Latvijas studentu apvienība

Eiropas studenti pārsprieduši cilvēktiesību lomu izglītībā

No 1. līdz 7. decembrim Maltā norisinājās 77. Eiropas Studentu apvienības (ESU) Biedru sapulce, kas pulcēja teju 100 studējošo pārstāvjus no visas Eiropas. Latvijas Studentu apvienību (LSA) šajā pasākumā pārstāvēja starptautiskā virziena vadītāja Katrīna Sproģe un akadēmiskā virziena vadītāja Liene Vaivode. 

Biedru sapulces semināra tēma bija cilvēktiesību nozīme izglītībā, kas sasaucās ne tikai ar virzītajiem grozījumiem ESU cilvēktiesību un solidaritātes stratēģijā, bet arī ar notiekošajiem protestiem Maltas ielās, kas saistīti ar izmeklēšanas procesu jaunas maltiešu žurnālistes slepkavībā.

Biedru sapulces laikā tika pieņemti grozījumi ESU kārtības rullī un statūtos, skaidrāk definējot valdes ievēlēšanu procesu.

Kā 46. biedrs pēc vairāk nekā divas stundas garām diskusijām tika uzņemta Gruzijas Studentu apvienība, kas savu mandātu saņems pavasarī gaidāmajā biedru sapulcē. Diemžēl biedra kandidāta statuss netika piešķirts Itālijas Studentu apvienībai, tomēr jāpiebilst, ka viena studentu apvienība no Itālijas jau ir ESU pilntiesīgs biedrs.

Šajā biedru sapulcē tika arī prezentēts LSA pašnovērtējuma ziņojums, kurā iekļauts gan apraksts par LSA ikdienas darbību (no tādiem aspektiem, kā demokrātija, autonomija, pārstāvniecība, reprezentabilitāte un atbilstība ESU mērķiem), gan pēdējo piecu gadu darbības pārskats. Ziņojumam pievienoti arī LSA reglamentējošie dokumenti, gan finanšu pārskats un izvilkums no Augstskolu likuma, kas norāda uz mūsu diezgan unikālo situāciju uz Eiropas fona.

Tika pieņemta jauna Sociālās dimensijas pozīcija, kas veidota kontekstā ar šī gada vasarā gaidāmajām vadlīnijām par sociālo dimensiju Boloņas procesa ietvaros, lai tā būtu iespējami visaptveroša un pielietojama ne tikai ESU valdei, bet arī nacionālajām studentu apvienībām vietēja mēroga lobijam.

Tika apstiprināta ESU nostāja par ilgtspēju augstākajā izglītībā, ņemot vērā ne vien klimata pārmaiņu aspektu, bet iekļaujot arī resursu koplietošanu un korporatīvo sociālo atbildību. Lai arī Latvijai vēl gana tāls ceļš ejams dažādu risinājumu ieviešanai, šis var kalpot par labu pamatu turpmākajam darbam.

Nostājā par Boloņas procesa nākotni, kas veidota, lai gatavotos vasarā gaidāmajai Eiropas izglītības ministru konferencei, iekļautas ESU vērtības nākamajam Boloņas procesa periodam, piemēram, darbs ar pamatvērtību ieviešanu un nostiprināšanu Boloņas procesa dalībvalstīs, pastāvīga sekretariāta izveide, sabiedrības iesaiste augstskolu un izglītības sistēmu pilnveidē.

Pēc līdzšinējā biedru koordinatora aiziešanas Biedru sapulces laikā ESU valde apstiprināja jaunu biedru koordinatori – Carmen Romer Rodriguez no Spānijas. Viņa amatu ieņems līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Nākamā ESU biedru sapulcē paredzēta aprīļa beigās Horvātijā, un tajā tiks ievēlēta nākamā ESU valde, skatīts darbības plāns nākamajam periodam, pārskatīta pozīcija par augstākās izglītības finansēšanu, pārvaldību un sabiedrības atbildību.

ESU apvieno 46 nacionālās studentu apvienības no 40 Eiropas valstīm. ESU pārstāv gandrīz 20 miljonus studentu, aizstāv viņu tiesības un intereses izglītības, ekonomikas un kultūras jomā, veido studentu politiku Eiropas līmenī sadarbībā ar Eiropas līmeņa izglītības politikas veidotājiem. LSA kopš 1998. gada ir ESU biedrs ar diviem mandātiem Biedru sapulcē, kas notiek divas reizes gadā. 

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content