• 23. aprīlī norisināsies valdes vēlēšanas

  Izsludināta pieteikšanās Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdes locekļu amatiem. LSA valdes vēlēšanas norisināsies 23. aprīļa LSA kārtējā domes sēdē. Domes sēdes sākums plkst. 10.00 (reģistrācija no plkst. 9.30). Pamatojoties uz jaunievēlētā LSA prezidenta Rūdolfa Aleksandra Stroda 26. marta kongresā piedāvāto valdes modeli, iespējams pieteikties uz sekojošiem amatiem (0,7 slodzes): viceprezidents,  akadēmiskā virziena vadītājs,  sociālā virziena vadītājs,  sabiedriskās līdzdalības un starptautiskā virziena vadītājs. Lūgums pirms kandidatūras pieteikšanas rūpīgi iepazīties LSA valdes locekļu amatu aprakstiem. Viceprezidents  Amata mērķis: Rūpēties par LSA pastāvēšanu, tās biedriem un citiem iekšējiem organizācijas procesiem, kas nepieciešami veiksmīgai un efektīvai organizācijas darbībai. Akadēmiskā virziena vadītājs  Amata mērķis: Nacionālās politikas līmenī nodrošināt virzību uz to, lai Latvijā piedāvātās augstākās izglītības…

 • 26. marta LSA Domes sēdē ievēlēta starptautiskā virziena vadītāja

  26. marta kārtējā Latvijas Studentu apvienības (LSA) domes sēdē starptautiskā virziena vadītāja amatā ievēlēta Latvijas Sporta un pedagoģijas akadēmijas (LSPA) studējošā Adrija Andersone. Kā arī domes sēdē valde informēja domi par Saeimā skatāmajiem Augstskolu likuma grozījumiem un aktuālajām izmaiņām normatīvajos aktos. Adrijai Andersonei, jaunievēlētajai starptautiskā virziena vadītājai, pilnvaras stājās spēkā no 28. marta un ir ievēlēta savā amatā līdz 2022. gada 23. maijam. Andersone bija vienīgā kandidāte uz starptautiskā virziena vadītāja amatu, un viņas kandidatūru atbalstīja 25 no 30 klātesošajiem domniekiem. Kandidāte norādīja, ka viņas darba vīzijā galvenais mērķis ir sekot līdzi un piedalīties Eiropas Studentu apvienībā (ESU) un citās starptautiskajās organizācijās, kuru sastāvā atrodas LSA, tur notiekošajiem procesiem, aktualitātēm un…

 • Par LSA Prezidentu ievēlēts Rūdolfs Aleksandrs Strods

  26. marta notikušajās Latvijas Studentu apvienības (LSA) prezidenta vēlēšanās amatā ievēlēts Latvijas Universitātes studējošais Rūdolfs Aleksandrs Strods. Jaunais organizācijas vadītājs ievēlēts uz laiku līdz nākamajam kongresam un pilnvaras no šī brīža prezidenta Kristafera Zeiļuka pārņems 6. aprīlī. Strods bija vienīgais kandidāts uz prezidenta amatu, un viņa kandidatūru atbalstīja 81 no 84 kongresa delegātiem. Pieteikumam pievienotajā darbības vīzijā kandidāts norādīja, ka iekšējā un ārējā darbības programmas ir vienlīdz svarīgas. Iekšējā darbības programmā Strods uzsvēra nepieciešamību LSA veidot uzticamu un iesaistošu vidi visām apvienības biedrorganizācijām, kas balstās uz savstarpējās uzticēšanās principiem, ļaujot organizācijai strādāt kopīgu mērķu sasniegšanai. Kandidāts minēja nepieciešamību turpināt strādāt pie stratēģijas padomes izveides nākamajam gadam, vadlīniju izveides, kā arī normatīvo…

 • LSA prezidenta amatam saņemts Rūdolfa Aleksandra Stroda pieteikums

  Saņemts viens pieteikums no Latvijas Universitātes studējošā, pašreizējā LSA akadēmiskā virziena vadītāja Rūdolfa Aleksandra Stroda prezidenta vēlēšanām LSA ārkārtas kongresā, kas notiks 26. martā.  Pieteikumam pievienotajā darbības vīzijā kandidāts norāda, ka iekšējā un ārējā darbības programmas ir vienlīdz svarīgas. Iekšējā darbības programmā Strods uzsver nepieciešamību LSA veidot uzticamu un iesaistošu vidi visām apvienības institūcijām, kas balstās uz savstarpējās uzticēšanās principiem, ļaujot organizācijai strādāt kopīgu mērķu sasniegšanai. Tiek minēta nepieciešamība turpināt strādāt pie stratēģijas padomes izveides nākamajam gadam, vadlīniju izveides, kā arī normatīvo aktu aktualizēšanas un pārskatīšanas un finansiālā stāvokļa optimizēšanas. Papildus, kandidāts piedāvā valdes un biroja modeļa izmaiņas nākamajam gadam jaunā sastāvā – prezidents, viceprezidents, akadēmiskā virziena vadītājs, sociālā virziena vadītājs,…

