Latvijas studentu apvienība

Covid-19 ietekme uz programmu “Erasmus+” – biežāk uzdotie jautājumi

Informācija pārpublicēta no Eiropas Komisijas mājaslapas.

Eiropas Komisijas galvenais mērķis ir nodrošināt visu programmas “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieku drošību un aizsardzību, vienlaikus pilnībā ievērojot visus valsts līmenī noteiktos ierobežošanas pasākumus. Eiropas Komisija strādā pie tā, lai palīdzētu finansējuma saņēmējiem un studentiem, skolēniem, brīvprātīgajiem un citiem programmu dalībniekiem tikt galā ar grūtībām, kas tiem radušās.

Ja esat atgriezies mājās, bet a) jums joprojām ir izdevumi, kas tieši un vienīgi ir saistīti ar uzturēšanos galamērķa valstī, piemēram, maksājumi par īri un elektrību, un/vai b) jūs piedalāties virtuālās mācību vai citās aktivitātēs (ja galamērķa valsts iestāde/organizācija tos ir darījusi pieejamus kā alternatīvu sākotnēji plānotajām aktivitātēm), tad dotāciju varat saglabāt.


Turklāt, ja jums būs radušies papildu ceļa izdevumi, tos, iespējams, varēs atlīdzināt. Noskaidrojiet to attiecīgajā iestādē/atbalstošajā organizācijā (atkarīgs no tā, vai tās rīcībā ir papildu ES līdzekļi attiecīgajai aktivitātei).


Ja izdevumu galamērķa valstī vairs nav, jums, iespējams, būs jāatmaksā dotācijas daļa, kas aptver laikposmu no dienas, kad beidzās jūsu uzturēšanās ārvalstīs, līdz plānotajam mobilitātes aktivitātes beigu datumam.

Ja esat palicis galamērķa valstī un a) jums joprojām ir izdevumi, kas tieši un vienīgi ir saistīti ar uzturēšanos šajā valstī, piemēram, maksājumi par īri un elektrību, un/vai b) jūs piedalāties virtuālās mācību aktivitātēs (ja galamērķa valsts iestāde tos ir darījusi pieejamus kā alternatīvu sākotnēji plānotajām aktivitātēm), tad dotāciju varat saglabāt.


Turklāt, iespējams, varēsiet saņemt papildu dotāciju par papildu laikposmu, kas pārsniedz sākotnēji plānoto un kura laikā jums bija jāpaliek ārzemēs Covid-19 uzliesmojuma dēļ. Noskaidrojiet attiecīgajā iestādē (atkarīgs no tā, vai tās rīcībā ir papildu ES līdzekļi attiecīgajai aktivitātei).

Ja esat samaksājis ceļa izdevumus, kas saistīti ar plānoto mobilitāti, piemēram, iegādājies lidmašīnas biļeti, kuru neesat izmantojis un kura nav atlīdzināma, varat saņemt dotāciju ceļa izdevumu segšanai, ja darbības finansēšanas noteikumos ir paredzēts finansiāls atbalsts ceļa izdevumiem. Ja darbība to neparedz, jums ir tiesības paturēt vai saņemt to priekšfinansējuma daļu, kas atbilst izmaksām, kas jums radušās. Iespējams, izmaksas, kas radušās saistībā ar naktsmītnes rezervēšanu, arī būs iespējams atlīdzināt. Noskaidrojiet attiecīgajā iestādē/atbalstošajā organizācijā (atkarīgs no tā, vai tās rīcībā ir papildu ES līdzekļi attiecīgajai aktivitātei).

Sazinieties ar iestādi/atbalsta organizāciju savā mītnes valstī, bet principā jūsu mītnes valsts iestādes/atbalsta organizācijas valsts aģentūra projektu “Erasmus+” (kas var ietvert mobilitātes periodus ārvalstīs vairākiem dalībniekiem) vai Eiropas Solidaritātes korpusa projektu piekritīs pagarināt uz laiku līdz 12 mēnešiem.

Nesenie augstākās izglītības vai PIA absolventi, kuriem ir jāatliek plānotā stažēšanās ārzemēs, varēs to sākt 18 mēnešu laikā pēc absolvēšanas, nevis parastajā 12 mēnešu laikposmā.

Jā, ar Erasmus+ mobilitāti saistītās aktivitātes turpināsies 2020. gada otrajā pusē.

Izglītības iestādes un atbalstošās organizācijas tiek aicinātas dalībniekiem piedāvāt jaukto mobilitāti, kad tas ir iespējams. Šādos gadījumos jūsu mobilitāte sāktos ar virtuālās mācīšanās un/vai aktivitāšu periodu un turpinātos ar fiziskas mobilitātes periodu ārzemēs, ja un kad situācija to pieļauj.

Par konkrētākām detaļām interesējieties iestādē/atbalsta organizācijā savā mītnes valstī.

Jauktā mobilitāte sāktos ar virtuālās mācīšanās un/vai aktivitāšu periodu un turpinātos ar fiziskas mobilitātes periodu ārzemēs, ja un kad situācija to pieļauj.

Tā kā šīm aktivitātēm nevajadzētu radīt papildu izmaksas, jūs nesaņemsiet dotāciju virtuālās mācīšanās/aktivitāšu perioda laikā savā mītnes zemē.

Sākoties fiziskās mobilitātes periodam citā valstī, jūs saņemsiet parasto dotāciju periodam ārvalstīs.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content