• Sākusies atklātā pieteikšanās uz semināru KAM RŪP STUDENTS? 2015

  Latvijas Studentu apvienības (LSA) ikgadējais seminārs KAM RŪP STUDENTS? (KRS) lielā ātrumā steidzas pretī jaunajiem studentijas aktīvistiem, lai tos aizvestu neaizmirstamā piedzīvojumā. Nezaudē savu ātrumu un nenokavē pieteikšanos! Augstskolu deleģējumu laiks ir noslēdzies, tāpēc aicinām Tevi, student, startēt uz atvērto pieteikšanos no 12. līdz 17. oktobrim, lai gūtu iespēju piedzīvot vienu no lielākajiem studentijas gada notikumiem – semināra KAM RŪP STUDENTS? 2015 buru pacelšanu un došanos atklātā studentijas okeānā! Seminārs ir devis iedvesmu daudziem Latvijas studentiem pārstāvēt studentu intereses dažādos līmeņos – gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Arī šogad KAM RŪP STUDENTS? jaunos studentijas aktīvistus iedvesmos un izglītos pieredzes bagāti lektori, studentu pārstāvji un citi viedie prāti. Semināra galvenais mērķis ir…

 • Notiks Studentu – ekspertu tīkla apmācības par studiju kvalitātes nodrošināšanu

  30. septembrī pulkst. 15:45 Latvijas Universitātes (LU) bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, notiks Latvijas Studentu apvienības (LSA) organizētais Studentu – ekspertu tīkla apmācības par studiju kvalitātes nodrošināšanu. Apmācības paredzētas ikvienam studentam, kuru interesē iespēja iegūt ekspertam nepieciešamās zināšanas un prasmes studiju kvalitātes novērtēšanas jautājumos. Apmācību galvenā tēma ir augstskolu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Tēma ir aktuāla ikvienam studējošo interešu pārstāvim, jo tā sniedz iespēju uzlabot savu darbu, kā arī konstruktīvāk strādāt kopā ar augstāko izglītības (AI) iestāžu administrāciju, lai uzlabotu studiju kvalitāti AI iestādēs un Latvijā kopumā. Apmācībās piedalīsies lektori ar starptautisko pieredzi studiju kvalitātes novērtēšanā. Studenti ir aicināti apmeklēt apmācības, sūtot pieteikumu Aivaram Šāblim uz e-pastu aivars.sablis@lsa.lv. Dalība apmācībās ir bez…

 • Studentiem Rīgas sabiedriskajā transportā pieejami braukšanas maksas atvieglojumi

  Studentiem, kuri studē kādā no Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrētām augstākās izglītības iestādēm vai kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rīgā, bet, kuri studē ārpus Rīgas reģistrētā augstākās izglītības iestādē, pienākas braukšanas maksas atvieglojumi Rīgas sabiedriskajā transportā – autobusos, tramvajos un trolejbusos. Studentiem mēneša biļetes cena vienam maršrutam visām mēneša dienām ir 10 eiro, mēneša biļetes cena visiem tramvaju, trolejbusu un autobusu maršrutiem visām mēneša dienām ir 16 eiro, bet viena brauciena cena ir 30 eiro centi. Lai students varētu iegādāties braukšanas biļetes, kam piemērotas atlaides, tam obligāti nepieciešams izgatavot personalizēto e-talonu. Studentiem, kuri studijas augstākajās izglītības iestādēs uzsākuši šogad, ir divi veidi, kā pieteikties personalizētajam e-talonam – aizpildot anketu “Rīgas satiksmes” mājaslapā…

 • Izsludināta pieteikšanās divām projekta vadītāja vietām

  Jaunais studiju gads sākas ar jauniem izaicinājumiem, tāpēc Latvijas Studentu apvienība (LSA) izsludina divas projekta vadītāja vakances uz projektiem LSA Gada balva un Reflektantu informatīvā kampaņa “Augstskolu anatomija”. LSA Gada balva ir ceremoniāla apbalvošana, kuras laikā tiek godāti un atminēti aizvadītā gada spilgtākie studenti, notikumi un likstas, kas tieši vai netieši saistās ar augstākās izglītības politiku kopumā, katras augstskolas norisēm, katra Latvijas studenta dzīvi, Studentu pašpārvaldes ikdienu, projektiem, kas tiek veikti, un ķibelēm, kas gadās ceļā. Kā arī tiem, kas palīdzējuši sasniegt izvirzītos mērķus, neskatoties uz grūtībām un šķēršļiem, kas stājušies ceļā. LSA Gada balva ir vieta, kur atsauc atmiņā, novērtē un pasaka paldies par padarīto. Lai pieteiktos LSA Gada balvas…