 • Esi daļa no atbalsta programmas Ukrainas iedzīvotājiem Latvijā!

  Lai atbalstītu Ukrainas iedzīvotājus, kuri ir cietuši no karadarbības Ukrainā, studējošajiem ir iespēja pieteikties atbalsta programmai, kļūstot par atbalsta personu, tādējādi palīdzot integrēties Ukrainas iedzīvotājiem Latvijas sabiedrībā.  Latvijas Studentu apvienība ir izstrādājusi atbalsta programmas platformu patvēruma meklētājiem no Ukrainas, kas ir ieradušies vai vēl tikai ieradīsies Latvijā. Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt Ukrainas iedzīvotājiem Latvijā nepieciešamo atbalstu, kā arī sniegt informāciju par aktuālajiem jautājumiem, ar kuriem nāksies saskarties.  Programmas darbība Programmas ietvaros katram Ukrainas iedzīvotājam Latvijā tiks nodrošināta iespēja iegūt sev atbalsta personu no Latvijas studējošo vidus, kas palīdzēs ikdienas situācijās, atbildēs uz jautājumiem, sniegs informāciju par valstī pieejamajām palīdzības iespējām, kā arī palīdzēs apgūt pamatfrāzes latviešu valodā, lai, nonākot Latvijā,…

 • Izsludināts LSA ārkārtas kongress, kā arī LSA prezidenta vēlēšanas

  26. martā, tiešsaistē norisināsies Latvijas Studentu apvienības ārkārtas kongress. Reģistrācijas sākums 13:00, kongresa atklāšana 14:00. Tiek izsludinātas LSA prezidenta vēlēšanas, kas norisināsies kongresā. Prezidenta pienākums ir pārstāvēt Latvijas studējošos politikas veidošanas procesos reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī, aizstāvot studējošo viedokli un ikdienā vadot Latvijas Studentu apvienības darbību. Aicinām iepazīties ar prezidenta amata aprakstu. Kandidātiem līdz 2022. gada 15. marta plkst. 23:59, nosūtot tos uz lsa@lsa.lv,  jāiesniedz šādi dokumenti: Amata kandidāta Curriculum Vitae (CV). Iesniegums, kurā apliecināta vēlēšanās kandidēt uz attiecīgo amatu. Amata kandidāta darbības programma attiecīgajā amatā. LSA biedra lēmums par kandidāta izvirzīšanu attiecīgajam amatam. Citi dokumenti pēc kandidāta ieskatiem. Lai kandidētu vēlēšanās, pretendentam jāsaņem vismaz viena LSA biedra – augstskolas…

 • 5. martā norisinājās LSA kārtējais kongress

  Sestdien, 5. martā, tiešsaistē norisinājās Latvijas Studentu apvienības (LSA) kārtējais kongress. Kongresā tika apstiprināts LSA gada pārskats un valdes ziņojums par paveikto, tika apstiprināts nākamā gada budžets, kā arī ievēlēti LSA revīzijas komisijas jaunie locekļi. Latvijas Studentu apvienības kongress ir organizācijas augstākā lēmējinstitūcija, kas sastāv no LSA biedru, studējošo pašpārvalžu, deleģētiem pārstāvjiem. Tajā piedalījās studējošo pašpārvalžu pārstāvji no Latvijas augstākās izglītības iestādēm, kas ir LSA biedri. LSA Prezidents Kristafers Zeiļuks, uzrunājot kongresa delegātus un viesus, apvienības vārdā nosodīja Krievijas prezidenta Vladimira Putina režīma izraisīto kara darbību Ukrainā, no kuras cieš Ukrainas iedzīvotāji, tostarp arī studējošie un akadēmiskā un zinātniskā kopiena.  Kristafers Zeiļuks: “Latvijas Studentu apvienība ir par konfliktu risināšanu demokrātiskā sarunas…

Skip to content