Latvijas studentu apvienība

Eiropas Studentu apvienības viceprezidenta amatā ievēlēta Katrīna Sproģe

Pagājušajā nedēļā norisinājās Eiropas Studentu apvienības (European Students’ Union; ESU) biedru sapulce, kuras ietvaros tika ievēlēta ESU 2022./2023. gada valde. Viceprezidenta amatā tika ievēlēta Katrīna Sproģe, šī brīža ESU biedrorganizāciju koordinatore, Latvijas Studentu apvienības (LSA) eksprezidente un ilggadēja valdes locekle.

Šogad no 23. līdz 28. maijam Parīzē, Francijā norisinājās Eiropas Studentu apvienības 82. biedru sapulce, kuras ietvaros ESU svinēja savu 40. dzimšanas dienu. Kā Latvijas pārstāvji uz biedru sapulci devās divi delegāti – LSA Viceprezidente Lāsma Līga Reisa un Sabiedriskās līdzdalības un starptautiskā virziena vadītājs Reinis Pastars. Kopumā Biedru sapulces laikā tika uzklausītas esošās valdes pagājušā pusgada atskaites, tika ievēlēta jaunā Prezidentūra un Valde, tika izskatīts un apstiprināts budžets un organizācijas gada plāns, kā arī veikti grozījumi dažādos ESU dokumentos saistībā ar organizācijas tālāko stratēģiju dažādos rīcībpolitikas jautājumos. Papildus, tika pagarināts biedra kandidatūras statuss Ziemeļmaķedonijas studējošo apvienībai, kas jau gadu ievieš dažādas izmaiņas savā struktūrā un darbībā, lai atbilstu visiem ESU biedrorganizāciju standartiem un varētu iegūt ESU pilna biedra statusu. 

Biedru sapulces ietvaros norisinājās ESU valdes vēlēšanas, kur viceprezidenta amatā tika ievēlēta šī brīža ESU biedrorganizāciju koordinatore (membership coordinator), LSA eksprezidente un vecbiedre – Katrīna Sproģe. Sproģe savā amatā ir ievēlēta uz gadu un viņas pilnvaras stāsies spēkā 1. jūlijā. Sproģe savā motivācijas vēstulē norādīja – ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt organizācijas darba nepārtrauktību un to cilvēku pienākumu apziņu, kas ir atbildīgi par 20 miljonu studējošo interešu pārstāvību visā Eiropā. Caurskatāmas un cieņpilnas darba vides radīšana, ir nepieciešama, lai organizācija ilgtermiņā gūtu panākumus. Papildus, Sproģe norādīja, ka ESU ir nepieciešams stingrs viedoklis par studējošo līdzdalību un iesaistīties diskusijās par Eiropas Augstākās izglītības telpas aktualitātēm. Kā arī, ESU ir jāseko līdzi studējošā viedokļa iekļaušanu lēmumu pieņemšanas procesos par augstākās izglītības iestāžu pārvaldības reformu. Visbeidzot, turpinoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, Eiropas studējošo pārstāvjiem ir jābūt vienotiem, atbalstot Ukrainas augstākās izglītības sistēmas strukturālo attīstību un, palīdzot integrēt ukraiņu studējošos dažādās Eiropas valstīs.

LSA komanda patiesi lepojas ar Katrīnas Sproģes panākumiem un vēl veiksmi turpmākajā karjerā, strādājot pie studējošo interešu pārstāvniecības nepārtrauktības un pilnveides.

ESU biedru sapulce (board meeting) ir organizācijas augstākā lēmējinstitūcija, kas tiekas divas reizes gadā, lai pārskatītu ESU politikas veidošanas dokumentus un tās darbību. Vienā no šīm biedru sapulcēm tiek ievēlēts jauns apvienības valdes sastāvs, kas nodrošina ESU ikdienas darbu un politikas dokumentu ieviešanu. ESU biedru sapulcēs tiek pārstāvētas 45 nacionālās studējošo apvienības no 40 valstīm. Plašāk ar ESU darbu varat iepazīties ESU mājaslapā.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content