Latvijas studentu apvienība

Domes sēdē ievēlēta daļa jaunās LSA valdes

Šodienas, 19. maija, Domes sēdē notikušajās Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdes vēlēšanās ievēlēti divi valdes loceļi. Jaunā iekšējā virziena vadītāja ir Santa Katrīna Meikališa no Ventspils augstskolas, bet starptautiskā virziena vadītāja pienākumus pildīs šībrīža viceprezidente Katrīna Sproģe. Notika arī sociālā virziena vadītāja vēlešanas, bet neviena no kandidātēm neieguva nepieciešamo balsu skaitu.

Katrīna Sproģe savā prezentācijā un iesniegtajā darbības vīzijā kā būtiskus darbības virzienus izcēla darbu ar ārvalstu studējošajiem Latvijā, tostarp arī iespējas sniegšanu iesaistīties LSA darbībā, rīkojot darba grupas un piedāvājot informāciju arī angļu valodā, darbību starptautiskajā vidē, it īpaši starptautiskos nacionālo studentu apvienību tīklos, kuros pārstāvēta LSA, darbu ar Boloņas procesa pilnīgāku ieviešanu Latvijā un vietējo studentu mobilitātes veicināšanu. Liela nozīme būs arī augstskolu studentu pašpārvalžu (SP) starptautisko virzienu vadītāju un interesentu tīkla veidošanai. K.Sproģes līdzšinējā pieredze viceprezidenta amatā, kura pienākumus jaunajā valdes modelī pārņems starptautiskā virziena vadītājs, arī bija būtisks pluss, tādēļ Dome ievēlēja kandidāti ar 26 balsīm “par” un vienu “pret”.

Jaunā iekšējā virziena vadītāja Santa Katrīna Meikališa savu darbību plāno veikt divās sfērās – gan strādājot ar pašpārvaldēm un aktīvistiem, lai veicinātu to izaugsmi, gan resursu veidošana, ko aktīvisti varētu izmantot, lai mācītos paši. Plānots veidot plašāku sadarbību ar reģionālo augstskolu pašpārvldēm un citām SP, kas mazāk iesaistās LSA darbībā, piemēram, organizējot izbraukuma darba grupas. S.K.Meikališa tika ievēlēta par iekšējā virziena virziena vadītāju ar 21 balsi “par” un 5 “pret”.

Atkārtotas sociālā virziena vadītāja un akadēmiskā virziena vadītāja vēlēšanas norisināsies nākamajā LSA Domes sēdē. Pieteikšanās abiem amatiem tiks izsludināta drīzumā.

Papildus valdes vēlēšanām Domes sēdē tika arī apstiprināti grozījumi pozīcijā “Par nepieciešamajām izmaiņām kārtībā, kādā tiek piešķirts, dzēsts un atmaksāts studiju un studējošo kredīts”, apstiprināta pozīcija “Par Latvijas augstākās izglītības internacionalizāciju”, kas veidota, apkopojot trīs agrāk apstiprinātas ar internacionalizāciju saistītas LSA pozīcijas, kā arī klātesošajiem tika prezentēti pērnā gada sākumā veiktās Erasmus+ mobilitātes aptaujas rezultāti. Abas pozīcijas un pētījums tiks publicēti LSA mājaslapā tuvākajā laikā.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content