Latvijas studentu apvienība

Eiropas Studentu konventā diskutē par Eiropas izglītības nākotni

No 15. līdz 18. septembrim Helsinkos, Somijā, norisinājās 38. Eiropas Studentu konvents (European Students’ Convention 38 – ESC38), kas pulcēja teju 100 studējošo pārstāvjus, lai diskutētu par Eiropas izglītības nākotni un virzienu, kurā vēlamies doties tik strauji mainīgajā pasaulē. Latviju ESC 38 pārstāvēja LSA Starptautiskā virziena vadītāja Katrīna Sproģe.

Atklāšanas uzrunā Somijas universitāšu studentu apvienības (SYL) prezidente Sanni Lehtinen uzsvēra daudzveidīgas studējošo kopienas un tās vienotības nozīmi cīņā par tik ļoti nepieciešamajām sociālajām pārmaiņām. Laikā, kad demokrātijai draud briesmas un planēta mirst, mums ir jāstrādā kopā ar valdībām, lai atbildīgi un jēgpilni risinātu šīs problēmas.

Konventā notika diskusijas par veidiem, kā studējošo pārstāvniecībai būt iespējami iekļaujošai studējošajiem no mazāk aizsargātajiem sociālekonomiskajiem slāņiem. Ņemot vērā situāciju Latvijā – lielākoties studējošo pārstāvniecībā iesaistās studējošie, kas studē par valsts budžeta līdzekļiem, ir gana finansiāli nodrošināti un var atļauties paralēli studijām nestrādāt –, ir skaidrs, ka pārstāvniecība veidojas gana vienveidīga un pilnvērtīgi pārstāvēt visu studējošo viedokli nav viegli. Kamēr valstī nebūs pienācīgs sociālais atbalsts studējošajiem (adekvātas stipendijas, izdevīga studiju un studējošā kreditēšanas sistēma u.tml.), situācija, visticamāk, nemainīsies. Studenta ģimenes ienākumu līmenis bieži ietekmē mācību sasniegumus jau vidusskolā, kas pēc tam būtiski ietekmē iespējas studēt.

Gatavojoties Eiropas izglītības ministru konferencei, kas nākamā gada jūnijā norisināsies Romā, Bologna Follow up group (BFUG) uzsākusi darbu pie komunikē izveides, kas vairāk fokusēsies uz Boloņas procesa fundamentālajām vērtībām un vispārējo procesa virzību nākamajā desmitgadē. Uz nākamo ESU biedru sapulci, kas decembra sākumā norisināsies Maltā, tiks gatavota nostāja, kas atspoguļos Eiropas studējošo vēlmes un intereses saistībā ar Boloņas procesu.

Tāpat uz ministru konferenci plānots virzīt Sociālās dimensijas vadlīnijas, kas tiek gatavotas BFUG ietvaros, kur ESU ir ieņēmis vadošo pozīciju gan jautājuma aktualizēšanā, gan tālāk arī pašā dokumenta izstrādē. Plānots, ka vadlīnijas tiks ietverti principi, kas augstskolām jāievēro, lai nodrošinātu drošu un iekļaujošu vidi visiem studējošajiem.

Uzsākts arī darbs pie Bologna with student eyes 2020 publikācijas izveides, kas apkopo nacionālo studējošo apvienību viedokli par Boloņas procesa reformu ieviešanu, tā papildinot Boloņas procesa ieviešanas ziņojumu, kuram informāciju sniedz atbildīgās ministrijas un to padotībā esošās iestādes. Nākamajā publikācijā plānots ne vien atainot apvienību viedokli par notiekošo, bet arī salīdzināt katrā valstī notikušās izmaiņas pēdējo 10 gadu laikā.

Darba grupu laikā tika diskutēts arī par ESU ētikas kodeksā nepieciešamajām izmaiņām, lai pasākumu laikā padarītu vidi iespējami iekļaujošu un drošu, kā iegūtu politisku neitralitāti, ņemot vērā, ka uzticības personas parasti ir vēlētas ESU amatpersonas.

Pašlaik testēšanas fāzē ir jaunā Europass platforma CV un motivācijas vēstuļu izveidei tiešsaistē, kas plānota arvien ērtāka lietotājam, ar papildu iespējām. ESU kā viens no partneriem ESC38 laikā nodrošināja iespēju izmēģināt jauno platformu un sniegt savu atgriezenisko saiti.

Visbeidzot, tika diskutēts arī par to, kā apvienībām reaģēt un rīkoties mediju krīzes situācijās, īpaši tad, ja kāds ir publicējis mainītu viedokli, nepareizi citējis, noticis kas būtisks. Diskusiju laikā vairākkārt tika akcentēts, ka rīkoties nepieciešams gana ātri, tomēr apdomājot visus iespējamos scenārijus, iegūstot pilnīgu informāciju par notikušo un visas iesaistītās puses.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content