Latvijas studentu apvienība

Domes sēde 30.09.2017.

Norises vieta: Banku augstskola (K. Valdemāra 161, Rīgā)

DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

Reģistrācijas sākums plkst. 13.30.

1. Domes sēdes atklāšana
2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
3. Valdes darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes
4. Finanšu pārskats
5. Aktuālākā informācija par grozījumiem normatīvajos aktos
6. Informācija par LSA fondu un pārstāvju deleģēšana LSA Fonda Konkursa žūrijai
7. Grozījumi nolikumā “Par Latvijas Studentu apvienības Studentu – ekspertu tīkla darbību un pārstāvju deleģēšanu ārējiem studiju kvalitātes novērtēšanas procesiem”
– Pauze
8. Grozījumi kārtībā “Mandātu skaita Kongresā un Domē aprēķināšanas kārtība”
9. Grozījumi nolikumā “LSA pārstāvju deleģēšanas kārtība starptautiskai pārstāvniecībai”
10. Starptautisko jautājumu pozīcijas apstiprināšana
11. Revīzijas komisijas prezentācija
12. Dalībnieku atlases priekšnosacījumi semināram “Kam rūp students? 2017”
13. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes

DOKUMENTI:
Darbības pārskati
Prezidentes M. Belovas darbības pārskats
Finanšu pārskats
Par Zinātnes fondu
Nolikums “Par Latvijas Studentu apvienības Studentu – ekspertu tīkla darbību un pārstāvju deleģēšanu ārējiem studiju kvalitātes novērtēšanas procesiem”
Domes delegātu skaita piedāvājums
Domes delegātu skaita LSA piedāvājuma kārtība
Domes delegātu skaita RTU SP piedāvājuma kārtība
Nolikums par starptautisko pārstāvniecību
Par valodu lietojumu augstākajā izglītībā
Revīzijas komisijas prezentācija
Domes sēdes prezentācija

Skip to content