Latvijas studentu apvienība

Domes sēdē uz valdi kandidēs četri pretendenti

Šīs nedēļas nogalē, 19. maijā, plkst. 12.00 Banku augstskolā (K. Valdemāra ielā 161) norisināsies Latvijas Studentu apvienības (LSA) Domes sēde, kurā notiks arī LSA valdes vēlēšanas. Tām iesniegti četru kandidātu pieteikumi.

Pamatojoties uz Kongresā ievēlētā prezidenta valdes modeli, pieteikanās tika izsludināta četriem amatiem:

Uz starptautiskā virziena vadītāja amatu kandidēs Katrīna Sproģe (Rīgas Tehniskā universitāte). Viņa šobrīd ieņem LSA viceprezidenta amatu, kura pienākumos ir ar starptautisko dimensiju saistītie jautājumi. K.Sproģe savā pieteikumā izvirza vairākas būtiskas jomas, pie daļas no kurām darbojusies jau kopš ievēlēšanas viceprezidenta amatā šī gada janvārī. Tās ietver ārvalstu studentu integrāciju un pārstāvniecību, spēcīgākas pārstāvniecības veidošanu starptautiskajā vidē – starptautisku nacionālo studentu apvienību tīklos –, darbu ar Boloņas procesa pilnīgāku ieviešanu Latvijā un studentu mobilitātes veicināšanu. Izceltas arī vairākas jomas, kurās mērķu sasniegšanai nepieciešams sadarboties ar citām organizācijām.

Iekšējā virziena vadītāja amatam saņemts pieteikums no Santas Katrīnas Meikališas (Ventspils Augstskola). Tajā izcelti trīs Iekšējā virziena kompetencē problēmjautājumi, ko kandidāte saredz LSA un studentu pārstāvniecībā kopumā: aktīvistu kapacitātes trūkums, informācijas trūkums par studējošo pašpārvaldēm (SP) un LSA, kā arī pazemināta reģionālo augstskolu SP iesaiste un mazvērtības sajūta LSA. Šo problēmu risināšanai S.K.Meikališa piedāvā gan papildināt līdz šim darbā ar aktīvistiem un SP izmantoto aktivitāšu klāstu, kas būtu vērstas uz interesentu zināšanu papildināšanu un tīklošanās veicināšanu, gan arī izveidot informatīvus resursus, kas būtu vērsti gan uz indivīda, gan arī SP zināšanu papildināšanu un kompetences celšanu.

Sociālā virziena vadītāja amatam nepieciešamos dokumentus iesniegušas divas Rīgas Stradiņa universitātes studentes – Olga Jasjuļaņeca un Evita Terēze Tēberga. O.Jasjuļaņeca savā pieteikumā izceļ nepieciešamību veidot vienlīdzīgu un kvalitatīvu vidi, kurā ikviens students jūtas sadzirdēts. Kandidāte plāno turpināt darbu pie tādiem uzsāktajiem jautājumiem kā studiju un studējošā kredītu sistēmas uzlabošana un aptauja par bērnistabu pieejamību augstākās izgltības iestādēs. Uzmanību plānots pievērst arī stipendiju pieejamībai, izveidojot vienotu datu bāzi, kā arī darboties pie transportlīdzekļu pieejamības studentiem, veicot pārrunas par atlaižu piešķiršanu starppilsētu transportam.

E.T.Tēbergas pieteikumā kā būtiski darbības virzieni izcelti LSA Vadlīnijās minētie – dažādi mērķi, kas saistīti gan ar iekļaujošas studiju vides veidošanu, gan studiju pieejamību.  Par būtisku aspektu sociālā virziena darbībā kandidāte uzskata arī sasaisti ar starptautisko dimensiju, īpaši pieveršot uzmanību ārvalstu studējošo interešu pārstāvniecībai sociālajā jomā

Akadēmiskā virziena vadītāja amatam pieteikumi nav iesniegti.

Uz LSA Domes sēdi ir aicināts ikviens interesents. Būs iespēja iepazīties ar kandidātiem, izteikt viedokli, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus. Sēdei tiks nodrošināta arī tiešraide. Saite uz to tiks publicēta LSA Facebook lapā Domes sēdes norises dienā.

Domes sēdes darba kārtība (reģistrācijas sākums plkst 11.30):
12:00 Domes sēdes atklāšana 
12:03 Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
12:05 LSA Valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes (Ziņo valdes locekļi un biroja darbinieki)
12:30 Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana
12:35 Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes (Ziņo Finanšu un sadarbības vadītājs R.J. Zibins)
12:45 Valdes vēlēšanas
14:45 Balsojums par valdes amatu kandidātiem
14:50 Pauze un balsošana par valdes amatu kandidātiem
15:20 Valdes vēlēšanu rezultātu paziņošana
15:25 Pozīcijas par augstākās izglītības pārvaldību apstiprināšana (Ziņo prezidents D.Freidenfelds)
15:45 Grozījumi pozīcijā “Par nepieciešamajām izmaiņām kārtībā, kādā tiek piešķirts, dzēsts un atmaksāts studiju un studējošo kredīts” (Ziņo sociālā virziena vadītājs M.Babris)
16:00 Erasmus aptaujas rezultātu prezentēšana (Ziņo Viceprezidente K.Sproģe)
16:25 Pozīcijas “Par Latvijas Augstākās izglītības internacionalizāciju” apstiprināšana (Ziņo viceprezidente K.Sproģe)
16:40 Pozīcijas par studējošo pašpārvalžu finansējumu un pārstāvniecības tiesībām apstiprināšana (Ziņo prezidents D.Freidenfelds)
17:00 Studējošo pašpārvalžu aktualitātes

 

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content