijas Studentu apvienības (LSA) Domes sēde, kurā tika apstiprināta pozīcija par Augstākās izglītības valodu un Baltijas valstu studentu organizāciju sanāksmes (Baltic Organization meeting (BOM)) rekomendācijas. Svešvalodas ir nozīmīga Augstākās izglītības (AI) sistēmas internacionalizācijas daļa un LSA uzskata, ka, paplašinot svešvalodu pielietojumu studiju programmu īstenošanā, ir iespējams veicināt gan studējošo, gan mācībspēku mobilitāti, celt Latvijas AI konkurētspēju, kvalitāti, kā arī veicināt ārvalstu un latviešu studentu integrāciju. LSA uzskata, ka iespēja izstrādāt bakalaura, maģistra un doktora darbus kādā no Eiropas Savienības (ES) valodām veicinātu zinātnes attīstību un starptautisku publikāciju iespējas. Turpmākajā darbības plānā ir iekļauts, ka LSA valde uzsāks sarunas ar ministriju par nepieciešamajām…

 • Norisinājušās studentu – ekspertu tīkla apmācības

  Šī gada 30. septembrī kluba “Kaļķu vārti” telpās, Kaļķu ielā 11, norisinājās Latvijas Studentu apvienības (LSA) organizētās Studentu – ekspertu tīkla apmācības par studiju kvalitātes nodrošināšanu. Apmācību laikā Akadēmiskā informācijas centra (AIC) pārstāve Asnate Kažoka pastāstīja par to, kā darbojas kvalitātes novērtēšana starptautiskajā līmenī. Dalībnieki varēja iepazīties ar Eiropas augstākās izglītības telpas (EHEA) nozīmi, darbību un tās ietekmi uz Latvijas augstākās izglītības telpu. Tāpat dalībniekiem tika dots ieskats Standartu un vadlīniju kvalitātes novērtēšanā Eiropas augstākās izglītības dokumentā, kas tika apstiprināts šī gada EHEA ministru konferencē Erevānā, kurā piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile. Kā svarīgs aspekts Eiropas augstākās izglītības telpas vadlīniju ieviešanai Latvijā tika minēts novērtēšanas aģentūras atrašanās EAQR…

 • Notikusi LSA Domes sēde Rīgas Tehniskajā universitātē

  Šā gada 29. augustā norisinājās Latvijas Studentu apvienības (LSA) Domes sēde, kurā tika lemts par turpmāko darbības plānu saistībā ar augstākās izglītības (AI) finansēšanu, pārskatītas vairākas LSA izvirzītās pozīcijas un izskatīts studiju un studējošo kredītu jautājums. Situācijā par AI finansēšanas plānu LSA vienojās turpināt strādāt pēc izvirzītās pozīcijas, kas nepieļauj valsts budžeta vietu skaita samazināšanos. LSA pozīcija pauž nostāju, ka valsts dotētas studiju vietas ir jānodrošina katrā no Ministru kabineta noteiktajiem studiju virzieniem, lai sekmīgākajiem reflektantiem nodrošinātu apmaksātas studijas Latvijā un iespēju izvēlēties savām zināšanām un vēlmēm atbilstošu studiju programmu. LSA domnieki atklāja, ka situācijā, ja tiktu samazinātas valsts budžeta vietas esošajiem studentiem, viņi studijas neturpinātu, bet izvēlētos doties studēt uz…

 • Šogad varēs dzēst 406 studiju un 200 studējošo kredītus

  Šodien, 18. augustā, Ministru kabinets (MK) apstiprināja rīkojumus par studiju un studējošo kredītu dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem. Tie nosaka valsts un pašvaldību institūcijās nodarbināto speciālistu sarakstu un skaitu, kuriem šogad uzsāks dzēst valsts galvoto studiju un studējošo kredītu. Apstiprinātie rīkojumi paredz, ka šogad kopumā varēs dzēst 406 studiju un 200 studējošo kredītus un tam paredzētais valsts budžeta finansējums ir 1 921 660 eiro. Speciālistu sarakstu un skaitu, kam šogad plānota valsts galvotu kredītu dzēšanas uzsākšana, var aplūkot valdībā apstiprinātajos MK rīkojuma projektos: “Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2015.gadā” “Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2015.gadā” Katru gadu Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sagatavo MK rīkojuma…

 • Jau šodien aktīvākie studentu līderi satiksies vienuviet – Studentu līderu forumā 2015

  Šodien, 13. augustā, Latvijas Studentu apvienības (LSA) Studentu Līderu forumā (SLF) satiksies Latvijas aktīvākie studentu līderi, lai četru dienu laikā stiprinātu visas Latvijas studentu kustību un veicinātu tajā demokrātijas principu ievērošanu un atbildību par apkārtējiem. Šogad SLF norisināsies jau 14. reizi. Lektoru sarakstā ir tādas personas, kā politiķe un vēsturniece Ilga Kreituse, žurnāla “IR” žurnālists Pauls Raudseps, iepriekšējā Eiropas Studentu apvienības prezidente Elizabete Gerke un citas sabiedrībā zināmas personas. SLF ir nozīmīgs pavērsiens dalībnieku dzīvēs. Forumā tiek nostiprināta jauniešu vēlme strādāt studentu pārstāvniecībā, tiek rasti jauni risinājumi un idejas, kā sasniegt personīgos un organizācijā izvirzītos mērķus. „Mēdz teikt, ka mūsu darbi ir tik spēcīgi un lieli, cik spēcīgs ir mūsu gribasspēks…

 • Pieņemts jauns augstākās izglītības finansēšanas modelis

  Šī gada 28.jūlijā Valdība mainīja kārtību, kā augstākā izglītība (AI) tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem. Nozīmīga ir uz zinātni, attīstību un sadabību balstīta augstākā izglītība, tomēr līdz pilnībā sakārtotai AI finansēšanas kārtībai vēl ir ejams ceļš, atzīst Latvijas Studentu apvienības (LSA) prezidente Ilva Grigorjeva. Apstiprinot AI finansēšanas modeļa ieviešanu un paredzot tam papildus finansējumu 5.5 miljoni eiro apmērā šogad un turpmāk – 6.5 miljoni eiro gadā, Ministru kabinets apliecināja, ka augstskolu centieni – atbalstīt studentu un jauno zinātnieku attīstību, atbalstot studentu īstenotos inovāciju projektus, pētniecību un radošo darbu – ir jāatbalsta. “Šobrīd piešķirtais finansējums nodrošina tikai ierobežotas izaugsmes scenāriju un tas nozīmē, ka finansējums nenodrošina pilnvērtīgu studiju kvalitātes un zinātnes…

Skip to content