Latvijas studentu apvienība
 • LSA izsaka atbalstu Mārītei Seilei Izglītības un zinātnes ministres darba turpināšanā

  Izvērtējot Izglītības un zinātnes ministres Mārītes Seiles līdzšinējo darbību attiecībā uz augstākās izglītības politikas jautājumiem un sadarbību ar iesaistītajām pusēm to risināšanā, Latvijas Studenti apvienība (LSA) izsaka atbalstu Mārītes Seiles darba turpināšanai Ministru kabinetā, kā Izglītības un zinātnes ministrei.   LSA savā sadarbībā ar M. Seili ir pārliecinājusies, ka ministre savus spriedumus veic, balstoties uz profesionāļu veiktajiem pētījumiem, izglītības plānošanas pamatnostādnēm, vadlīnijām un rekomendācijām, labās prakses piemēriem Eiropas augstākās izglītības telpā, kas sekmē izvērtētu lēmumu pieņemšanu un attiecīgu darbību iniciēšanu izglītības sistēmas pilnveidei un uzlabošanai. Izglītības un zinātnes ministrijas paveiktais, M. Seiles darbības pirmajā gadā, augstākās izglītības telpā ir novērtējums pozitīvi. Ir apstiprināts un uzsākta jauna trīs pīlāru augstākās izglītības finansēšanas…

 • Augstskolu likums sasniedzis vienu piekto daļu no gadsimta

  Šodien, 8. decembrī notika Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas un augstākās izglītības politikas veidotāju kopīga svinīgā, paplašinātā sēde par godu Augstskolu likuma 20 gadu jubilejai, kurā atskatījās uz paveikto un iegūto no augstākās izglītības pamatdokumenta.  No Latvijas Studentu apvienības (LSA) puses uzsveram, ka uz Augstskolu likumu jāraugās nevis kā pamatmērķi, kur, izgrozot punktus, tiek sadrumstaloti panāktas reformas.  Sākumā nepieciešams saprast, kāda ir kopīgā vīzija par augstākās izglītības telpu un katru atsevišķo sadaļu Augstskolu likumā, kā likuma sadaļas palīdz sasniegt augstākās izglītības  modernizāciju un beznosacījumu kvalitāti. LSA uzskata, ka katram, kurš iesaka apjomīgās izmaiņas likumā, jāņem vērā, ka aiz uzrakstītajiem punktiem ir konkrētas darbības, reāli studenti un citi iesaistītie, kurus šīs…

 • Izsludinām vakanci uz Sabiedrisko attiecību amatu

  Latvijas Studentu apvienība (LSA) izsludina pieteikšanos Sabiedrisko attiecību vadītāja vietas vakancei uz pusslodzi. Te ir iespēja izpausties, riskēt un pilnveidot savas prasmes. Amata mērķis ir panākt, lai LSA darbojas atbilstoši vienota tēla vīzijai un LSA viedoklis par jebkuru jautājumu, kas skar studentu intereses, tiek sadzirdēts, pamanīts un saprasts publiskajā telpā, kā arī veicināt sabiedrības pārliecību, ka LSA ir neatņemama un būtiska sastāvdaļa studējošo dzīves kvalitātes celšanā. Amatā veicamie uzdevumi: sociālo tīklu pārvaldība, publiskā tēla veidošana, rakstu un relīžu rakstīšana, mājaslapas pārvaldība, vizuālo materiālu veidošana, sabiedrisko attiecību kampaņu plānošana un rīkošana, sadarbības veicināšana ar informatīvajiem medijiem, interesantu informēšana par LSA aktualitātēm. No kandidāta tiek sagaidīta spēja patstāvīgi organizēt savu darbu, pašiniciatīva, veicot…

 • Augstākās izglītības kvalitātes uzlabošana ir cieši saistīta ar investīcijām tajā

