Latvijas studentu apvienība

Domes sēde 20.01.2018.

Norises vieta: Latvijas Kristīgā akadēmija

DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

Reģistrācijas sākums plkst. 12.00.

1. Domes sēdes atklāšana
2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
3. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšana
4. Valdes darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes
5. Finanšu pārskats
6. LSA Viceprezidenta (Valdes locekļa) vēlēšanas
– Pauze
7. Vēlēšanu rezultātu paziņošana
8. Informācija par Valsts kontroles likumības un lietderības revīzijas ziņojumu “Vai augstākās izglītības sistēma ir efektīva?”
9. Informācija par valsts budžeta studiju vietu piešķīrumu 2018. gadam
10. LSA sagatavotā informatīvā ziņojuma par valsts finansēto studiju vietu piešķiršanu pieņemšana zināšanai
11. Informācija par augstākās izglītības sociālās dimensijas skarošajiem jautājumiem
12. Aktuālākā informācija par grozījumiem normatīvajos aktos
14. Pārskats par LSA pārstāvniecību Augstākās izglītības padomē
13. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes

DOKUMENTI:
Darbības pārskati
Konta pārskats
AI finansēšanas sistēma
Eurostudent ziņojums
IZM revīzijas ziņojums
K.Sproģes pieteikums
Mājasdarbs, K.Sproģe
KRS?’17 noslēguma atskaite

DOMES SĒDES PREZENTĀCIJA

Skip to content