 • Īsumā par Latvijas Studentu apvienību

  LSA Prezidenta galvenais pienākums ir pārstāvēt Latvijas studējošos nacionālā līmenī politikas veidošanas procesos, aizstāvot studējošo intereses, ikdienā vadot Latvijas Studentu apvienības darbību. Svarīgi ir iegūt, nodot un strādāt ar studentu interešu pārstāvniecībā nepieciešamo informāciju. Ja vēlies uzzināt ko vairāk par LSA, tās darbību vai aktuālākos jautājumus, droši raksti Latvijas Studentu apvienības prezidentei Ilvai Grigorjevai: ilva.grigorjeva@lsa.lv Latvijas Studentu apvienības Akadēmiskais virziens ikdienā risina jautājumus, kas saistīti ar Latvijas augstākās izglītības kvalitāti: finansējumu un pieejamību; nodrošinot to, lai studenti un akadēmiskais personāls izprot studentu tiesības un pienākumus; lai studentiem ir iespēja iesaistīties kā iekšējā kvalitātes novērtēšanā, tā ārējā kvalitātes novērtēšanā, lai katrs Latvijas augstskolu students saņemtu kvalitatīvu un valsts atzītu augstāko izglītību; Latvijas Studentu apvienības…

 • Norisināsies Studentu Līderu foruma pre-pasākums

  Studentu Līderu foruma (SLF) dalībniekiem un visiem interesentiem ir iespēja piedalīties SLF organizētajā pre-pasākumā. Tikšanās vieta un laiks: 7.augusts plkst. 14.30, Kongresu nama laukums. Pre-pasākuma laikā studentu pārstāvji varēs doties ekskursijā uz Akadēmiskās informācijas centru (AIC) un Augstākās izglītības padomi (AIP), lai uzzinātu, kā šajās iestādēs pieņemtie lēmumi ietekmē studentus un kādi šobrīd ir aktuālākie risināmie jautājumi. Pasākuma laikā iegūtās zināšanas palīdzēs studentu pārstāvjiem pilnvērtīgi iesaistīties diskusijās un citās aktivitātēs, kas gaidāmas SLF. Plānotais ekskursijas ilgums ir 2.5 stundas. Pēc ekskursijas, plkst. 17.30, norisināsies paneļdiskusija par jauno augstākās izglītības (AI) finansēšanas modeli, kas ir viena no apjomīgākajām AI reformām šobrīd. Diskusiju vadīs Reinis Lasmanis, tās aptuvenais ilgums paredzēts 1.5 stundu. Pre-pasākumam…

 • No 13. līdz 16. augustam Studentu Līderu forums pulcēs Latvijas studentijas aktīvistus

  Lai vienotu Latvijas studējošo kustību, stiprinātu demokrātijas principus studējošo pašpārvaldēs un veicinātu atbildību pret apkārtējiem un Latviju, no 13. līdz 16. augustam jau 14. reizi norisināsies ikgadējais Latvijas Studentu apvienības (LSA) Studentu Līderu forums (SLF), kurā pulcēsies visu Latvijas akreditēto augstskolu aktīvie studentu līderi un LSA vecbiedri. Foruma galvenais organizators Mārtiņš Šmits skaidro, ka forumā ar dažādām aktivitātēm un izglītojošām lekcijām tiks celts studējošo pārstāvju kompetences līmenis un to sadarbības spējas. “Jau pirms foruma dalībnieki tiks iepazīstināti ar cilvēkiem, kas ikdienā veido Latvijas augstākās izglītības politiku, un tiks skaidrots jaunpieņemtais augstākās izglītības finansēšanas modelis, lai visas Latvijas pašpārvaldes spētu operatīvi un jēgpilni reaģēt uz aktuālajiem notikumiem augstskolās. Lektoru sarakstā ir tādas…

Skip to content