Latvijas studentu apvienība

Domes sēde 25.11.2017.

Norises vieta: Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

Reģistrācijas sākums plkst. 12.00.

1. Domes sēdes atklāšana
2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
3. Valdes darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes
4. Finanšu pārskats
5. Informācija par Augstskolu likuma grozījumiem un citiem aktuālajiem normatīvo aktu grozījumu projektiem
6. Grozījumi nolikumā “LSA pārstāvju deleģēšanas kārtība starptautiskai pārstāvniecībai”
– Pauze
7. Kārtība par LSA projektu dalībnieku atlasi
8. Par Domes un Kongresa mandātu sadalījuma izmaiņām saistībā ar RPIVA likvidāciju
9. Informācija par ārējās kvalitātes novērtēšanas vadlīnijām un studējošo pašpārvaldes darbības turpmāko vērtēšanu akreditācijas procesā
10. Atskats uz 34. Eiropas Studentu konventu un 72. Ziemeļvalstu nacionālo studentu apvienību tikšanās reizi
11. Revīzijas komisijas starpziņojums
13. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes

DOKUMENTI:
Darbības pārskati
Konta pārskats
Nostāja par Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumiem grozījumiem Augstskolu likumā par augstākās izglītības ārējās kvalitātes novērtēšanu
Nolikums par starptautisko pārstāvniecību
Domes-un-Kongresa-delegatu-skaits-2017.-gada
Nostāja par valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmenu
Projektu dalībnieku atlases kārtība
RK starpziņojums
SLF’17 noslēguma atskaite

DOMES SĒDES PREZENTĀCIJA

Skip to content