  Latvijas Studentu apvienībai (LSA) uzskata, ka, lai nodrošinātu veiksmīgu un ilgspējīgu ieguldījumu augstākajā izglītībā un pētniecībā, nepieciešama tālredzīga un atbildīga valsts politika. Valsts politika, kas vērsta uz ekonomiskās attīstības ambīcijām un valsts stratēģisko mērķu sasniegšanu. Spēja uzlabot augstāko izglītību un nodrošināt jaunā finansēšanas modeļa, kas balstīts uz trim pīlāriem, ieguvumus ir tieši saistīta ar investīciju apjomu augstākajā izglītībā. Šogad Izglītības un zinātnes ministrija uzsāka jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu. Modelis sastāv no trim pīlāriem. Pirmo pīlāru veido studiju un pētniecības bāzes finansējums augstskolu pamatdarbības studijās un pētniecībā nodrošināšanai, otrais pīlārs ietver augstskolu stratēģisko specializāciju un sniegumā balstītu finansēšanu, bet trešais pīlārs – atbalstu izcilībai un inovācijai. Avots: http://likumi.lv/wwwraksti/2015/124/BILDES/KR333/IMAGE002.GIF LSA pozitīvi…

 • 24. oktobrī Latvijas Lauksaimniecības universitātē notiks LSA Domes sēde

  Šo sestdien, 24. oktobrī, plkst. 11.00 Latvijas Lauksaimnīcības universitātē (LLU), Lielā ielā 2, Jelgavā, notiks Latvijas Studentu apvienības (LSA) Domes sēde. Reģistrācija Domes sēdei sākas plkst. 10.00. LSA Domes sēdes ir atvērtas un tās var apmeklēt jebkurš interesents. Darba kārtībā: Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana; Atskaites; Finansu pārskats; Pozīcijas; Biedru naudas aprēķināšanas kārtības apstiprināšana; 1/200 pozīcijas aprēķināšana un izlietošana; Revīzijas komisijas ziņojums; BOM rezolūcija; Atskats uz ESC; Studējošo pašpārvalžu aktualitātes. 29. augusta domes sēdē Dome pārskatīja LSA pozīcijas un vienojās, ka pozīcijas: “Par vienreizējo stipendiju piešķiršanu”, “Par augstākās izglītības valodu” un “Par nepieciešamām reformām augstākajā izglītībā” ir jāpārskata. Šajā domes sēdē tiks apstiprināta izveidotā pozīcija par augstākās izglītības valodu. Plkst. 15.00…

 • Latvijas Studentu apvienība rīko kompetences celšanas semināru ciklu

  No oktobra līdz pat decembrim Latvijas Studentu apvienība (LSA) rīko izglītojošu kompetences celšanas semināru ciklu. Studentu pārstāvniecībām nemitīgi jāaug, jāmācās jaunas darba metodes un spēja rast risinājumu ikdienas problēmjautājumiem, kuri parādās studentu ikdienā. LSA tic, ka uzlabojot studējošo pašpārvalžu darbību tiks uzlabota studentu ikdiena, sociālā vide un studiju kvalitāte kopumā. Lai palīdzētu studējošo pašpārvaldēm augt un izvērst savu darbību, LSA organizē ciklu, kura mērķis ir celt studentu zināšanas un izpratni par darbu studentu pārstāvniecībā, kā arī celt kopējo studentu pārstāvju kompetenci. Lai sasniegtu mērķi tiek piedāvātas šādas tēmas: 28. oktobrī pulkst. 18.00 “Sociālo tīklu pārvaldība”; 5. novembrī pulkst. 18.00 “Pēctecība, tās nozīme studējošo pašpārvaldē”; 12. novembrī pulkst. 18.00 “Atgriezeniskā saite starp…

 • Latvijas Studentu apvienība iesniedz priekšlikumus studiju un studējošā kredītu sistēmas uzlabošanai

  Latvijā jau vairākus gadus darbojas studējošo atbalsta mehānisms – studiju un studējošo kredīti ar valsts galvojumu. Tā kā šis mehānisms ir izveidots pirms vairākiem gadiem, šobrīd tajā saskatāmi vairāki trūkumi. Latvijas Studentu apvienība (LSA) ir izstrādājusi priekšlikumus Ministru kabineta 2001. gada noteikumiem Nr. 220 „Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu” un šodien tos iesniedza izskatīšanai un tālākai virzībai Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai, Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM), Finanšu ministrijai (FM) un Labklājības ministrijai (LM). Vairums studentu par apgrūtinājumu uzskata nepieciešamību pēc papildus galvotāja, lai iegūtu kredītu ar valsts vārdā sniegtu galvojumu. Iesniegtajos priekšlikumos LSA vērš uzmanību uz…

Skip to content